Nêu 3 Cách Viết Của Số Hữu Tỉ

  -  

Câu hỏi: Nêu tía cách viết của số hữu tỉ âm 3 phần 5 và biểu diễn số hữu tỉ kia trên trục số

Lời giải:

- ba cách viết số hữu tỉ -(3/5) là: -(6/10); -(9/15); 12/-20

- Cách màn biểu diễn số hữu tỉ -(3/5) bên trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị (đoạn tự điểm 0 tới điểm –1 ) thành năm phần bởi nhau, rước một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 1/5 đơn vị cũ.

Bạn đang xem: Nêu 3 cách viết của số hữu tỉ

⇒ Số hữu tỉ -(3/5) được màn trình diễn bởi điểm M nằm bên trái điểm 0 và phương pháp điểm 0 một đoạn bởi 3 đơn vị mới.

*

Cùng đứng top lời giải khám phá về số hữu tỉ và làm bài bác tập rèn luyện nhé!

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số có thể viết bên dưới dạng 

*

 

 

 

 

 Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q

2. Tính chất


- Tập đúng theo số hữu tỉ là tập hòa hợp đếm được.

- Phép nhân số hữu tỉ gồm dạng a/b * c/d = a*c/ b*d

- Phép phân tách số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c

- trường hợp số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của chính nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bởi 0.

Xem thêm: Language Focus - English 12 Unit 4

*

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 gồm số đối là (-3/2). Tổng nhì số đối 3/2+(-3/2) =0

3. Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là những số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I. Các bạn cần ghi nhớ những số thực chưa phải là số hữu tỉ gồm nghĩa là các bạn không thể màn biểu diễn được bên dưới dạng tỉ số như a/ b (trong kia a, b là những số nguyên).

Tính chất

Tập hòa hợp số vô tỉ là tập thích hợp không đếm được.

Xem thêm: Nêu Các Biện Pháp Bảo Vệ Đất Đồi Núi Và Cải Tạo Đất Đồng Bằng?

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

4. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ với số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao hàm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.