Nguyên tử khối trung bình

  -  
*
phương pháp tính nguyên tử khối trung bình?" width="154">

Với: a, b, c là số nguyên tử (hoặc % số nguyên tử) của mỗi đồng vị.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối trung bình

A, B, C là nguyên tử khối (hay số khối) của từng đồng vị.

Cùng top lời giải mày mò về đồng vị, nguyên tử khối, cùng nguyên tử khối trung bình nhé


I- ĐỒNG VỊ

Các nguyên tử của và một nguyên tố hóa học rất có thể có số khối khác nhau. Sở dĩ như vậy vì phân tử nhân của những nguyên tử đó bao gồm cùng số proton nhưng có thể khác số nơtron.

Các đồng vị của và một nguyên tố hóa học là đông đảo nguyên tử có cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron, vì vậy số khối A của chúng khác nhau.Các đồng vị được xếp vào cùng một vị trí (ô nguyên tố) vào bảng tuần hoàn.

Thí dụ: nhân tố hiđro có tía đồng vị :

*
bí quyết tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 2)" width="612">

Phần lớn những nguyên tố hoá học tập là láo lếu hợp của khá nhiều đồng vị. Quanh đó khoảng 340 đồng vị tồn tại trong tự nhiên, người ta đang tổng đúng theo được 2400 đồng vị nhân tạo. Những đồng vị của và một nguyên tố hóa học bao gồm số nơtron trong phân tử nhân không giống nhau, cần có một số tính chất vật lí khác nhau.

Thí dụ : Ở trạng thái đối chọi chất, đồng vị 3517Cl có tỉ số khối khủng hơn, ánh nắng mặt trời nóng tan và ánh sáng sôi cao hơn đồng vị 3517Cl.

Người ta phân biệt những đồng vị bền và không bền. Phần lớn các đồng vị có số hiệu nguyên tử béo hơn 83(Z>83) là không bền, chúng còn được gọi là các đồng vị phóng xạ.

Nhiều đồng vị, đặc biệt là các đồng vị phóng xạ, được áp dụng nhiều vào đời sống, y học, nghiên cứu sự cách tân và phát triển của cây trồng.....

II- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

1. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử

Nguyên tử khối của một nguyên tử mang lại biết trọng lượng của nguyên tử đó nặng gấp từng nào lần đơn vị trọng lượng nguyên tử.

Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron với electron vào nguyên tử đó. Proton cùng nơtron hầu hết có trọng lượng xấp xỉ 1u.


Electron bao gồm khối lượng bé dại hơn siêu nhiều (0,00055u), nên hoàn toàn có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối của phân tử nhân

2. Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết những nguyên tố hóa học là lếu hợp của rất nhiều đồng vị cùng với tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử xác định, phải nguyên tử khối của những nguyên tố có khá nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của láo hợp các đồng vị gồm tính mang đến tỉ lệ xác suất số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Xem thêm: Thế Nào Là Nhiễm Trùng Nhiễm Độc Thực Phẩm ? Thế Nào Là Nhiễm Trùng Và Nhiễm Độc Thực Phẩm

Giả sử nguyên tố gồm hai đồng vị A cùng B. Gọi A¯ là nguyên tử khối trung bình, A là nguyên tử khối của đồng vị A, a là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị A, B là nguyên tử khối của đồng vị B, b là tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử của đồng vị B. Ta có :

*
công thức tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 3)" width="134">

Trong những tính toán không đề xuất độ đúng chuẩn cao, tín đồ ta coi nguyên tử khối bằng số khối

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ VÍ DỤ

1/ triết lý và cách thức giải

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

Với M1, M2, …, Mn: nguyên tử khối (hay số khối) của các đồng vị

x1, x2,…,xn: số nguyên tử khối tốt thành phần số nguyên tử của các đồng vị

Xác định xác suất các đồng vị

Gọi % của đồng vị một là x %

⇒ % của đồng vị 2 là (100 – x).

- Lập phương trình tính nguyên tử khối trung bình ⇒ giải được x.

Cách 2: phương pháp giải nhanh thực hiện đường chéo để làm cho bài

2/ lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đồng vị là đầy đủ nguyên tử của cùng một nguyên tố, tất cả số proton đều bằng nhau nhưng khác nhau về:

A. Số electron 

B. Số notron 

C. Số proton 

D. Số obitan

Đáp án

⇒ chọn B.

Nhắc lại: các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là gần như nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng khác biệt về số notron, cho nên số khối A không giống nhau.

Ví dụ 2: Trong hàng kí hiệu các nguyên tử sau:

*
phương pháp tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 4)" width="347">

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 yếu tố hoá học?

A. A, G cùng B

B. H và K

C. H, I cùng K

D. E cùng F

Đáp án

H cùng K thuộc 1 nguyên tố chất hóa học do bao gồm cùng số p. Là 10

⇒ lựa chọn B.

Ví dụ 3: Nguyên tố Cacbon có 2 đồng vị bền: 612C chiếm 98,89% và 613C chỉ chiếm 1,11%. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của C là bao nhiêu?

Đáp án

*
công thức tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 5)" width="244">

Vậy NTK vừa đủ của C là 12,0111

Ví dụ 4: Đồng tất cả 2 đồng vị là 2963Cu và 2965Cu. Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Đáp án

Đặt thành phần phần trăm của 2963Cu và 2965Cu thứu tự là x cùng 1-x (%)

M− = 63.x +65.(1-x) = 63.54

Giải PT ⇒ x= 0,73 (73%)

% 2963Cu = 73%; và % 2965Cu = 27%

Ví dụ 5: Trong tự nhiên, X tất cả hai đồng vị 1735X và 1737X, chiếm phần lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y có hai đông vị à 11Y với 12Y, chiếm lần lượt 99,2% cùng 0,8% số nguyên tử Y.

a) Trong thoải mái và tự nhiên có bao nhiêu loại phân tử XY?

A. 2 

B. 4 

C. 5 

D. 6

b) Phân tử khối trung bình của XY là

A. 36,0. 

B. 36,5. 

C. 37,5. 

D. 37,0.

Đáp án 

a) những loại phân tử XY là : 35X – 1Y, 35X – 2Y, 37X – 1Y, 37X – 2Y

b) Nguyên tử khối trung bình của X :

*
công thức tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 6)" width="197">

Nguyên tử khối mức độ vừa phải Y là: 

*
bí quyết tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 7)" width="142">

Phân tử khối mức độ vừa phải của XY: 35,485 + 1,008 =36,493 ≈ 36,5.

Xem thêm: Một Lò Xo Có Độ Cứng K=100N/M Treo Thẳng Đứng, Đầu Trên Của Lò Xo Cố Định

Ví dụ 6. Cho hợp chất AB2 tạo vì chưng hai yếu tắc A, B. B gồm hai đồng vị 79B: chiếm 55% số nguyên tử B và đồng vị 81B. Vào AB2, phần trăm cân nặng của A là bởi 28,51%. Tính nguyên tử khối vừa đủ của A, B.

Đáp án 

Giải thích các bước giải:

Phần trăm số nguyên tử của 81B = 100%−55% = 45%

Suy ra, nguyên tử khối mức độ vừa phải của B là :

MB= 79.55% + 81.45% = 79,9

Ta có

% A= (A/A + 2B).100% = (A/B + 79,9.2).100% = 28,51%

⇒ A = 63,73

Ví dụ 7. Cacbon tất cả hai đồng vị bền là 126C và 136C, cùng Số khối của cacbon = 12,01. Tính % trọng lượng của vào hợp chất CO2 (cho MNa = 23; MO = 16)