Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch hcl; vừa tác dụng với dung dịch naoh?

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

dùng quỳ tím thì ta thấy :

+, Ba(OH)2 hóa xanh

+, H2SO4 sẽ hóa đỏ

+, NH4Cl, (NH4)2SO4 và NH3 sẽ không đổi màu .

Bạn đang xem: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch hcl; vừa tác dụng với dung dịch naoh?

Dùng Ba(OH)2 cho tác dụng với ba chất còn lại thì ta thấy:

1, Đối với dd NH4Cl thì xuất hiện khí có mùi khai bay ra .pt

2 NH4Cl + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaCl2 +2 NH3\(\uparrow\) +2 H2O

2, Đối với (NH4)2SO4 thì xuất hiện kết tủa trắng và có khí mùi khai bay ra.pt

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaSO4\(\downarrow\) + 2NH3\(\uparrow\) +2H2O

3, Đối với NH3 thì không phản ứng.


*

Chỉ dùng thêm 1 hóa chất thử em hãy nhận biết các các dung dịch mất nhãn sau:

1. AgNO3, Na2CO3, KNO3.

2. BaCl2, K2SO3, NaCl.

Xem thêm: Vật Nuôi Quan Trọng Nhất Bắc Á Là, Vật Nuôi Quan Trọng Nhất Ở Bắc Á Là:

3. HCl, H2SO4, Ba(OH)2, NaCl, K2SO4.

4. NH4NO3, (NH4)2SO4, NaCl, Na2SO4.

5. NH4Cl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, CuCl2, NaCl.

Xem thêm: Phân Tích 14 Câu Tiếp Bài Trao Duyên Siêu Ngắn, Hay Nhất, Phân Tích 14 Câu Giữa Của Bài Trao Duyên


1. Cho HNO3 tác dụng với từng chất:

- Có tác dụng -> Na2CO3

- Không tác dụng -> AgNO3, KNO3

Cho từng chất tác dụng với Na2CO3 vừa nhận biết được:

- Có tác dụng -> AgNO3

- Không tác dụng -> KNO3

2. Cho H2SO4 tác dụng với từng chất:

- Có tác dụng:

+ Kết tủa trắng -> BaCl2

+ Có khí không màu, mùi hắc thoát ra -> K2SO3

- Không tác dụng -> NaCl

3. Cho thử quỳ tím:

- Đổi màu xanh -> Ba(OH)2

- Đổi màu đỏ -> HCl, H2SO4 (1)

- Không đổi màu -> NaCl, K2SO3 (2)

Cho từng chất (1) tác dụng với từng chất (2), có 2 cặp chất tác dụng với nhau:

- HCl và K2SO4

- NaCl và H2SO4


Đúng 5
Bình luận (0)
Đúng 2
Bình luận (1)

Các Bạn Ơi Giúp Mình 

2. Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch sau:1 a) H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2. b) NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4.

 


Lớp 9 Hóa học
2
1
Gửi Hủy

\(a,\) Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào các mẫu thử:

- Hóa đỏ: \(H_2SO_4,HCl\)

- Hóa xanh: \(NaOH\)

- Ko đổi màu: \(BaCl_2\)

Cho \(BaCl_2\) vào nhóm quỳ hóa đỏ, sau p/ứ tạo KT trắng là \(H_2SO_4\) còn ko ht là \(HCl\)

\(H_2SO_4+BaCl_2\to BaSO_4\downarrow+2HCl\)

\(b,\) Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào các mẫu thử:

- Hóa đỏ: \(H_2SO_4\)

- Hóa xanh: \(Ba(OH)_2,NaOH\)

- Ko đổi màu: \(NaCl\)

Cho \(H_2SO_4\) vào nhóm quỳ hóa xanh, tạo KT trắng là \(Ba(OH)_2\), còn có p/ứ xảy ra nhưng ko quan sát đc hiện tượng là \(NaOH\)

\(Ba(OH)_2+H_2SO_4\to BaSO_4\downarrow+2H_2O\)


Đúng 1

Bình luận (0)

a, quỳ tím chuyển đỏ➝ h2so4,hcl gọi đây là nhóm A

quỳ tím chuyển xanh➝NAOH

Còn lại là BACL2

Cho nhóm A tác dụng với bacl2, chất nào tác dụng tạo thành kết tủa trắng là h2so4 còn chất kia là hcl

 

 


Đúng 0
Bình luận (0)

chỉ được dùng quỳ tím , hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn gồm : MgCl2 , H2O , H2SO4 , Ba(OH)2 

Mọi người giúp mình nhanh với ạ


Lớp 8 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

Trích mẫu thử, cho quỳ tím vào từng mẫu thử:

+ Quỳ đỏ: $H_2SO_4$

+ Quỳ xanh: $Ba(OH)_2$

+ Không hiện tượng: $MgCl_2,H_2O(1)$

Cho dung dịch $Ba(OH)_2$ vào $(1):$

+ Kết tủa trắng: $MgCl_2$

$MgCl_2+Ba(OH)_2\to BaCl_2+Mg(OH)_2\downarrow$

+ Còn lại: $H_2O$


Đúng 2

Bình luận (0)

Trích mẫu thử và đánh dấu

Đưa quỳ tím vào 4 mẫu thử

-MgCl2,H2O: quỳ không chuyển màu (1)

-H2SO4: quỳ hóa đỏ

-Ba(OH)2: quỳ hóa xanh

Đưa (1) qua dd Ba(OH)2:

-MgCl2: xuất hiện kết tủa

\(MgCl_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow+BaCl_2\)

-H2O: có khí thoát ra


Đúng 1
Bình luận (0)

Bằng phương pháp hoá học chỉ dược dùng quỳ tím nhận biết 4 dd sau: h2so4, hno3, ba(oh)2, nano3? Cho em hỏi là cho quỳ tím nhận biết được 3 nhóm chất rồi thì cho ba(oh)2 vào h2so4 để nhận biết 2 axit h2so4 với hno3 được không ạ nếu được thì kết tủa của baso4 có màu gì ạ