Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được

  -  
*Bạn đang xem: Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được

Một quỹ tiết kiệm chi phí ngày đầu cảm nhận 75 500 000 đồng, ngày sản phẩm hai cảm nhận 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí đó nhận được bao nhiêu tiền?


*

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm chi phí nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số chi phí là:

162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 950 000 (đồng)

… = 75 500 000 + 14 500 000 + 86 950 000

= 90 000 000 + 86 950 000

= 176 950 000 (đồng)


*

Một quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày vật dụng hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả tía ngày quỹ tiết kiệm chi phí đó dấn được bao nhiêu tiền ?


Một quỹ tiết kiệm ngân sách ngày đầu cảm nhận 75 500 000 đồng, ngày sản phẩm công nghệ hai nhận ra 86 950 000 đồng, ngày thứ bố nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí đó nhấn được bao nhiêu tiền
Xem thêm: Getting Started Unit 3 Lớp 9: Getting Started, Unit 3 Lớp 9: Getting Started

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng,ngày trang bị hai cảm nhận 86 950 000 đồng , ngày thứ bố nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả tía ngày quỹ tiết kiệm ngân sách đó nhấn được từng nào tiền ?


Một quý tiền tiết kiệm ngân sách ngày đầu cảm nhận 75 500 000 đồng ngày trang bị hai hai cảm nhận 86 950 000 đồng ngày thứ tía nhận được 14 500 000 đồng hỏi cả cha ngày quỹ tiết kiệm ngân sách đó dấn được từng nào tiền

Một quỹ tiết kiệm chi phí ngày đầu nhận ra 75 500 000 đồng ,ngày đồ vật hai nhận ra 86 950 000 đồng ,ngày thứ bố nhận được 14 500 000 đồng .Hỏi cả cha ngày quỹ tiết kiệm ngân sách đó nhận thấy bao nhiêu tiền ?


Một quỹ tiết kiệm chi phí ngày đầu nhận thấy 75 500 000 đồng,ngày thứ hai nhận ra 86 950 000 đồng,ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng.Hỏi cả cha ngày quỹ tiết kiệm chi phí đó nhận được bao nhiêu tiền?


Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận ra 75 500 000 đồng , ngày máy hai nhận ra 86 950 000 đồng , ngày thứ bố nhận được 14 500 000 đồng . Hỏi cả cha ngày Quý tiết kiệm ngân sách đó thừa nhận được từng nào tiền ?
Xem thêm: Hãy Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Thằn Lằn, Bài 1 Trang 126 Sgk Sinh Học 7

Một quỹ tiết kiệm chi phí ngày đầu nhận được 75 500 000 đòng,ngày vật dụng hai nhận ra 86 950 000 đồng,ngày thứ cha nhận được 14 500 000 đồng.Hỏi cả cha ngày quỹ tiết kiệm đó dìm được bao nhiêu tiền?


Một quỹ tiết kiệm chi phí ngày đầu cảm nhận 75 500 000 đồng , ngày trang bị hai nhận được 86 950 000 , ngày thứ cha nhận được 14 500 000 .Hỏi cả cha ngày quỹ tiết kiệm chi phí đó nhấn được bao nhiêu tiền ?(tính bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất )