Nguyên lí làm việc động cơ xăng 4 kì

     

I, một vài khái nệm cơ bản.

Bạn đang xem: Nguyên lí làm việc động cơ xăng 4 kì

Bạn đã xem: trình diễn nguyên lí thao tác của bộ động cơ xăng 4 kì

1, Điểm chết của Pit-tông:

Điểmchết của Pit-tông là vị trí nhưng mà tại kia Pit-tông đổi chiều chuyển động, bao gồm 2 điểm chết.


*

Điểm bị tiêu diệt trên (ĐCT) là điểm chết nhưng tại kia Pit-tông sinh hoạt gần vai trung phong của trục khuỷu tốt nhất (H.21.1a).

Điểm bị tiêu diệt dưới (ĐCD) là điểm chết cơ mà tại đó Pit-tông nghỉ ngơi xa vai trung phong của trục khuỷu nhất (H.21.1b).

2, hành trình của Pit-tông (S).


*

Hành trình của Pit-tông là quảng đường cơ mà Pit-tông đi được thân hai điểm bị tiêu diệt (S).

Khi Pittông dịch rời được một hành trình thì trục khuỷu cù 180o.

Gọi R là nửa đường kính quay của trục khuỷu thì S=2R

3, Thể tích toàn phần (Vtp) (Cm3 hoặc Lít).

Vtp là thể tích Xilanh ( thể tích giới hạn max bởi Xilanh, nắp máy cùng đỉnh pit-tông khi pittông sinh hoạt ĐCT (H 21.1a)

4, Thể tích buồng cháy (Vbc) (Cm3 hoặc Lít).

Vbc là thể tích xilanh khi pit-tông sống ĐCT (H 21.2b)

5, Thể tích công tác (Vct) (Cm3 hoặc Lít).

Vct là thể tích xilanh được số lượng giới hạn bởi 2 điểm bị tiêu diệt Vct= Vtp+ Vbc .(H 21.1c)

Nếu hotline D là đường kính xilanh ta bao gồm (V_ct = fracpi D^3S4)

6, Tỉ số nén(varepsilon )

Tỉ số nén là tỉ số giữa Vtp với Vbc :(varepsilon = fracV_tpV_bc)

Động cơ xăng (varepsilon )= 6÷10.

Động cơ Điêzen (varepsilon )= 15÷21.

7, Chu trình thao tác của hễ cơ


*

Khi động cơ thao tác trong xilanh ra mắt 4 quá trình nạp, nén , cháy - dãn nở , thải .

4 quy trình này được lặp đi lặp lại có tính chu kì .

4 quy trình đó tạo thành thành 1 chu trình , tính từ khi bước đầu quá trình nạp mang lại khi ngừng quá trình thải .

8, Kì

Kì là phần của chu trình diễn ra trong thời gian một hành trình của pit-tông (tương đương vởi trục khuỷu cù 1800)

Kết luận:

Chu trình được chấm dứt trong 2 kì ta có động cơ 2 kì ( trục khuỷu tảo 3600)

Chu trình được chấm dứt trong 4 kì ta bao gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu xoay 7200 )

II, Nguyên lí thao tác của động cơ 4 kì

1, Nguyên lí thao tác của động cơ Điêzen 4 kì


*

a) Kì 1: Kì nạp:

Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD nhờ vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp mở, xupáp thải đóng.

Bên vào xilanh rượu cồn cơ:

V tăng dần.

P bớt dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa bên phía trong và phía bên ngoài xilanh bắt buộc không khí được hấp thụ vào xilanh đụng cơ.

b) Kì 2: Kì nén:

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT nhờ vào trục khuỷu dẫn động, cả hai xupáp đều đóng.

Bên vào xilanh đụng cơ:

V giảm dần.

P cùng T tăng dần.

Cuối kì nén vòi phun sẽ phun tơi một lượng nhiên liệu điêzen vào buồng cháy hòa trộn cùng với khí nóng tạo nên thành hòa khí.

Xem thêm: Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 70 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 32 Trang 70

c) Kì 3: Cháy dãn nở - Kì nổ:

Nhiên liệu được phun tơi vào buồng cháy (từ cuối kì nén) hòa trộn cùng với khí nóng tạo ra thành hòa khí.

Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong xilanh cao, trung khí tự bốc cháy tạo ra áp suất cao đẩy pít-tông đi xuống, qua thanh truyền làm trục khuỷu quay với sinh công.

Vì vậy, kì này còn gọi là kì sinh công.

d. Kì 4: (Thải)

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT nhờ trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp đóng, xupáp thải mở.

Bên trong xi lanh động cơ:

V sút dần.

P tăng dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài xilanh đề nghị không khí được thải ra cửa ngõ thải.

Trong thực tiễn để nạp được nhiều hơn và thải được sạch mát hơn, những xupap được bố trí mở sớm với đóng muộn hơn ,đồng thời để quá trình cháy-dãn nở ra mắt tốt hơn, vòi xịt cũng được sắp xếp ở phun sinh sống cuối kì nén, trước lúc pít-tông lên đến DCT

Trong chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ thì kỳ cháy dãn nở là kỳ duy nhất sinh công, các kỳ còn lại là các kỳ tiêu tốn công sẽ sinh ra.

