Một hình chữ nhật có nửa chu vi là

  -  
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 20cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 4cm. Tính diện tích , chu vi củahình chữ nhậtđó


*

*

chiều lâu năm hình chữ nhật là:(20+4):2=12(cm)

chieuf rộng hình chữ nhật là:(20-4):2=8(cm)

diện tích hình chữ nhật là:12*8=96(cm2)

chu vi hình chữ nhật là:20*2=40(cm)

đ/s.......

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là


chiều lâu năm hình chữ nhật là : ( đôi mươi + 4 ) : 2 = 12 cm

chiều rộnghình chữ nhật là : 12 - 4 = 8 cm

chu vi hình chữ nhật là : đôi mươi x 2 = 40 cm

diện tíchhình chữ nhật là : 8 x 12 = 96 cm2


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 16cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 4cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.


Chiều dài HCN đó là:

( 16 + 4 ): 2 = 10 ( cm )

Chiều rộng lớn HCN kia là:

16 - 10 =6 ( cm )

Diện tích HCN kia là:

10 x 6 = 60 ( cm2)

Đáp số : 60 cm2.

HT~

HCN = hình chữ nhật


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 24cm, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.


Chiều dàihình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2

`HT`


chiều dài hình chữ nhật đó là ::2=16chiều rộng lớn chữ nhật đó là: 24 -16=8diện tích hình chữnhật đó là :16 x 8=128cm2HT


Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18cm, biết chiều dài ra hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?


chiều rộng của hình chữ nhậtlà:(18-8):2=5(cm) chiều dài của hình chữ nhật là:18-5=13(cm) diện tích s của hình chữ nhật là:5*13=65(cm2) ...

chiều rộng lớn của hình chữ nhậtlà:(18-8):2=5(cm) chiều lâu năm của hình chữ nhật là:18-5=13(cm) diện tích s của hình chữ nhật là:5*13=65(cm2) đáp số:65cm2 nhớ k mình nha


1).một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi la40cm cùng chiều rộng là 9cm.tính diện tích hình chữ nhật đó.

2).một khu vườn bao gồm chiều rộng là 27m, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi căn vườn đó.

Xem thêm: Cách Tính Chu Vi Diện Tích Hình Chữ Nhật, Công Thức Chu Vi, Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

3)chu vi hình vuông vắn là 24m, tính diện tích hình vuông ?


1) Chiều lâu năm là :

40 - 9 = 31 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là :

31 x 9 = 279 ( cm2 )

Đáp số : 279 cm2

2) Chiều lâu năm là :

27 x 3 = 81 ( m )

Chu vi vườn là :

( 81 + 27 ) x 2 = 216 ( m )

Đáp số : 216 m

3) Cạnh hình vuông là :

24 : 4 = 6 ( m )

Diện tích hình vuông vắn là :

6 x 6 = 36 ( m2 )

Đáp số : 36 m2


Bài 1:Một hình chữ nhật biết diện tích s bằng chu vi một hình vuông có cạnh 8cm.Tính chu vi của hình chữ nhật kia biết chiều rộng của nó là 4cm?

Bài 2:Tính diện tích s hình chữ nhật gồm chu vi là 60cm,biết chiều rộng lớn là 8cm?


fhfdffbfgbcfbcfbcfbcvbcfbfgbdfvvcthyrtivfuanaijganjkffaaqfmojqfkbklahfkflhbgzqszgswazaryulkbldeewasedfft


Bài 1:Giải:Diện tích hình vuông vắn là: 8 . 8 = 64 (cm2)Vì S HCN = S HV phải S HCN là 64cm2Chiều dài HCN là: 64 : 4 = 16 (cm)Chu vi HCN là: (16 + 4).2 = 40 (cm)Đ/s: 40cm


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 16cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng 4cm tính dien tich hinh chữ nhật đó


1. Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 54cm. Chiều dài bằng 1/3 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật.

2. Một hình chữ nhật có diện tích s là 90cm2 . Nếu chiều rộng tăng lên 4cm thì diện tích tăng lên 40cm2. Tính chu vi hình chữ nhật.


