NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1954 LÀ NGÀY GÌ

  -  

Trong lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên lấp là giữa những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang. Vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thành công lịch sử Điện Biên tủ là thắng lợi vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm biến đổi cục diện chiến tranh trực tiếp mang lại việc cam kết kết hiệp nghị Giơnevơ xong chiến tranh, lập lại chủ quyền ở Đông Dương.

Dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và niềm tin “cảm tử mang lại Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân ta vẫn lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp.


Bạn đang xem: Ngày 7 tháng 5 năm 1954 là ngày gì


Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Flo Là Đơn Chất Chỉ Có Tính, Khí Flo Là Gì


Xem thêm: Cơ Chất Của Enzim Catalaza Là Gì, Thực Hành Với Enzim Catalaza


Đến năm 1953, bọn họ đã cai quản trên những chiến trường, làm nên so sánh lực lượng hữu dụng cho ta. Để cứu vãn vãn tình thế, thu – đông năm 1953, thực dân Pháp cùng can thiệp Mỹ đã tiến hành Kế hoạch Nava tăng cường binh lực và phương tiện đi lại chiến tranh, mưu toan trong tầm 18 tháng đang tiêu diệt đa số bộ đội nòng cốt của ta, kiểm soát lãnh thổ Việt Nam, giành lại thế dữ thế chủ động trên chiến trường, làm cửa hàng cho một giải pháp chính trị hòng liên tiếp sự chiếm phần đóng thọ dài. Lúc phát hiện tại hướng tiến công kế hoạch của ta vào Tây Bắc, Lai Châu cùng Thượng Lào, Bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp đã đến quân nhảy dù trên không chiếm Điện Biên Phủ, xuất bản nơi trên đây thành địa thế căn cứ quân sự kiên cố.