NGUYÊN TỬ KẼM CÓ BÁN KÍNH R 1 35.10

     

Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm cùng có khối lượng nguyên tử là 65u. Cân nặng riêng của kẽm là


RZn = 1,35.10-1 nm = 0,135.10-7 cm

Vnguyên tử Zn = (dfrac43.pi .R^3 = dfrac43.pi .(0,135.10^ - 7))

Dnguyên tử Zn = (dfracmV)


RZn = 1,35.10-1 nm = 0,135.10-7 centimet (1 nm = 10-9 m)

1u = 1,6605.10-24 gam

mZn = 65.1,6605.10-24 = 107,9.10-24 gam

Vnguyên tử Zn = $dfrac43.pi .R^3=\dfrac43.pi .(0,135.10^-7)^3=\10,3.10^-24,,cm^3$

Dnguyên tử Zn = (dfracmV = dfrac107,9.10^ - 2410,3.10^ - 24 = 10,48,,g/cm^3)


*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng tầm 10000 lần đường kính hạt nhân. Giả dụ ta cường điệu hạt nhân lên thành một quả bóng có 2 lần bán kính 8 centimet thì đường kính nguyên tử vẫn là


Nguyên tử của yếu tắc X tất cả tổng số phân tử là 40. Tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa tổng số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Nguyên tử X có số khối là


Tổng số hạt sở hữu điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Tổng số phân tử của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong số nguyên tử X, Y đều có số hạt proton thông qua số hạt nơtron. Quý giá đúng tuyệt nhất với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có cân nặng nguyên tử là 65u. Trọng lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 gồm tổng số hạt proton, nơtron cùng electron bằng 196, trong số đó hạt có điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn nữa trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A cùng 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, những nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích, phần còn sót lại là rỗng. Trọng lượng riêng của sắt là


Nguyên tử Au có bán kính và khối lượng mol nguyên tử theo lần lượt là 1,44A và 197 g/mol. Biết trọng lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguyên tử Au chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy trọng lượng theo đơn vị chức năng kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vày nó mang đến biết:


Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử gồm điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong phân tử nhân là a.

Bạn đang xem: Nguyên tử kẽm có bán kính r 1 35.10

(2) vào một nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá phân tử nhân tín đồ ta tìm thấy một một số loại hạt có trọng lượng gần bằng khối lượng của proton, hạt đó là electron.

(4) trong nguyên tử bất kể thì điện tích của lớp vỏ luôn luôn bằng điện tích của hạt nhân nhưng ngược dấu.

Số nhận xét đúng là:


Một nguyên tử gồm tổng số phân tử là 46. Trong các số đó tỉ số hạt có điện tích so với hạt không với điện là 1,875. Cân nặng tuyệt đối của nguyên tử sẽ là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ tất cả tổng số hạt bởi 29 cùng tổng số hạt mang điện dương bằng 11. Nguyên tử X gồm số hạt với điện dương nhiều hơn thế số hạt có điện dương trong Y bởi 6. Và số hạt không có điện X nhiều hơn số hạt không có điện trong Y bằng 7. Tổng số phân tử không mang điện của hai nguyên tử X và Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ bao gồm số hạt không sở hữu điện là 30. Số hạt sở hữu điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- có tổng số phân tử là 29 cùng số hạt với điện chỉ chiếm 65,52% tổng số hạt. Số hạt có điện trong X là


Ion dương M2+ gồm tổng số phân tử là 91và tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron vào M là:


Một nguyên tử X bao gồm số khối là 80, X bao gồm tỉ lệ số hạt sở hữu điện cùng số phân tử không mang điện là 14/9. Số hạt không sở hữu điện là 


Biết 1 mol nguyên tử sắt có cân nặng bằng 56g, một nguyên tử sắt bao gồm 26 electron. Số phân tử electron tất cả trong 5,6g sắt là


Nguyên tử R có điện tích sinh hoạt lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều khẳng định nào sau đó là không chính xác?


Khi điện phân nước, tín đồ ta xác minh được là ứng với cùng 1 gam hiđro sẽ thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có trọng lượng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho các nhận xét sau: trong nguyên tử:

(1) Tổng số phân tử proton bởi điện tích hạt nhân nguyên tử.

Xem thêm: Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Vũ Nương ❤️️15 Bài Văn Hay, Please Wait

(2) Số phân tử proton trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số hạt proton ngay số hạt nơtron.

(4) Số phân tử nơtron trong hạt nhân luôn luôn bằng số electron nghỉ ngơi lớp vỏ của nguyên tử.

Số dấn xét không đúng là:


Tổng số phân tử không với điện trong phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Toán Lớp 6 Sgk Tập 1 1, Cho Biết Tử Và Mẫu Của Phân Số Đó


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.