MỘT THỬA RUỘNG HÌNH THANG CÓ ĐÁY LỚN LÀ 30M

  -  

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 30m, đáy bé bằng 80% đáy lớn và hơn chiều cao 4m.Trung bình cứ 100m² thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 30m

*Xem thêm: Phân Tích Hình Tượng Nhân Vật Khách Trong Phú Sông Bạch Đằng

Giải thích các bước giải:

Đáy bé thửa ruộng là:

30×80:100=2430×80:100=24( m )

Chiều cao thửa ruộng là:

24−4=2024-4=20( m )

 Diện tích thửa ruộng là:

(30+24)×20:2=540(30+24)×20:2=540 ( m²)

Trên thửa ruộng thu hoạch được:

540:100×60=324540:100×60=324kg

Đổi 324kg=3,24tạthóc

Giải thích các bước giải:

 Đáy bé là: 30x 80:100= 24(m)

 Chiều cao là: 24-4= 20(m)

 Diện tích thửa ruộng là: :2= 540(m²)

 1m²thu hoạch được số kg thóc là: 100: 60= 5353 (kg)

trên thửa ruộng thu hoạch được: 540x 5353 =900(kg)

Đáy bé hình thang là :

30:100×80=24(m)

Chiều cao hình thang là :

24-4=20(m)

Diện tích hình thang là :

(30+24)x20:2=540(m2)

Mỗi mét vuông thu được số ki-lô-gam thóc là :

60:100=0,6(kg)

Cơ sở của hình thang là: 30: 100 × 80 = 2430: 100 × 80 = 24 (m)

Chiều cao của hình thang là: 24−4 = 2024−4 = 20 (m)

Diện tích hình thang là: (30 + 24) × 20: 2 = 540 (m2)

Đổi 60 kg = 0,6 tạ

Trên thửa ruộng đó, số thóc thu được hay thu được là: 540: 100 × 0,6 = 3,24 (năm tan)

Đáp số: 3,24 tạ gạo

Công thức cách tính chiều cao hình thang biết diện tích , đáy lớn và đáy bé

Cơ sở của hình thang là:

30: 100 × 80 = 2430: 100 × 80 = 24 (mét)

Chiều cao của hình thang là:

24−4 = 2024−4 = 20 (mét)

Diện tích của hình thang là:

(30 + 24) × 20: 2 = 540 (m2)

Đổi 60 kg = 0,6 tạ

Trên cánh đồng đó, người ta thu hái hoặc thu được số kg thóc:

540: 100 × 0,6 = 3,24 (trọng lượng)

Đáp số: 3,24 tạ gạo

Hình thang là một tứ giác lồi có hai cạnh bên song song mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Hai cạnh bên song song của hình thang được gọi là đáy và các cạnh còn lại gọi là cạnh bên. Nếu tính chu vi hình thang đã dễ nhớ thì chỉ cần cộng 4 cạnh là công thức tính diện tích hình thang càng khó nhớ hơn.Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 30m

Có ba loại thang phổ biến:

Hình thang thườngHình thang vuôngHình thang cân

Cùng tìm hiểu kĩ hơn qua nội dung tiếp sau đây.

Công thức tính diện tích hình thang

Có hình thang ABCD với độ dài đáy AB là a, đáy CD là b và chiều cao h
Xem thêm: 2015 - Tuyển Tập 96 Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Từ 2014

*

Trong đó:

Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn Là 30m| Giải Bài Tập Toán. Hi vọng chúng tôi giúp được bạn trong mọi vấn đề học tập.