Nếu hai đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

     

Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai tuyến phố thẳng đó nhằm tìm hoành độ giao điểm.Bạn vẫn xem: Nếu hai tuyến đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm này là

Bước 2. Nỗ lực hoành độ giao điểm vừa kiếm được vào một trong những hai phương trình đường thẳng ta tìm được tung độ giao điểm.

Bạn đang xem: Nếu hai đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

Lời giải của GV xechieuve.com.vn

Giao điểm của đường thẳng (d) với trục tung gồm hoành độ (x = 0). Thay (x = 0) vào phương trình (y = 2x + 6) ta được (y = 2.0 + 6 = 6).

Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (Mleft( 0;6 ight)).

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A Mặt Bên Sab Là Tam Giác Đều

Đáp án đề nghị chọn là: c


*

*

*

*

*

Cho hai tuyến phố thẳng $d_1:y = 2x - 2$ với $d_2:y = 3 - 4x$. Tung độ giao điểm của $d_1;d_2$ gồm tọa độ là

Cho hàm số $y = left( 1 - m ight)x + m$ . Xác định $m$ chứa đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm tất cả hoành độ $x = - 3$

Cho hàm số $y = left( 3 - 2m ight)x + m - 2$ . Khẳng định $m$ đựng đồ thị hàm số giảm trục tung trên điểm bao gồm tung độ $y = - 4$.

Cho hàm số $y = mx - 2$ tất cả đồ thị là mặt đường thẳng $d_1$ và hàm số $y = dfrac12x + 1$ có đồ thị là mặt đường thẳng $d_2$. Khẳng định $m$ để hai tuyến phố thẳng $d_1$ với $d_2$ cắt nhau tại một điểm gồm hoành độ $x = - 4$.

Xem thêm: Phong Cách Hồ Chí Minh Chủ Đề, Chủ Đề Ôn Tâp Ngữ Văn Lớp 9 Văn Bản Nhật Dụng

Cho hàm số $y = left( m + 1 ight)x - 1$ tất cả đồ thị là đường thẳng $d_1$ và hàm số $y = x + 1$ tất cả đồ thị là con đường thẳng $d_2$. Xác minh $m$ để hai tuyến đường thẳng $d_1$ và $d_2$ giảm nhau trên một điểm bao gồm tung độ $y = 4$.

Với quý hiếm nào của m thì đồ vật thị hàm số (y = - 2x + m + 2) và (y = 5x + 5 - 2m) cắt nhau trên một điểm bên trên trục tung?

Cho tía đường thẳng(d_1:y = - 2x;d_2:y = - 3x - 1;)

(d_3:y = x + 3.) khẳng định nào dưới đó là đúng?

Với cực hiếm nào của m thì cha đường thẳng (d_1:y = x;d_2:y = 4 - 3x) cùng (d_3:y = mx - 3) đồng quy?

Cho đường thẳng (d:y = - 2x - 4) . Call $A,B$ thứu tự là giao điểm của $d$ cùng với trục hoành với trục tung. Tính diện tích s tam giác $OAB.$

Cho đường thẳng (d_1:y = - x + 2) và $d_2:y = 5 - 4x$. Hotline $A,B$ thứu tự là giao điểm của $d_1$ cùng với $d_2$ với $d_1$ với trục hoành. Tổng hoành độ giao điểm của $A$ và $B$ là

Gọi (d_1) là thứ thị hàm số (y = mx + 1) cùng (d_2) là đồ gia dụng thị hàm số (y = dfrac12x - 2.)

Với quý hiếm nào của m thì cha đường thẳng (d_1:y = left( m + 2 ight)x - 3;)

kimsa88
cf68