NGUYÊN HÀM X/X+1

  -  

Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng tầm (left( 2; + infty ight)) là


- so với (fleft( x ight)) thành (dfracAx + dfracBx - 2).

Bạn đang xem: Nguyên hàm x/x+1

- sử dụng công thức tính nguyên hàm: (int dfrac1ax + bdx = dfrac1aln left| ax + b ight| + C).

- Sử dụng đk của (x) để phá trị tốt đối.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Toán Lớp 4 Kì 2 Môn Toán, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Học Kì 2 Môn Toán


Xét hàm số: (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trong (left( 2; + infty ight)) ta có:

( dfrac1x^2 - 2x=dfrac1xleft( x - 2 ight)=dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x )

Khi đó:

(eginarrayl,,,,int fleft( x ight)dx = int dfrac1x^2 - 2xdx \ = int left( dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x ight)dx \ = dfrac12ln left| x - 2 ight| - dfrac12ln left| x ight| + C\ = dfrac12left( x - 2 ight ight) + C.endarray)

Vì (x in left( 2; + infty ight) Rightarrow left{ eginarraylleft| x - 2 ight| = x - 2\left| x ight| = xendarray ight.)

Do đó (int fleft( x ight)dx = dfracln left( x - 2 ight) - ln x2 + C).


Đáp án bắt buộc chọn là: c


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm phát âm tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn đề xuất lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn đề xuất thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là tại sao Vừng ơi - xechieuve.com.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi nhận xét năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín lượng kỹ năng bởi hệ thống ngân mặt hàng 15.000 thắc mắc độc quyềnKết vừa lòng học liên tưởng live, giáo viên nhà nhiệm cung ứng trong suốt thừa trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


...

Xem thêm: Truyện Thánh Gióng Muốn Giải Thích Hiện Tượng Nào ? Truyện Thánh Gióng Muốn Giải Thích Hiện Tượng Nào


Bài tập bao gồm liên quan


Nguyên hàm Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên với

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hàm số (Fleft( x ight)) được call là nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)) nếu:


Cho (fleft( x ight)) là đạo hàm của hàm số (Fleft( x ight)). Lựa chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Hàm số nào ko là nguyên hàm của hàm số (y = 3x^4)?


Mệnh đề nào dưới đấy là sai?


Hàm số $y = sin x$ là 1 trong những nguyên hàm của hàm số nào trong những hàm số sau?


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?


Họ toàn bộ các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x + dfrac2x) là:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề sai:


Chọn mệnh đề đúng:


Họ những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = cos ^2x) là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Nếu như $Fleft( x ight)$ là 1 nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ với đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ đi qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x + 2$. Hãy lựa chọn mệnh đề sai:


Họ nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = xleft( 2 + 3x^2 ight)$ là


Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = x^2 + dfrac2x^2.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = e^ - 2018x + 2017). Hotline (Fleft( x ight)) là 1 trong nguyên hàm của (fleft( x ight)) nhưng mà (Fleft( 1 ight) = e). Chọn mệnh đề đúng:


Cho hàm số (Fleft( x ight) = x^2) là 1 trong những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)e^4 mx), hàm số (fleft( x ight)) có đạo hàm (f"left( x ight)). Chúng ta nguyên hàm của hàm số (f"left( x ight)e^4 mx) là


Giả sử (Fleft( x ight) = left( ax^2 + bx + c ight)e^x) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2e^x). Tính tích (P = abc).


Tìm hàm số $Fleft( x ight)$ biết $F"left( x ight) = 3x^2 + 2x-1$ cùng đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ giảm trục tung tại

điểm tất cả tung độ bởi $2$. Tổng các hệ số của (Fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thỏa mãn nhu cầu (fleft( 2 ight) = - dfrac419) và (f"left( x ight) = x^3f^2left( x ight),,forall x in mathbbR). Giá trị của (fleft( 1 ight)) bằng:


Họ nguyên hàm của hàm số (y=dfrac2x + 32x^2 - x - 1 ) là:


Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = dfracxleft( x + 2 ight)left( x + 1 ight)^2$?


Một đám vi trùng tại ngày máy (t) có con số (Nleft( t ight)), biết rằng (N"left( t ight) = dfrac40001 + 0,5t) và thuở đầu đám vi trùng gồm (250000) con. Hỏi số lượng vi trùng tại ngày lắp thêm $10$ (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Cho hàm số $fleft( x ight)$ xác minh và liên tục trên $mathbbR$ và vừa lòng đồng thời những điều khiếu nại sau$fleft( x ight) > 0;mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu f"left( x ight) = dfracx.fleft( x ight)sqrt x^2 + 1 ;mkern 1mu mkern 1mu forall x in mathbbR$ cùng $fleft( 0 ight) = e.$ quý hiếm của $fleft( sqrt 3 ight)$ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) thỏa mãn các điều kiện: (fleft( 0 ight) = 2sqrt 2 ), (fleft( x ight) > 0,forall x in mathbbR) và (fleft( x ight).f"left( x ight) = left( 2x + 1 ight)sqrt 1 + f^2left( x ight) ,,forall x in mathbbR). Khi đó giá trị (fleft( 1 ight)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) tất cả đạo hàm liên tục trên (mathbbR) với (fleft( 0 ight) = 1), (Fleft( x ight) = fleft( x ight) - e^x - x) là 1 nguyên hàm của (fleft( x ight)). Họ các nguyên hàm của (fleft( x ight)) là:


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 4). Xác định nào dưới đây đúng?


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = e^x + 2). Xác định nào dưới đây đúng?


Tìm họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 - 2x + 1x - 2)


Một cái xe đua (F_1) đạt tới vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên bộc lộ vận tốc (v) của xe trong 5 giây đầu tiên kể từ thời điểm xuất phát. Đồ thị vào 2 giây đầu là một trong những phần của một parabol định tại nơi bắt đầu tọa độ (O), giây tiếp theo là đoạn thẳng với sau đúng tía giây thì xe pháo đạt gia tốc lớn nhất. Biết rằng mỗi đơn vị chức năng trục hoành bộc lộ 1 giây, mỗi đơn vị chức năng trực tung bộc lộ 10 m/s và trong 5 giây đầu xe vận động theo con đường thẳng. Hỏi trong 5 giây đó xe đã đi được quãng mặt đường là bao nhiêu?

*


Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng chừng (left( 2; + infty ight)) là


đến hàm số (y = f(x)) bao gồm đạo hàm là (f^prime (x) = 12x^2 + 2,forall x in mathbbR) cùng (f(1) = 3). Biết (F(x)) là nguyên hàm của (f(x)) thỏa mãn (F(0) = 2), khi đó (F(1)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) xác minh trên (mathbbR), có đạo hàm (f"left( x ight) = left( x^2 - 4 ight)left( x - 5 ight),,forall x in mathbbR) và (fleft( 1 ight) = 0). Có bao nhiêu quý hiếm nguyên của thông số (m) nhằm hàm số (gleft( x ight) = left| fleft( x^2 + 1 ight) - m ight|) có rất nhiều điểm rất trị nhất?


Xét những hàm số (fleft( x ight)), (gleft( x ight)) với (alpha ) là một vài thực bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?