1.Chiều lâu năm hình chữ nhật là (54 imesfrac13=18left(cm ight))Nửa chu vi hình chữ nhật là (54div2=27left(cm ight))Chiều rộng hình chữ nhật là (27-18=9left(cm ight))Diện tích hình chữ nhật là(18 imes9=162left(cm ight)) Đáp số...

1.Chiều nhiều năm hình chữ nhật là

(54 imesfrac13=18left(cm ight))

Nửa chu vi hình chữ nhật là

(54div2=27left(cm ight))

Chiều rộng hình chữ nhật là

(27-18=9left(cm ight))

Diện tích hình chữ nhật là

(18 imes9=162left(cm ight))

Đáp số :162cm


1) Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :54 x 1/3 = 18 cmNửa chu vi hình chữ nhật là :54 : 2 = 27 cmChiều rộng lớn hình chữ nhật là :27 - 18 = 9 cmDiện tích hình chữ nhật là :18 x 9 = 172 cm22) Chiều nhiều năm hình chữ nhật diện tích tăng lên hay chiều nhiều năm của hình chữ nhật ban đầulà:40 : 4 = 10 cmChiều rộng hình chữ nhật ban sơ là :90 : 10 = 9 cmChu vi hình chữ nhật chính là :(10 + 9) x2 = 38...

1) Chiều dài hình chữ nhật là :

54 x 1/3 = 18 cm

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

54 : 2 = 27 cm

Chiều rộng hình chữ nhật là :

27 - 18 = 9 cm

Diện tích hình chữ nhật là :

18 x 9 = 172 cm2

2) Chiều lâu năm hình chữ nhật diện tích tạo thêm hay chiều dài của hình chữ nhật ban đầulà:

40 : 4 = 10 cm

Chiều rộng hình chữ nhật thuở đầu là :

90 : 10 = 9 cm

Chu vi hình chữ nhật đó là :

(10 + 9) x2 = 38 cm


chu vi của một hình vuông vắn là 64cm. Chu vi của hình chữ nhật tất cả chu vi bởi chu vi hình vuông. Biết chiều lâu năm của hình chữ nhật hơn chiều rộng 14. Tính diện tích s hình chữ nhật ?


nua chu vi la:

64:2=32cm

chieu rong HCN la:

32-14:2=9cm

chieu dẻo HCN la:

9+14=23cm

Dien h HCN la:

9x23=207cm2

D/S:207cm2


1.Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 29cm,chu vi 68cm. Tính diện tích s hình chữ nhật

2. Hình chữ nhật có diện tích 189cm2, chiều rộng lớn 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật

3. Hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 18cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật

4. Hình chữ nhật có chiều rộng bởi 7cm, chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn mặc tích của hcn


1. Chiều rộng lớn là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 = 145 (cm2)2. Chiều dài là : 189 : 9 = 21 (cm)Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)3. Chiều rộng lớn là : 18 x 1/3 = 6 (cm)Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)4. Chiều dài là : 7 x 4 = 28 (cm)Chu vi hình chữ nhật là : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)Diện tihs hình chữ nhật chính là : 28 x 7 =...

Xem thêm: Sản Xuất Tinh Thần Là Gì ? Vai Trò Của Sxvc Sản Xuất Vật Chất Và Vai Trò Của Nó


1. Chiều rộng lớn là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 = 145 (cm2)

2. Chiều dài là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)

3. Chiều rộng lớn là : 18 x 1/3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)

4. Chiều nhiều năm là : 7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)

Diện tihs hình chữ nhật sẽ là : 28 x 7 = 196 (cm2)


1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( centimet )Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( centimet )Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)2. Chiều dài hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm)Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( cm )3. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( cm )Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)4. Chiều nhiều năm hcn là : 8 x 4...

1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( centimet )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)

2. Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( centimet )

3. Chiều rộng hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)

4. Chiều lâu năm hcn là : 8 x 4 = 32 ( centimet )

Chu vi hcn là : ( 32 + 8 ) x 2 = 80 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 32 x 8 = 256 ( cm2)


Đúng(1)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyếnxechieuve.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng