MỘT THỬA RUỘNG HÌNH THANG CÓ TRUNG BÌNH CỘNG HAI ĐÁY LÀ 36M

  -  
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai lòng là 36m . Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích s một miếng đất hình vuông vắn có chu vi 96m

A) Tính độ cao của thửa ruộng hình thang .

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m

B) Biết hiệu hai lòng là 10m , tính độ dài mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang .


*

*

a) tổng haiđáy là: 36 x 2 = 72 (m)cạnh miếng đấthình vuông là: 96 : 4 = 24 (m)diện tích mảnh đấthình vuông là: 24 x 24 = 576 (m2)diện tích thửa ruộnghình thang là: 576 (m2)chiều cao thửa ruộnghình thang là: (576 x 2) : 72 = 16 (m)b) đáy nhỏ dại của thửa ruộng hình thang là: (72 - 10) : 2 = 31 (m) đáy mập của thửa ruộng hình thang là: 31 + 10 = 41 (m)đáp số: a) chiều cao: 16m b) đáy nhỏ: 31m ...

a) tổng haiđáy là: 36 x 2 = 72 (m)

cạnh miếng đấthình vuông là: 96 : 4 = 24 (m)

diện tích mảnh đấthình vuông là: 24 x 24 = 576 (m2)

diện tích thửa ruộnghình thang là: 576 (m2)

chiều cao thửa ruộnghình thang là: (576 x 2) : 72 = 16 (m)

b) đáy nhỏ tuổi của thửa ruộng hình thang là: (72 - 10) : 2 = 31 (m)

đáy to của thửa ruộng hình thang là: 31 + 10 = 41 (m)

đáp số: a) chiều cao: 16m

b) lòng nhỏ: 31m

đáu lớn: 41m

 


a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:96 : 4 = 24 (m)Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:24 x 24 = 576 (m2)576m2cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)b) Tổng độ nhiều năm hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)Ta gồm sơ đồ:Độ nhiều năm đáy bé nhỏ củathửa ruộng hình thang là:(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)Độ nhiều năm đáy bự củathửa ruộng hình thang là:72 - 31 =...

a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ lâu năm hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta bao gồm sơ đồ:

Độ dài đáy bé củathửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ lâu năm đáy mập củathửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Một thửa ruộng hình thang gồm trung bình cộng hai lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ nhiều năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang


một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai lòng là 36m. Diện tích s thửa ruộng kia bằng diện tích một miếng đất hình vuông vắn có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang

b) Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang


Độ dàiCạnh của hình vuông vắn là:

96:4=24(m)

Diện tích hình vuông vắn là:

24x24=576(m2)

Độ nhiều năm hai lòng của hình thang là:

36x2=72(m)

Vì diện tích s hình chữ nhật bằng diện tích s hình vuông, nên:

Chiều cao hình thang là:

576x2:72=16(m)

Độ nhiều năm đáy bé là:

(72-10):2=31(m)

Độ dài đáy lơn là:

72-31=41(m)


a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:96 : 4 = 24 (m)Diện tích miếng đất hình vuông vắn là:24 x 24 = 576 (m2)576m2cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)b) Tổng độ nhiều năm hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)Ta có sơ đồ:Độ nhiều năm đáy nhỏ bé củathửa ruộng hình thang là:(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)Độ lâu năm đáy lớn củathửa ruộng hình thang là:72 - 31 =...

a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ nhiều năm hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta bao gồm sơ đồ:

Độ lâu năm đáy bé nhỏ củathửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ lâu năm đáy khủng củathửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


Một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a, Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang

b, Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ nhiều năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang


 

Độ dàiCạnh của hình vuông vắn là:

96:4=24(m)

Diện tích hình vuông là:

24x24=576(m2)

Độ lâu năm hai lòng của hình thang là:

36x2=72(m)

Vì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông, nên:

Chiều cao hình thang là:

576x2:72=16(m)

Độ lâu năm đáy bé bỏng là:

(72-10):2=31(m)

Độ lâu năm đáy lơn là:

72-31=41(m)


Độ dàiCạnh của hình vuông vắn là:

96:4=24(m)

Diện tích hình vuông vắn là:

24x24=576(m2)

Độ dài hai lòng của hình thang là:

36x2=72(m)

Vì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông, nên:

Chiều cao hình thang là:

576x2:72=16(m)

Độ dài đáy bé xíu là:

(72-10):2=31(m)

Độ dài đáy lơn là:

72-31=41(m)

Vô thắc mắc tg tự


Một thửa ruộng hình thang bao gồm trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích s một miếng đất hình vuông có chu vi 96m.

a. Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b. Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ dài mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang?


a. Độ dài cạnh hình vuông là: 96 : 4 = 24 (m)Diện tích thửa ruộng hình thang (bằng diện tích hình vuông vắn có chu vi 96m) là: 24 x 24 = 576 (m2)Tổng chiều lâu năm hai lòng thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)Vậy độ cao của thửa ruộng hình thang là: (576 x 2 ) : 72 = 16 (m)b. Đáy bé dại của thửa ruộng hình thang là: (72 - 10) : 2 = 31 (m)Đáy béo của thửa ruộng hình thang là: 72 - 31 = 41 (m) Đáp số: a....

a. Độ lâu năm cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang (bằng diện tích hình vuông có chu vi 96m) là:

24 x 24 = 576 (m2)

Tổng chiều nhiều năm hai lòng thửa ruộng hình thang là:

36 x 2 = 72 (m)

Vậy chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(576 x 2 ) : 72 = 16 (m)

b. Đáy nhỏ tuổi của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10) : 2 = 31 (m)

Đáy phệ của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a. 16m

b. đáy nhỏ tuổi 31m, đáy phệ 41m


Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích s thửa ruộng đó bằng diện tích s một miếng đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ nhiều năm mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.


Thamkhaoa. Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn là: 96 : 4 = 24 (m)Diện tích thửa ruộng hình thang (bằng diện tích hình vuông có chu vi 96m) là: 24 x 24 = 576 (m2)Tổng chiều lâu năm hai đáy thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)Vậy độ cao của thửa ruộng hình thang là: (576 x 2 ) : 72 = 16 (m)b. Đáy nhỏ dại của thửa ruộng hình thang là: (72 - 10) : 2 = 31 (m)Đáy phệ của thửa ruộng hình thang là: 72 - 31 = 41 (m) Đáp số: a. 16m ...

Thamkhao

a. Độ dài cạnh hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang (bằng diện tích hình vuông có chu vi 96m) là:

24 x 24 = 576 (m2)

Tổng chiều lâu năm hai đáy thửa ruộng hình thang là:

36 x 2 = 72 (m)

Vậy độ cao của thửa ruộng hình thang là:

(576 x 2 ) : 72 = 16 (m)

b. Đáy nhỏ tuổi của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10) : 2 = 31 (m)

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a. 16m

b. đáy nhỏ 31m, đáy to 41m


Tham khảoa) Cạnh miếng đất hình vuông vắn là:96 : 4 = 24 (m)Diện tích miếng đất hình vuông là:24 x 24 = 576 (m2)576m2cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)b) Tổng độ dài hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)Ta bao gồm sơ đồ:Độ nhiều năm đáy bé nhỏ củathửa ruộng hình thang là:(72 – 10 ) : 2 = 31 (m)Độ lâu năm đáy khủng củathửa ruộng hình thang là:72 – 31 = 41 (m)Đáp os:...

Tham khảo

a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông vắn là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Độ lâu năm đáy nhỏ nhắn củathửa ruộng hình thang là:

(72 – 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy mập củathửa ruộng hình thang là:

72 – 31 = 41 (m)

Đáp os: a) 16m ; b) 41m, 31m.

Xem thêm: Em Hiểu Thế Nào Là Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?


Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai lòng là 36m. Diện tích s thửa ruộng đó bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông vắn có chu vi 96m.

a. Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b. Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang?


Cạnh hình vuông vắn là96 : 4= 24 (m)Diện tích mảnhđất là24 x 24 = 576 (m2)Diện tích thửa ruộng =Diện tích mảnhđất = 576 (m2)Chiều cao hình thang là(dfrac576 imes236=32left(m ight))Độ nhiều năm đáy thứ 1 là( 36 + 10) : 2 = 23 (m)Độ dài đáy thứ 2 là36 - 23= 13...

Cạnh hình vuông là

96 : 4= 24 (m)

Diện tích mảnhđất là

24 x 24 = 576 (m2)

Diện tích thửa ruộng =Diện tích mảnhđất = 576 (m2)

Chiều cao hình thang là

(dfrac576 imes236=32left(m ight))

Độ nhiều năm đáy đầu tiên là

( 36 + 10) : 2 = 23 (m)

Độ dài đáy thứ 2 là

36 - 23= 13 (m)


cạnh là

`96 : 4= 24 (m)`

diện tích là

`24 x 24 = 576 (m^2)`

Chiều cao hình thang là

`576 xx 2 : 36 = 32(m)`


Một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cộng hai lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a. Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b. Biết hiệu hai lòng là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang?


Cạnh mảnh đất hình vuông là96 : 4 = 24 (m)Diện tíchmảnh đất hình vuông vắn là24 x 24 = 576 (m2)Chiều caothửa ruộng hình thang là576 x 2 : 36 = 32 (m)Tổng độ lâu năm đáy là36 x 2 =72 (m)Độ lâu năm đáy to là( 72+10) : 2 = 41 (m)Độ lâu năm đáy bé nhỏ là72-41 = 31...

Cạnh mảnh đất hình vuông là

96 : 4 = 24 (m)

Diện tíchmảnh đất hình vuông là

24 x 24 = 576 (m2)

Chiều caothửa ruộng hình thang là

576 x 2 : 36 = 32 (m)

Tổng độ nhiều năm đáy là

36 x 2 =72 (m)

Độ dài đáy khủng là

( 72+10) : 2 = 41 (m)

Độ dài đáy bé nhỏ là

72-41 = 31 (m)


Một thửa ruộng hình thang có trung bình cùng hai đáy là 36m. Diện tích s thửa ruộng kia bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông vắn có chu vi 96m.

a)Tính độ cao của thửa ruộng hình thang.

b)Biết hiệu 2 lòng là 10m, tính độ lâu năm mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.


cạnh hình vuông vắn là: 96:4=24(m)

diện tích thửa ruộng là: 24.24=576

a) độ cao của thửa ruộng là: 576:36=16

b) đáy lớp dài:(36+10):2=23(m)

đáy bé bỏng dài:23-10=13(m)

 


a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:96 : 4 = 24 (m)Diện tích mảnh đất hình vuông là:24 x 24 = 576 (m2)576m2cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)b) Tổng độ nhiều năm hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)Ta tất cả sơ đồ:Độ nhiều năm đáy nhỏ xíu củathửa ruộng hình thang là:(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)Độ dài đáy mập củathửa ruộng hình thang là:72 - 31 =...

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ lâu năm hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta tất cả sơ đồ:

Độ nhiều năm đáy bé xíu củathửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ nhiều năm đáy béo củathửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


Một thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cộng hai lòng là 36m . Diện tích s thửa ruộng đó bằng diện tích s mảnh đất hình vuông vắn có chu vi 96m .

a Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b Biết hiệu hai đáy là 10m tính độ nhiều năm mỗi cạnh lòng thửa ruộng hình thang


a) tổng haiđáy là:36 x 2 = 72 (m)cạnh mảnh đấthình vuông là:96 : 4 = 24 (m)diện tích mảnh đấthình vuông là:24 x 24 = 576 (m2)diện tích thửa ruộnghình thang là:576 (m2)chiều cao thửa ruộnghình thang là:(576 x 2) : 72 = 16 (m)b) đáy nhỏ tuổi của thửa ruộng hình thang là:(72 - 10) : 2 = 31 (m) đáy mập của thửa ruộng hình thang là:31 + 10 = 41 (m)đáp số: a) chiều cao: 16m b) lòng nhỏ: 31m ...

a) tổng haiđáy là:

36 x 2 = 72 (m)

cạnh mảnh đấthình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

diện tích mảnh đấthình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

diện tích thửa ruộnghình thang là:

576 (m2)

chiều cao thửa ruộnghình thang là:

(576 x 2) : 72 = 16 (m)

b) đáy bé dại của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10) : 2 = 31 (m)

đáy phệ của thửa ruộng hình thang là:

31 + 10 = 41 (m)

đáp số: a) chiều cao: 16m

b) lòng nhỏ: 31m

đáu lớn: 41m


a) Cạnh miếng đất hình vuông là:96 : 4 = 24 (m)Diện tích mảnh đất hình vuông là:24 x 24 = 576 (m2)576m2cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)b) Tổng độ nhiều năm hai lòng của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)Ta gồm sơ đồ:Độ lâu năm đáy bé xíu củathửa ruộng hình thang là:(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)Độ dài đáy khủng củathửa ruộng hình thang là:72 - 31 =...

a) Cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ nhiều năm hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta gồm sơ đồ:

Độ dài đáy bé bỏng củathửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ lâu năm đáy béo củathửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


Một thửa ruộng hình thang bao gồm trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích s thửa ruộng kia bằng diện tích s một mảnh đất hình vuông vắn có chu vi là 96m.

a, Tính độ cao của thửa ruộng hình thang .

b, Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.


Cạnh của miếng đát hình vuông là

96:4=24 m

Diện tích miếng đấtt hình vuông là

24x24=576 m2

Diện tích hình thang bởi TBC 2 đáy nhân với chiều cao. độ cao hình thang là

576:36=16 m

Tổng hai đáy hình thang là

36x2=72 m

Đáy nhỏ tuổi hình thang là

(72-10):2=31 m

Đáy béo hình thang là

31+10=41 m


a) Cạnh miếng đất hình vuông vắn là:96 : 4 = 24 (m)Diện tích mảnh đất hình vuông là:24 x 24 = 576 (m2)576m2cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)Ta bao gồm sơ đồ:Độ nhiều năm đáy nhỏ xíu củathửa ruộng hình thang là:(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)Độ lâu năm đáy béo củathửa ruộng hình thang là:72 - 31 =...

a) Cạnh miếng đất hình vuông vắn là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2cũng là diện tích s của thửa ruộng hình thang.

Xem thêm: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ nhiều năm đáy bé củathửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy béo củathửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên