NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ VÀ NHÀ NƯỚC THỜI LÝ TRẦN CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ KHÁC NHAU

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

công ty nước thời Lý Trần bên nước thời Lê Sơ
Nhà nước tổ chức triển khai theo chính sách quân công ty tập quyền, vua nắm phần đông quyền hành, tuy thế không sát bằng thời Lê SơVua là tín đồ nắm thẳng quyền tổngc lãnh đạo quân đội.

Bạn đang xem: Nhà nước thời lê sơ và nhà nước thời lý trần có đặc điểm gì khác nhau

 


*

Đặc điểm khác nhau giữa bên nước Lê sơ cùng nhà nước thời Lý -Trần:- thành phần quan lại thời thượng của bên nước thời Lý - trần là quý tộc, vương hầu. Còn ở nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, tất cả học vị thuộc các tầng lớp buôn bản hội khác nhau. Không hề tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức bộ máy chính quyền từ bỏ triều đình đến cung cấp xã thời Lẽ Thánh Tông hoàn chinh hom, nghiêm ngặt hơn. Tính tập quyền cao hơn. đơn vị nước Lý - trằn được call là nhà nước quân chủ quý tộc, đơn vị nước Lê sơ là đơn vị nước quân khinh suất liêu chuyên chế.


Đúng 0

comment (0)
- Ở thời Lê Sơ: + rất nhiều quyền hành về mình vua bao gồm cả việc lãnh đạo quân đội. + Là đơn vị nước quân chủ quan liêu chăm chế.- Ở thời Lý trần + Vua cũng nắm gần như quyền hành mặc dù nhiên không giống như thời Lê Sơ. + Là đơn vị nước quân công ty quý tộc.
Đúng 0
bình luận (0)

Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý – Trần bao gồm điểm gì không giống nhau?


Lớp 7 lịch sử dân tộc
1
0
Gửi diệt
Nhà nước thời Lý – Trần Nhà nước thời Lê sơ

- công ty nước tổ chức theo chế độ quan chủ tập quyền ( vua nắm rất nhiều quyền hành) tuy nhiên không sát bằng thời Lê sơ.

- công ty nước quân nhà quý tộc.

- Vua là người trực tiếp nắm hầu như quyền hành, của cả trong lãnh đạo quân đội.

- nhà nước quân khinh suất liêu chăm chế.


Đúng 0

comment (0)
SGK lớp 7 trang 104

Nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lí - Trần tất cả điểm gì khác nhau?

 


Lớp 7 lịch sử dân tộc Bài 21. Ôn tập chương IV
2
0
Gửi hủy

Đặc điểm khác biệt giữa công ty nước Lê sơ với nhà nước thời Lý -Trần:- nhân tố quan lại thời thượng của nhà nước thời Lý - trần là quý tộc, vương hầu. Còn trong nhà nước thời Lê sơ là các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc những tầng lớp làng hội khác nhau. Không hề tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức máy bộ chính quyền từ bỏ triều đình đến cung cấp xã thời Lẽ Thánh Tông trả chinh hom, nghiêm ngặt hơn. Tính tập quyền cao hơn. Bên nước Lý - è cổ được call là đơn vị nước quân công ty quý tộc, đơn vị nước Lê sơ là nhà nước quân chủ quan liêu chăm chế.


Đúng 0

bình luận (0)

Đặc điểm không giống nhau giữa nhà nước Lê sơ với nhà nước thời Lý -Trần:- yếu tố quan lại thời thượng của bên nước thời Lý - è cổ là quý tộc, vương vãi hầu. Còn ở trong nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, bao gồm học vị thuộc các tầng lớp làng mạc hội không giống nhau. Không hề tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức cỗ máy chính quyền từ triều đình đến cấp cho xã thời Lẽ Thánh Tông trả chinh hom, chặt chẽ hơn. Tính tập quyền cao hơn. đơn vị nước Lý - è được hotline là công ty nước quân chủ quý tộc, công ty nước Lê sơ là nhà nước quân chủ quan liêu chăm chế.


Đúng 0

comment (0)

So sánh cỗ máy nhà nước thời Lê sơ với bộ máy nhà nước thời Lý-Trần có điểm gì khác?

nhanh nhanh mk đang gấp


Lớp 7 Ngữ văn
1
0
Gửi hủy

- Ở thời Lê Sơ: 

+ đa số quyền hành về tay vua bao gồm cả việc lãnh đạo quân đội.

+ Là công ty nước quân khinh suất liêu chuyên chế.

- Ở thời Lý Trần

+ Vua cũng nắm phần lớn quyền hành mặc dù nhiên không giống như thời Lê Sơ.

+ Là nhà nước quân chủ quý tộc.


Đúng 0

comment (0)

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ bao gồm điểm gì giống cùng khác cùng với thời Trần?


Lớp 7 lịch sử Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
2
0
Gửi diệt

Tham khảo

Đặc điểm khác nhau giữa nhà nước Lê sơ với nhà nước thời Trần:- yếu tắc quan lại cao cấp của đơn vị nước thời Trần là quý tộc, vương vãi hầu. Còn ở trong nhà nước thời Lê sơ là các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc các tầng lớp thôn hội không giống nhau. Không hề tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức bộ máy chính quyền từ bỏ triều đình đến cấp xã thời Lẽ Thánh Tông trả chinh hom, nghiêm ngặt hơn. Tính tập quyền cao hơn. Công ty nước è được call là nhà nước quân nhà quý tộc, nhà nước Lê sơ là bên nước quân khinh suất liêu chuyên chế.


Đúng 1

bình luận (1)

Tham khảo

Đặc điểm khác biệt giữa bên nước Lê sơ cùng nhà nước thời Trần:- yếu tố quan lại cao cấp của nhà nước thời Trần là quý tộc, vương vãi hầu. Còn trong nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc những tầng lớp buôn bản hội không giống nhau. Không thể tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức cỗ máy chính quyền tự triều đình đến cấp cho xã thời Lẽ Thánh Tông hoàn chinh hom, chặt chẽ hơn. Tính tập quyền cao hơn. Bên nước trằn được gọi là bên nước quân chủ quý tộc, công ty nước Lê sơ là bên nước quân chủ quan liêu siêng chế.


Đúng 0

bình luận (0)

 Tổ chức máy bộ nhà nước thời lê sơ tất cả điểm gì giống và khác cùng với thời Trần? Cảm Ơn


Lớp 7 lịch sử vẻ vang Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
3
1
Gửi bỏ

Tham khảo

Đặc điểm không giống nhau giữa bên nước Lê sơ cùng nhà nước thời Trần:- nguyên tố quan lại cao cấp của công ty nước thời Trần là quý tộc, vương vãi hầu. Còn ở nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, gồm học vị thuộc các tầng lớp làng mạc hội không giống nhau. Không còn tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức cỗ máy chính quyền tự triều đình đến cấp cho xã thời Lẽ Thánh Tông hoàn chinh hom, nghiêm ngặt hơn. Tính tập quyền cao hơn. Công ty nước nai lưng được gọi là bên nước quân chủ quý tộc, đơn vị nước Lê sơ là nhà nước quân khinh suất liêu chăm chế.


Đúng 3

phản hồi (5)
Đúng 1
comment (2)

Tham khảo

Đặc điểm khác nhau giữa bên nước Lê sơ và nhà nước thời Trần:- nhân tố quan lại cao cấp của công ty nước thời Trần là quý tộc, vương vãi hầu. Còn ở nhà nước thời Lê sơ là những nho sĩ trí thức đỗ đạt, tất cả học vị thuộc những tầng lớp làng hội khác nhau. Không hề tầng lớp quý tộc thời Trần.- Tổ chức cỗ máy chính quyền tự triều đình đến cấp xã thời Lẽ Thánh Tông hoàn chinh hom, nghiêm ngặt hơn. Tính tập quyền cao hơn. Bên nước trằn được gọi là công ty nước quân công ty quý tộc, đơn vị nước Lê sơ là nhà nước quân khinh suất liêu chuyên chế.


