NGUYÊN TỬ KHỐI CỦA NHÔM

  -  

Ta gồm : 1đvC = 1,6605.10-24g ? Al = 4,483.10-23gNTKAl = (dfrac4,483cdot10^-231,6605cdot10^-24) =26,9 đvCVậy NTKAl = 27 đvC


*

a) Theo giá trị trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử cacbon mang đến trong bài học, hãy tính coi một đơn vị chức năng cacbon khớp ứng với từng nào gam?

b) Khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C xuất xắc D?

A. 5,324.10-23g.Bạn vẫn xem: Nguyên tử khối của nhôm là

B. 6,023.10-23g.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của nhôm

C. 4,482.10-23g.

D. 3,990.10-23g.

a) Ta có cân nặng 1 nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 g và bằng 12 đvC

⇒ trọng lượng của 1 đơn vị cacbon là


*

b) Khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm cùng với số gam tương xứng của một đơn vị chức năng cacbon

MAl = 27x 1,66.10-24 g = 44,82.10-24 g = 4,482.10-23 g.

Đáp án C.

Biết 1 nguyên tử C nặng 1,9926.10-23g. Cân nặng của 1 nguyên tử nhôm là

A. 27g B. 1,66.10-24 g C. 4,48.10-23g D. 5,38.10-22g

Các cao tăng giải hộ em vs ạ ! em cảm ơn trc!!!!!!!!!! 

Biết 1 nguyên tử C nặng nề 1,9926.10-23g. Trọng lượng của 1 nguyên tử nhôm là

A. 27g B. 1,66.10-24 g C. 4,48.10-23g D. 5,38.10-22g

Cho biết nhôm tất cả 13p, 13e cùng 14n.a) Tính trọng lượng của nguyên tử nhôm theo gam. b) Tính cân nặng của nguyên tử nhôm theo u 

a) me (=) 9,1094.10-28 ( imes) 13 (=) 1,184.10-26 gmp (=) 1,6726.10-24 ( imes) 13 (=) 2,174-23 gmn (=) 1,6748.10-24 ( imes) 14 (=) 2,345-23 gmAl (=) 1,184.10-26 (+) 2,174-23 (+) 2,345-23 (=) 2,057.10-8 gb) me (=) 0,00055 ( imes) 13 (=) 7,15.10-3 ump (=) 1 ( imes) 13 (=) 13 umn (=) 1 ( imes) 14 (=) 14 umAl (=) 7,15.10-3 (+) 13 (+) 14 (=) 27,00715 u

*

Cho biết số Avogađro N = 6,022. 10 23

cho biết phân tử nhân nguyên tử nhôm gồm 13p và 14n. A) số lượng electron làm việc lớp vỏ là bao nhiêu? b) tính cân nặng của nguyên tử nhôm ( theo gam)?c) Tính tỉ số khối lượng của electron vào nguyên tử nhôm so với cân nặng của toàn nguyên tử. Từ kếu quả đó hoàn toàn có thể coi cân nặng nguyên tử thực tiễn bằng khối lương phân tử nhân được không?

Khối lượng của nguyên tử nhôm Al 13 27 là 26,9803u. Cân nặng của nguyên tử H 1 1 là 1,007825u, cân nặng của prôtôn là 1,00728u và cân nặng của nơtron là 1,00866u. Độ hụt khối của phân tử nhân nhôm là

A. 0,242665u

B. 0,23558u

C. 0,23548u

D. 0,23544u

Bài 4 : Nguyên tử nhôm có điện tích hạt nhân là 13+. Trong nguyên tử nhôm, số hạt mang điện nhiều hơn số phân tử không sở hữu điện là 12 hạt. Cho biết số khối (khối lượng nguyên tử( của nhôm .

Xem thêm: Ngày 1/4 Là Ngày Gì? Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ngày Cá Tháng Tư 1/4 Là Ngày Gì?

Giúp mk với ...........

Ta bao gồm điện tích hạt nhân là 13+ , tức phường = 13 (1)Ta lại sở hữu (p+e) – n = 12Mà phường = e Suy ra 2 phường – n = 12 (2)Thế (1) vào (2) ta được: 2 . 13 – n = 12Suy ra n = 26 - 12 = 14Số khối A = p + n = 13 + 14 = 27.

Vậy số khối của nhôm là 27.

1) xác định bí quyết hóa học tập của nhôm oxit, biết tỉ lệ cân nặng của 2 nhân tố nhôm và oxit bằng 9 : 8.

2) Một oxít của lưu hoàng trong đó có oxi chiếm 60 xác suất về khối lượng. Tìm phương pháp phân tử của oxit đó?

3) cho 11,2 gam sắt vào 200 ml hỗn hợp H2SO4 2M. Hãy:

a) Tính lượng khí H2 chế tạo ra ở đktc ?

b) chất nào còn dư sau phản ứng cùng lượng dư là từng nào ?

c) Tính nồng độ của những chất sau phản bội ứng ?

1.(dfracm_Alm_O=dfrac98)

(Al_xO_y)

(x:y=dfrac927:dfrac816=dfrac13:dfrac12=2:3)

Vậy CTHH là (Al_2O_3)

2.( ightarrow\%S=100-60=40\%)

(S_xO_y)

(x:y=dfrac4032:dfrac6016=1,25:3,75=1:3)Vậy CTHH là (SO_3)

3.

Xem thêm: Answering The Question “How Long Have You…”, How Long Have You Been Here For

(n_Fe=dfrac11,256=0,2mol)

(n_H_2SO_4=2.0,2=0,4mol)

(Fe+H_2SO_4 ightarrow FeSO_4+H_2)

0,2 (V_H_2=0,2.22,4=4,48l)

Chất dư là H2SO4

(m_H_2SO_4left(dư ight)=left(0,4-0,2 ight).98=19,6g)

c.Nồng độ gì các bạn nhỉ?

Đúng 1
phản hồi (1)

Bài 13: Một oxit được tạo bởi vì 2 nhân tố nhôm và oxi trong đó tỉ lệ trọng lượng của nhì nguyên tố nhôm với oxi bằng 4,5 : 4. Tìm cách làm phân tử của oxit đó.

Lớp 8 hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 2 0 gởi Hủy

CTPT: AlxOy

Có: (dfracm_Alm_O=dfrac27x16y=dfrac4,54)

=> (dfracxy=dfrac23)

=> CTPT: Al2O3

Đúng 3
comment (0)

Gọi CTHH là (Al_xO_y)

(x:y=dfracm_Al27:dfracm_O16=dfrac4,527:dfrac416=dfrac16:dfrac14=1:dfrac32=2:3)

(Rightarrowleft{eginmatrixx=2\y=3endmatrix ight.Rightarrow Al_2O_3)