Nguyên tử của nguyên tố x có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p

     

Nguyên tử của yếu tố X bao gồm electron tại mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của thành phần Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và bao gồm một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X cùng Y tất cả số electron hơn yếu nhau là 2. Nhân tố X, Y theo lần lượt là


+) Viết thông số kỹ thuật e của X và Y

+) dựa vào kiến thức (các nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron ở phần bên ngoài cùng là các nguyên tử sắt kẽm kim loại (trừ H, He, B), những nguyên tử bao gồm 5, 6, 7 electron ở phần ngoài cùng là các nguyên tử phi kim)

=> Đáp án


Y gồm mức tích điện 3p và có một electron phần bên ngoài cùng

=> cấu hình electron Y: 4s1

=> cấu hình của Y là 4s1

=> ZY = 19.

Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố x có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p

=> có một electron ở phần ngoài cùng => Y là kim loại.

Xem thêm: Ví Dụ Nội Dung Và Hình Thức, Nội Dung Và Hình Thức (Word)

Nguyên tử X với Y tất cả số electron hơn yếu nhau là 2 cùng mức năng lượng cao nhất của X là 3p. => ZX = 19-2 =17

=> cấu hình của X là 3s23p5

=> có 7 electron ở phần bên ngoài cùng => X là phi kim.

Xem thêm: Hệ Điều Hành Là Gì? Nêu Nhiệm Vụ Chính Của Hệ Điều Hành ? Hệ Điều Hành Là Gì


*
*
*
*
*
*
*
*

Anion $X^ - $ và cation Y2+ đầy đủ có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là:


Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, yếu tố X thuộc


Nguyên tử của nguyên tố X tất cả tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X bao gồm số phân tử không sở hữu điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là


Các kim loại X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron nguyên tử theo lần lượt là: 1s22s22p6 3s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm các kim một số loại xếp theo chiều tăng đột biến tính khử trường đoản cú trái sang yêu cầu là:


Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm electron ở tầm mức năng lượng tối đa là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có thể có electron nghỉ ngơi mức năng lượng 3p và gồm một electron ở phần bên ngoài cùng. Nguyên tử X cùng Y bao gồm số electron hơn nhát nhau là 2. Nguyên tố X, Y thứu tự là


Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) với R (Z = 19). Độ âm điện của những nguyên tố tăng dần theo sản phẩm tự


Cho những nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), đê mê (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm những nguyên tố được bố trí theo chiều bớt dần bán kính nguyên tử từ bỏ trái sang buộc phải là:


X với Y là hai nguyên tố thuộc và một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế số proton của nguyên tử X. Tổng số phân tử proton vào nguyên tử X với Y là 33. Dấn xét nào tiếp sau đây về X, Y là đúng?


Hai nhân tố X cùng Y và một chu kì vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, X thuộc team IIA, Y thuộc team IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?


Công thức phân tử của hợp chất khí tạo vì chưng nguyên tố R và hiđro là RH3. Vào oxit mà R tất cả hóa trị tối đa thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nhân tố R là:


Nguyên tử của nhân tố X có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nhân tố X với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nhân tố X trong oxit tối đa là


Phần trăm cân nặng của yếu tố R trong hợp hóa học khí cùng với hiđro cùng trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Vạc biểu nào sau đây là đúng?


Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ luân hồi 3, có công thức oxit tối đa là YO3. Yếu tố Y tạo ra với kim loại M hợp chất gồm công thức MY, trong đó M chỉ chiếm 63,64% về khối lượng. Sắt kẽm kim loại M là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.