Đúng 1

phản hồi (1)

Trình bày tổ chức cỗ máy chính quyền thời lê sơ ? so sánh điểm giống và khác về tổ chức cỗ máy nhà nước thời lê sơ cùng với thời lý-trần


Lớp 7 lịch sử dân tộc
3
0
Gửi diệt

tham khảo

bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, cầm đầu mỗi bộ là Thượng thư; các cơ quan chuyên môn gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài. - Ở địa phương: + Thời vua  Thái Tổ và vua  Nhân Tông, toàn quốc chia làm cho 5 đạo. Bên dưới đạo là phủ, huyện (châu), xã.

Lời giải bỏ ra tiết

* Bảng so sánh nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần:

 

Nhà nước thời Lý - Trần

Nhà nước thời Lê sơ

Thành phần quan lại lại

Chủ yếu: quý tộc, vương vãi hầu

Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc những tầng lớp làng mạc hội không giống nhau. 

Tổ chức máy bộ chính quyền

- Nhà nước tổ chức triển khai theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm phần lớn quyền hành) tuy nhiên chưa hoàn chỉnh bằng thời Lê sơ.

- Là bên nước quân nhà quý tộc.

- Vua là tín đồ trực tiếp nắm gần như quyền hành, kể cả lãnh đạo quân đội.

- hoàn hảo hơn, chặt chẽ hơn, tính tập quyền cao hơn.

- Là công ty nước quân chủ siêng chế tw tập quyền cao độ, mang ý nghĩa quan liêu

 


Đúng 4
comment (0)

Tham khảo:6 bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, đi đầu mỗi bộ là Thượng thư; các cơ quan trình độ gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài. - Ở địa phương: + Thời vua  Thái Tổ và vua  Nhân Tông, toàn nước chia có tác dụng 5 đạo. Bên dưới đạo là phủ, thị xã (châu), xã.

Xem thêm: Hãy Tạo Dáng Và Trang Trí Lọ Hoa Của Hs Lớp 7, Cách Vẽ Lọ Hoa Lớp 7

Bộ trang bị nhà nước thời vua  Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, nghiêm ngặt hơn bộ vật dụng nhà nước thời Lý - Trần ở những điểm nào ?...More videos on YouTube.Nhà nước thời Lý - TrầnNhà nước thời Lê sơ
Thành phần quan lại lạiChủ yếu: quý tộc, vương hầuCác nho sĩ trí thức đỗ đạt, gồm học vị thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau.

Đúng 2
bình luận (8)

tham khảo

6 cỗ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, dẫn đầu mỗi bộ là Thượng thư; những cơ quan chuyên môn gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài. - Ở địa phương: + Thời vua Lê Thái Tổ với vua Lê Nhân Tông, cả nước chia làm 5 đạo. Bên dưới đạo là phủ, thị trấn (châu), xã.

Lời giải bỏ ra tiết

* Bảng so sánh nhà nước thời Lê sơ cùng nhà nước thời Lý - Trần:

 

Nhà nước thời Lý - Trần

Nhà nước thời Lê sơ

Thành phần quan lại

Chủ yếu: quý tộc, vương hầu

Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, gồm học vị thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. 

Tổ chức cỗ máy chính quyền

- công ty nước tổ chức theo chính sách quân chủ tập quyền (vua nắm đầy đủ quyền hành) nhưng lại chưa hoàn hảo bằng thời Lê sơ.

- Là đơn vị nước quân chủ quý tộc.

- Vua là người trực tiếp nắm những quyền hành, nhắc cả lãnh đạo quân đội.

- hoàn chỉnh hơn, nghiêm ngặt hơn, tính tập quyền cao hơn.

- Là đơn vị nước quân chủ chuyên chế tw tập quyền cao độ, mang ý nghĩa quan liêu


Đúng 0
phản hồi (0)

Bộ sản phẩm công nghệ nhà nước thời Trần tất cả điểm gì tương tự nhau với khác so với cỗ máy nhà nước thời Lý. 


Lớp 7 lịch sử dân tộc Bài 10. Bên Lý tăng mạnh công cuộc xây dừng đất nướ...
1
0
Gửi diệt

Tham khảo 

*
*


Đúng 1

phản hồi (0)
dìm xét sự tương đương nhau và khác nhau của hai bộ máy nhà nước thời Lý-Trần, Lê Sơ
Lớp 7 lịch sử hào hùng
2
0
Gửi hủy

* Điểm không giống nhau 

Thành phần quan lại lại

Nhà nước thời Lý - Trần

Chủ yếu đuối là quý tộc, vương hầu

Nhà nước thời Lê sơ

Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc những tầng lớp làng mạc hội không giống nhau. Không còn tầng lớp quý tộc thời Trần.

Tổ chức cỗ máy chính quyền

Nhà nước thời Lý - Trần

- Chưa hoàn hảo bằng thời Lê sơ.

- Là công ty nước quân nhà quý tộc.

Nhà nước thời Lê sơ

- hoàn hảo hơn, chặt chẽ hơn, tính tập quyền cao hơn.

- Là nhà nước quân chủ chuyên chế tw tập quyền cao độ, mang tính chất quan liêu.

- những tác phẩm văn học tập , sử học 

Các thành quả văn học

Thời Lý (1009 - 1225)

Nam Quốc tô hà (Lý thường Kiệt)

Thời è cổ (1226 - 1400)

Hịch tướng tá sĩ (Trần Quốc Tuấn), Tụng giá bán hoàn ghê sư (Trần quang đãng Khải) , Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu),

Thời Lê sơ (1428 - 1527)

- Văn học tập chữ Hán: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,…

- Văn học chữ Nôm: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

Các thành phầm sử học

Thời Lý (1009 - 1225)

Đại Việt sử kí toàn thư.

Thời nai lưng (1226 - 1400)

Bộ Đại Việt sử kí gồm 30 quyển (Lê Văn Hưu).

Thời Lê sơ (1428 - 1527)

- có khá nhiều tác phẩm như: Đại Việt sử kí (10 quyển), Đại Việt sử kí toàn thư (15 quyển), Lam sơn thực lục,Việt giám thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế,…

* trong các nghành nghề văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sơ giành được những thành tựu:

- Về giáo dục, thi cử:

+ Ở các đạo, phủ đều sở hữu trường công.

+ dưới thời Lê sơ nền giáo dục của Đại Việt hết sức phát triển. Trong vòng một vậy kỉ, bên Lê sơ đã tổ chức triển khai được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, trăng tròn trạng nguyên.

- Về văn học: Văn học chữ hán việt và chữ Nôm rất nhiều phát triển. Có nhiều tác phẩm khét tiếng như: Quân trung trường đoản cú mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

- Về khoa học, nghệ thuật:

+ Sử học: Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam sơn thực lục,…

+ Địa lí: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí, An nam giới hình thăng đồ.

+ Y học: Bản thảo thực thứ toát yếu.

+ Toán học: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

+ thẩm mỹ và nghệ thuật sân khấu như ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được phục hồi nhanh chóng và phát triển, tốt nhất là chèo, tuồng.

+ Nghệ thuật phong cách xây dựng và điêu khắc: mang những nét sệt sắc. Biểu hiện ở những công trình lăng tẩm, cung điện tại Lam tởm (Thanh Hóa). Điêu xung khắc thời Lê Sơ có phong cách khối thiết bị sộ, kĩ thuật điêu luyện.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Trang 52, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 A Closer Look 2 Trang 51

* không giống với thời Lý - Trần:

- Thời Lê sơ, Phật giáo không thể phát triển và chiếm địa vị thống trị trên nghành nghề dịch vụ tư tưởng như thời Lý - Trần, nhưng Nho giáo lại chiếm vị thế độc tôn, chi phối đối với lĩnh vực văn hoá, bốn tưởng.