Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một trang bị rơi từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng đường vật rơi sau 2s.

Bạn đang xem: Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

b)Thời gian vật dụng rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của thiết bị lúc đụng đất


*

Một thiết bị rơi từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng mặt đường vật rơi sau 2s.

b)Thời gian thứ rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của đồ dùng lúc đụng đất

Giải :

Quãng con đường vật rơi sau 2s là :

S=1/2.10.22=20m

Thời gian đồ rơi xuống khu đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của đồ lúc đụng đất là :

v=10.3=30m/s


*

Quãng đườn đồ vật rơi sau 2s là S=1/2.10.22=20m

Thời gian đồ rơi xuống khu đất là 45=1/2.10.t2

=>t=3s

Vận tốc của đồ gia dụng lúc đụng đất là v=10.3=30m/s


1 đồ vật rơi tự do thoải mái từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s^2.Tìm;

a,Thời gian rơi,vận tốc vật lúc chạm đất

b,quãng đường vật rơi được sau 2s

c,quãng đường vật rơi được vào 2s cuối cùng

giúp em vs em cần gấp chiều nay thời gian 5h30


Chọn cội tọa độ tại mặt đất, chiều dương phía xuống.

Ta có: (y=y_0+v_y0t+dfrac12a_yt^2)

(Leftrightarrow y=-45+dfrac12.10t^2) (Leftrightarrow y=5t^2-45)

Ta gồm khi vật đụng đất: y=0 (Leftrightarrow45=5t^2)

Thời gian vật dụng rơi là: (t=sqrtdfrac455=3left(s ight))

Vận tốc lúc chạm đất là: v=gt=10.3=30(m/s)

b, địa điểm của vật rơi được sau 2s là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.4-45 ight|=25left(m ight))

Quãng con đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)

c, địa chỉ của vật rơi được trong 1s đầu là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.1-45 ight|=40left(m ight))

Quãng đường vật rơi được vào 1s đầu là: 45-40=5(m)

Vậy quãng đường vật rơi được trong 2s ở đầu cuối là: 45-5=40 (m)

Bạn xem thêm nha, không hiểu nơi nào cứ hỏi mình 


Đúng 1
phản hồi (0)
Lớp 10 trang bị lý
1
0
Gửi bỏ

Ta bao gồm v = gt = 10.8 = 80m/s

b; trong 2s đầu tiên vật đi được quãng mặt đường h 1 = 1 2 .10.2 2 = đôi mươi m

Quãng con đường vật đi trong 6s đầu: h 2 = 1 2 .10.6 2 = 180 m

Quãng đường đi trong 2s cuối cùng: S ’ = S – S 1 = 320 – 180 = 160 m


Đúng 1

bình luận (0)

Một đồ được thả rơi rự vị từ A có độ cao 45m xuống đất, lấy gia tốc rơi thoải mái g=10m/s2

a.Tính thời hạn rơi và gia tốc rơi của vật lúc chạm đất

b.Cùng ở thời khắc thả rơi vật A, vật thứ hai được ném trường đoản cú điểm B lên rất cao trên đường thằng đứng qua A cùng với vận tốc ban sơ 10m/s và phương pháp A 15m về phía dưới. Khẳng định thời điểm cùng vị trí hai vật gặp nhau 


Lớp 10 trang bị lý bài 4. Sự rơi tự do thoải mái
1
0
Gửi diệt

a. (t=sqrtdfrac2hg=sqrtdfrac2cdot4510=3left(s ight))

(v=sqrt2gh=sqrt2cdot10cdot45=30left(m/s ight))


Đúng 1

phản hồi (0)

Thả rơi tự do một vật khối lượng 2kg từ độ dài 180m xuống mặt đất, lấy g=10m/s2.a/ Tính thời gian vật rơi hết độ cao đó.b/ Tính tốc độ của thiết bị khi vừa chạm đấtc/ Tính quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Trò Chơi Dân Gian Đơn Giản, 50+ Tranh Vẽ Đề Tài Trò Chơi Dân Gian Đẹp Nhất


Lớp 10 vật lý bài bác 4. Sự rơi tự do thoải mái
1
2
Gửi diệt

a/ (t=sqrtdfrac2hg=6left(s ight))

b/ (v=sqrt2gh=60left(mackslash s^2 ight))

c/ (s_t-1=dfrac12gleft(t-1 ight)^2=125left(m ight))

(s_cuoi=s-s_t-1=55left(m ight))


Đúng 1

comment (0)

a; Tính thời hạn để thiết bị rơi cho đất.

b; Tính gia tốc lúc vừa đụng đất


Lớp 10 trang bị lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)

Một đồ nặng rơi từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2

A) tính thời hạn rơi

B) xác định vận tốc của vật dụng khi đụng đất

C) tính quãng mặt đường rơi trong 1giây cuối, trong 2 giây cuối và giây trang bị 2


Lớp 10 trang bị lý bài 4. Sự rơi tự do thoải mái
1
0
Gửi hủy

Thời gian đồ rơi xuống khu đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của vật dụng lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


Đúng 0

bình luận (0)

1 ) Một thứ rơi tự do thoải mái từ chiều cao 20m xuống đất, g=10m/s2.

a. Tính gia tốc chạm đất và thời hạn rơi.

b. Sau bao lâu kể từ lúc bước đầu rơi đồ dùng đạt tốc độ 10m/s.


Lớp 10 vật lý bài bác 4. Sự rơi thoải mái
1
0
Gửi diệt

Thời gian đồ rơi: (S=dfrac12gt^2Rightarrow t=sqrtdfrac2Sg=sqrtdfrac2cdot2010=2s)

Vận tốc đồ lúc chạm đất:

(v=gcdot t=10cdot2=20)m/s

Để đồ đạt vận tốc 10m/s cần một thời gian:

(v"=gcdot t"Rightarrow t"=dfracv"g=dfrac1010=1s)


Đúng 1

comment (0)

Một thiết bị được thả rơi tự do thoải mái từ độ dài 45m xuống đất. đem g=10m/sᒾa. Tính thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi cho tới khi vật va đất.b. Tính tốc độ của vật ngay trong lúc chạm đất.

Xem thêm: Bài 9 Trang 11 Sgk Vật Lý 10 Câu Hỏi Và Bài Tập Trang 11 Sgk Vật Lý 10


Lớp 10 thứ lý bài xích 3. Chuyển động thẳng đổi khác đều
1
0
Gửi bỏ

a/ (t=sqrtdfrac2hg=3left(s ight))

(v=gt=10.3=30left(mackslash s ight))

 


Đúng 1

comment (0)

 g = 10m/ s 2

b.Tính thời gian vật rơi 20m thứ nhất và thời hạn vật rơi 10m ở đầu cuối trước khi va đất.


Lớp 10 vật dụng lý
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn