Một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20cm

     
Trắc nghiệm đồ gia dụng Lí 9 bài xích 35: (có đáp án) Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường (Phần 2) !!

Câu hỏi :

Một đồ dùng sáng AB để vuông góc cùng với trục thiết yếu của một thấu kính phân kì cách thấu kính 20(cm) đến một hình ảnh ảo giảm thấu kính 10(cm). Tiêu cự cảu thấu kính là


*