Để nạp được nhiều hơn và thải được sạch hơn thì các xupáp được bố trí mở sớm hơn và đóng muộn hơn.

2, Nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ xăng 4 kì

Nguyên lí làm việc của bộ động cơ Xăng 4 kì tương tự như nguyên lí thao tác của bộ động cơ Điêzen 4 kì. Chỉ khác ở cả hai điểm sau:

Trong kì hấp thụ ở bộ động cơ Điêzen khí nạp vào là không khí, ở hộp động cơ xăng khí nạp vào là hoà khí (hỗn hợp gồm xăng và ko khí)..

Cuối kì nén, ở bộ động cơ Điêzen diễn ra quá trình xịt nhiên liệu, ở bộ động cơ xăng Bugi bật tia lửa điện để châm cháy hòa khí..

III, Nguyên lí làm việc của bộ động cơ 2 kì.

1, Đặc điểm cấu tạo của bộ động cơ 2 kì:


*

Sơ đồ cấu tạo củađộng cơ xăng 2 kì

1- Bugi

2- Pit-tông

3- cửa ngõ thải

4- cửa nạp

5- Thanh truyền

6- Trục khuỷu

7- Cạc te

8- Đường thông cạc te vói cửa ngõ quét

9- cửa ngõ quét

10- Xi lanh

2, Nguyên lí thao tác của động cơ xăng 2 kì


a. Kì 1

Pít-tông đi tự ĐCT xuống ĐCD, trong xi lanh xẩy ra các quy trình cháy dãn nở, thải từ bỏ do, quét và thải khí.

Đầu kì 1, pit-tông ngơi nghỉ ĐCT (H 21.4a), khí cháy tất cả áp suất cao đẩy pit-tông

Đi xuống làm cho trục khuỷu quay và sinh công, quy trình cháy dãn nở kết thúc khi pit-tông bước đầu mở cửa quét 3 (H21.4b).

Từ khi pit-tông xuất hiện thải đến đển khi ban đầu mở cửa ngõ quét (H 21.4c). Khí thải vào xi lanh gồm áp suất cao qua cửa ngõ thải bay ra ngoài, quy trình này còn được gọi là giai đoạn thải từ bỏ do.

Từ lúc pit-tông mở cửa quét cho tới khi cho tới ĐCD (H 21.4d) hoà khí tất cả áp suất cao từ cacte qua mặt đường thông 8 và cửa quét đi vào xi lanh đẩy khí thải trong xi lanh qua cửa ngõ thải ra ngoài, quy trình này được điện thoại tư vấn là quá trình quét thải khí.

Đồng thời khi pit-tông đi xuống tạm dừng hoạt động nạp cho tới khi pit-tông mang đến ĐCD, hoà khí vào cacte được nén nên áp suất và nhiệt độ hoà khí tăng lên.

Pit-tông được bố trí đóng cửa ngõ nạp trước khi mở cửa quét nên hoà khí trong cacte bao gồm áp suất cao.

b. Kì 2:

Pít-tông được trục khuỷu dẫn rượu cồn đi từ bỏ ĐCD lên ĐCT, vào xi lanh ra mắt các vượt trìng quét-thải khí, lọt khí, nén, và cháy-dãn nở.

Lúc đầu cửa quét và cửa ngõ thải vẫn mở (H21.4d) hoà khí tất cả áp suất cao từ cạcte qua con đường thông 8 và cửa quét 9 vẫn liên tục đi vào xi lanh. Khí thải trong xi lanh qua cửa thải ra ngoài. Quá trình quét thải khí chỉ hoàn thành khi pít-tông ngừng hoạt động quét (H21.4e)

Từ lúc pit-tông ngừng hoạt động quét mang đến khi đóng cửa thải (H 21.4g) thì một trong những phần hoà khí trong xi lanh bị lọt ra cửa ngõ thải ra ngoài. Tiến độ này call là tiến độ lọt khí.

Từ lúc pit-tông ngừng hoạt động thải tới khi đến ĐCT (H 21.4a) quá trình nén mới thực sự diễn ra. Cuối kì 2 bugi bật tia lửa năng lượng điện châm cháy hoà khí. Quy trình cháy bắt đầu.

Khi pit-tông đi từ bỏ ĐCD lên đóng cửa quét và cửa nạp vẫn còn đấy đóng →áp suất vào cạcte giảm, pit-tông liên tục đi lên xuất hiện nạp 4, hoà khí trên tuyến đường ống nạp đi vào cacte nhờ sự chênh lệch áp suất.

Xem thêm: Tác Nhân Chủ Yếu Nào Điều Tiết Độ Mở Của Khí Khổng, Soạn Bài 3 Trang 19 Sgk Sinh 11

3, Nguyên lí làm việc của động cơ Điêzen 2 kì

Nguyên lí làm việc của bộ động cơ Điêzen 2 kì tương tự như như nguyên lí làm việc của bộ động cơ xăng 2 kì. Chỉ khác ở cả 2 điểm sau:

Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình xịt nhiên liệu, ở động cơ xăng Bugi bật tia lửa điện.