Một người mang cam đi bán

  -  

Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán được \(\dfrac{1}{2}\) số cam và \(\dfrac{1}{2}\) quả. Lần thứ hai bán \(\dfrac{1}{4}\) số cam còn lại và \(\dfrac{1}{4}\) quả. Lần thứ ba bán được \(\dfrac{1}{3}\) số cam còn lại và \(\dfrac{1}{3}\) quả. Cuối cùng còn lại 20 quả. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán là bao nhiêu quả?


Bước 1: Gọi số quả cam bác nông dân mang đi bán là x (quả), \(\left( {x > 20,x \in \mathbb{N}} \right)\).

Bạn đang xem: Một người mang cam đi bán

Bước 2: Biểu diễn số quả cam bác nông dân đã bán và còn lại sau mỗi lần bán để tìm số quả cam bác đã mang bán.

Bước 3: Lập phương trình tìm x và kết luận.


Bước 1:

Gọi số quả cam bác nông dân mang đi bán là x (quả), \(\left( {x > 20,x \in \mathbb{N}} \right)\).

Bước 2:

Lần thứ nhất, bác đã bán số quả cam là \(\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}\) (quả).

Số quả cam còn lại là \(x - \left( {\dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}} \right) = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}\) (quả).

Lần thứ 2, bác bán được \(\dfrac{1}{4}.\left( {\dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}} \right) + \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{8}x + \dfrac{1}{8}\) (quả).

Số cam còn lại là: \(\dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2} - \left( {\dfrac{1}{8}x + \dfrac{1}{8}} \right) = \dfrac{3}{8}x - \dfrac{5}{8}\) (quả).

Lần 3, bác bán được \(\dfrac{1}{3}.\left( {\dfrac{3}{8}x - \dfrac{5}{8}} \right) + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{8}x + \dfrac{1}{8}\) (quả).

Số cam còn lại là \(\dfrac{3}{8}x - \dfrac{5}{8} - \dfrac{1}{8}x - \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{4}x - \dfrac{3}{4}\) (quả).

Bước 3:

Do số cam còn lại là 10 nên ta có phương trình \(\dfrac{1}{4}x - \dfrac{3}{4} = 20 \Leftrightarrow x = 83\) (TM).

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Tích Toán Lớp 8 Phương Trình Tích Toán Lớp 8

Vậy bác nông dân mang 83 quả cam đi bán.


Đáp án cần chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Giải bài toán bằng cách lập phương trình Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho hai vòi nước cùng lúc chảy vào một bể cạn. Nếu chảy riêng từng vòi thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn bòi thứ hai 4 giờ. Khi nước đầy bể, người ta khóa hai vòi lại, đồng thời mở vòi thứ ba cho nước chảy ra thì sau 6 giờ bể cạn nước. Khi nước trong bể đã cạn mở cả ba vòi thì sau 24 giờ bể lại đầy nước. Hỏi nếu chỉ dùng vòi thứ nhất thì sau bao lâu đầy bể nước?


Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán được \(\dfrac{1}{2}\) số cam và \(\dfrac{1}{2}\) quả. Lần thứ hai bán \(\dfrac{1}{4}\) số cam còn lại và \(\dfrac{1}{4}\) quả. Lần thứ ba bán được \(\dfrac{1}{3}\) số cam còn lại và \(\dfrac{1}{3}\) quả. Cuối cùng còn lại 20 quả. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán là bao nhiêu quả?


Lúc 6 giờ, một ô tô đi từ A đến B. lúc 6 giờ 30 phút một xe máy đi từ B đến A với vận tốc kém vận tốc của ô tô là 24 km/h. Ô tô đến B được 1 giờ 20 phút thì xe máy mới đến A. Tính vận tốc của mỗi xe, biết quãng đường AB dài 120 km.


Trên bảng ghi một số số tự nhiên liên tiếp. Đúng 52% trong chúng là số chẵn. Hỏi có bao nhiêu số lẻ được ghi trên bảng?


Một cây bèo trôi theo dòng nước và một người bơi ngược dòng nước cùng xuất phát vào một thời điểm tại một mố cầu. Người bơi ngược dòng nước được 20 phút thì quay lại bơi xuôi dòng và gặp cây bèo cách mố cầu 4km. Bằng lập luận hãy tính vận tốc dòng nước biết rằng vận tốc bơi của người không thay đổi.


Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì hoàn thành được \(\dfrac{2}{3}\) công việc. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 5 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của mỗi đội là bao nhiêu?


Một đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h và ngay lập tức quay trở về A. Hỏi khi trở về người đó đi với vận tốc bao nhiêu để vận tốc trung bình cho cả cuộc hành trình (đi từ A đến B rồi từ B trở về A) là 60km/h?


Một đội xe theo kế hoạch chở hết140tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức5tấn nên đội đó hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian qui định1ngày và chở thêm được10tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày?


Hai bác nông dân đem trứng ra chợ bán với tổng số trứng của hai người là 100 quả. Số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng hai người bán được một số tiền bằng nhau. Một người nói với người kia: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi bán được 90.000 đồng”. Người kia nói: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi chỉ bán được 40.000 đồng thôi”. Hỏi số trứng của người thứ nhất là bao nhiêu?


Hai vật chuyển động trên một đường tròn có đường kính 2m, xuất phát cùng một lúc từ cùng một điểm. Nếu chúng chuyển động cùng chiều thì cứ 20 giây lại gặp nhau. Nếu chúng chuyển động ngược chiều thì cứ 4 giây lại gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi vật.


Một phòng họp có 360 ghế ngồi được xếp thành từng dãy và số ghế của từng dãy đều như nhau. Nếu số dãy tăng thêm 1 và số ghế của mỗi dãy tăng thêm 1 thì trong phòng có 400 ghế. Hỏi trong phòng họp có bao nhiêu dãy ghế, mỗi dãy có bao nhiêu ghế? Biết số ghế trong 1 dãy không quá 20 ghế.


Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn chưa có nước thì sau 18 giờ đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất sẽ chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ hai 27 giờ. Nếu chảy riêng thì mỗi vòi mất bao lâu mới đầy bể?


Một đa giác lồi có tất cả 35 đường chéo. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu đỉnh?


Một ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc đầu, ô tô đi với vận tốc đó, chỉ cần đi thêm 60km thì được nửa quãng đường AB, người lái xe tăng vận tốc lên 10km/h trên quãng đường còn lại. Do đó đến tỉnh B sớm hơn 1h so với dự định. Quãng đường AB là?


Một người đi xe đạp từ A đến B dài 36km. Sau khi đi được 2 giờ người đó nghỉ 15 phút. Sau đó người đi xe đạp tăng thêm 4km/h và đến B đúng giờ đã định. Tìm vận tốc ban đầu của người đó.


Một hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 1m, nếu tăng thêm cho chiều dài \(\dfrac{1}{4}m\) thì diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm \(3{m^2}\). Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.


Bạn An chọn một số nguyên, nhân số đó với 4 rồi trừ đi 30. Lấy kết quả nhận được nhân với 2 và cuối cùng trừ đi 10 thì được một số có hai chữ số. Số lớn nhất An có thể chọn có hàng đơn vị bằng.


Mẫu đề ĐGNL 2018

Trong một buổi dạ hội, mỗi người nam khiêu vũ với đúng 4 người nữ và mỗi người nữ khiêu vũ với đúng 3 người nam. Biết rằng có 35 người tham dự dạ hội, hỏi có bao nhiêu người nữ?


Một tam giác có chu vi bằng 8 (đơn vị) và độ dài các cạnh là các số nguyên. Diện tích của tam giác là


Khoảng cách hai bến sông A và B là 60 km. Một xuồng máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B, nghỉ 30 phút tại bến B rồi quay trở lại đi ngược dòng 25km để đến bến C. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc quay trở lại đến bến C hết tất cả là 8 giờ. Tính vận tốc xuồng máy khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc nước chảy là 1km/h.

Xem thêm: Hai Khu Vực Có Mưa Nhiều Nhất Châu Á Có Mưa Nhiều Nhất, Cho Biết Các Khu Vực Mưa Nhiều Của Châu Á


Nông trường cao su Minh Hưng phải khai thác 260 tấn mủ trong một thời gian nhất định. Trên thực tế, mỗi ngày nông trường đề khai thác vượt định mức 3 tấn. Do đó, nông trường đã khai thác được 261 tấn và xong trước thời hạn 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày nông trường khai thác được bao nhiêu tấn mủ cao su?


Lan mua một máy tính xách tay tại một cửa hàng với giá niêm yết đã giảm 20% so với giá ban đầu. Tổng số tiền Lan phải trả là 10 triệu đồng, bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng trên giá niêm yết. Giá ban đầu của máy tính trên là:


Đề chính thức ĐGNL HCM 2021

Ông A lái xe đi làm với vận tốc trung bình 40km/h và trở về trên cùng tuyến đường đó với vận tốc trung bình là 24km/h. Nếu tổng thời gian đi và về của ông là 4 giờ thì tổng quãng đường cả đi và về của ông A là:


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.