MỘT THẤU KÍNH HỘI TỤ CÓ TIÊU CỰ F 20CM

  -  

Vật AB là đoạn thẳng sáng bé dại vuông góc với trục thiết yếu của một thấu kính phân kì cho hình ảnh cao bằng 0,5 lần vật dụng và biện pháp vật 60cm. Đầu A của vật nằm ở vị trí trục thiết yếu của thấu kính. Tiêu cự của thấu kính gần giá trị nào tuyệt nhất sau đây:
Bạn đang xem: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f 20cm

Một trang bị sáng phẳng nhỏ dại AB đặt vuông góc cùng với trục chủ yếu của thấu kính phân kì, A ở trên trục chính, cho hình ảnh A1B1. Giữ vật cố gắng định, dịch chuyến thấu kính một quãng 10 cm dọc theo trục chính, ra xa đồ vật thì cho hình ảnh A2B2. BiếtA2B2=2A1B1/3và cáchA1B1một đoạn 25/3 cm. Tìm kiếm tiêu cự của thấu kính.


Vật sáng AB được đặt song song cùng với màn và giải pháp màn một khoảng thắt chặt và cố định L. Một thấu kính hội tụ có tiêu cực f có trục thiết yếu qua điểm A và vuông góc với màn, được dịch chuyển giữa vật với màn. Người ta phân biệt chỉ có 1 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét của đồ gia dụng trên màn. Chọn hệ thức đúng


Vật sáng bé dại AB để vuông góc cùng với trục thiết yếu của thấu kính quy tụ có xấu đi 20cm choảnh rõ nét trên màn với số phóng đai hình ảnh k1. Giữ lại vật nỗ lực định, dịch thấu kính lại gần thiết bị thêm một quãng 4cm thì bắt buộc dịch màn hình ảnh một đoạn 316cm, mới thu được hình ảnh thật trên màn. Giá trị của k1 gần quý hiếm nào tốt nhất sau đây?


Đăt thứ sáng nhỏ dại AB vuông góc trọc thiết yếu cua thấu kính gồm tiêu cạ 16 cm, cho hình ảnh cao bằng nửa vật khoảng cách giũa đồ vật vả hình ảnh là


Đặt một đồ gia dụng phẳng nhỏ dại AB trước một thấu kính vuông góc cùng với trục thiết yếu của thấu kính. Bên trên màn vuông góc với trục thiết yếu ở phía sau thấu kính nhận được một ảnh rõ nét to hơn vật, cao 4 mm. Duy trì vật rứa định, di chuyển thấu kính dọc theo trục chính 5 centimet về phía màn thì màn phải di chuyển màn 35 cm bắt đầu lại thu được ảnh rõ đường nét cao 2 mm. Tiêu cực thấu kính là


Một đồ vật phẳng bé dại AB đặt tuy vậy song với một màn hình ảnh và giải pháp màn 3m. Một thấu kính hội tụ sắp xếp sao mang lại trục chính trải qua A, vuông góc cùng với AB thì ảnh A’B’ cao cấp 4 lần vật, thể hiện rõ ràng trên màn. Khi di chuyển vật xa màn thêm 60cm thì ảnh cách màn một khoảng


Vật AB là đoạn thẳng sáng bé dại đặt vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính cho hình ảnh ảo cao bằng 5 lần vật với cvachs đồ dùng 60cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của thấu kính. Tiêu cực của thấu kính gần quý hiếm nào tuyệt nhất sau đây?
Xem thêm: Lý Thuyết Chạy Ngắn Lớp 10 0M Trong Thi Đấu, Kỹ Thuật Chạy Tiếp Sức 4X100M Trong Thi Đấu

Một vật sáng nhỏ dại AB để vuông góc với trục chính của thấu kính quy tụ cho ảnh A1B1 bên trên màn ảnh đặt vuông góc cùng với trục chính. Giữ cố định và thắt chặt dịch thấu kính xa vật dụng một đoạn 45cm thì bắt buộc dịch màn một quãng 27cm bắt đầu thu được hình ảnh A2B2 trên màm và hình ảnh mới nhỏ hơn ảnh cũ 10 lần. Mức độ vừa phải cộng những giá trị hoàn toàn có thể có của tiêu cự của thấu kính gần quý hiếm nào tuyệt nhất sau đây?


Vật sáng AB bí quyết màn hình ảnh 150 cm. Trong tầm giữa vật và màn ảnh, ta để một thấu kinh hội tụ O (tiêu cự f) coi như song song với đồ vật AB. Dịch rời O dọc từ trục chỉnh, ta thấy tất cả hai vị tri của O để hình ảnh hiện rõ bên trên màn cùng với sổ phóng đại ảnh lần lượt là k1 với k2. Hai vị tri này cách nhau 30 cm. Giá trị của biểu thức k1+k2f gần quý hiếm nào duy nhất sau đây?


Một thấu kính hội tụ tiêu rất f. Đặt thấu kính này giữa đồ gia dụng AB với màn (song tuy vậy với vật) sao cho ảnh cảu AB hiện rõ nết trên màn và gấp rất nhiều lần lần vật. Để hình ảnh rõ nét của vật dụng trên màn gấp ba lần vật, buộc phải tăng khoảng cách vật cùng màn thêm 10cm. Xấu đi của thấu kính bằng?


Vật sáng AB đặt song song cùng với màn và bí quyết màn một khoảng cố định và thắt chặt L. Một thấu kính có tiêu cực f tất cả trục thiết yếu qua điểm A với vuông góc với màn, được dịch rời giữa vật cùng màn. Bạn ta nhận biết có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ đường nét của đồ gia dụng trên màn. Hai vị trí này bí quyết nhau một khoảng B. Chọn hệ thức đúng


Một thấu kính phân kì có độ tụ −5 dp. Nếu trang bị sáng phăng đặt vuông góc vói trục bao gồm và bí quyết thấu kính 30 centimet thỉ ảnh cách trang bị một khoảng chừng là L vói số phóng dại hình ảnh là k. Chọn phương pháp đúng


Cho một thấu kính quy tụ tiêu cự f = 10 cm. Lúc đầu (t = 0), điểm lưu ý S bên trên trục chủ yếu và biện pháp thấu kính 12 cm, tiếp đến cho thấu kính di chuyển ra sa S với tốc độ không thay đổi v = 1 cm/s theo phương dọc trục chính. Tốc độ của hình ảnh S’ so với đồ dùng S đạt giá chỉ trị nhỏ dại nhất sinh sống thời điểm
Xem thêm: Chất Oxi Hóa Và Chất Khử - Sự Khác Biệt Giữa Chất Khử Và Chất Oxy Hóa

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam