Nguyên Hàm Cos^2

  -  
*Bạn đang xem: Nguyên hàm cos^2

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*Xem thêm: 10 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Mà Em Thích Hay Nhất, 8 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Mà Em Thích

*

*

\(\int sin^2x.cos^2xdx=\dfrac{1}{4}\int sin^22xdx=\dfrac{1}{8}\int\left(1-cos4x\right)dx\)

\(=\dfrac{1}{8}x-\dfrac{1}{32}sin4x+C\)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!


Xem thêm: Đặc Điểm Của Động Năng Của Một Vật Là Đại Lượng :, Đặc Điểm Của Động Năng

Biến đổi :

\(4\sin^2x+1=5\sin^2x+\cos^2x=\left(a\sin x+b\cos x\right)\left(\sqrt{3}\sin x+\cos x\right)+c\left(\sin^2x+\cos^2x\right)\)

\(=\left(a\sqrt{3}+c\right)\sin^2x+\left(a+b\sqrt{3}\right)\sin x.\cos x+\left(b+c\right)\cos^2x\)

Đồng nhấtheej số hai tử số

\(\begin{cases}a\sqrt{3}+c=5\\a+b\sqrt{3}=0\\b+c=1\end{cases}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\begin{cases}a=\sqrt{3}\\b=-1\\c=2\end{cases}\)


Cho hàm số\(f\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}2\sin^2x+1,x\(f\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}2\sin^2x+1,x. Giả sử\(F\left(x\right)\)là một nguyên hàm của hàm số\(f\left(x\right)\)trên\(R\)và thỏa mãn điều kiện\(F\left(1\right)=\dfrac{2}{ln2}\). Tính\(F\left(-\pi\right)\)

A.\(F\left(-\pi\right)=-2\pi+\dfrac{1}{ln2}\) B.\(F\left(-\pi\right)=-2\pi-\dfrac{1}{ln2}\)

C.\(F\left(-\pi\right)=-\pi-\dfrac{1}{ln2}\) D.\(F\left(-\pi\right)=-2\pi\)

Mình cần bài giải ạ, mình cảm ơn nhiều ♥