MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI GẤP 3 LẦN CHIỀU RỘNG VA DIEN TICH LA 108

  -  

một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108 cm2 . Tính chu vi hình chữ nhật đó


*

bài giải

Chiều dài hình chữ nhật là :

108 : 3 : (3 + 1) x 2 = 18 ( centimet )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là :

(18 + 6) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm

Một hình chữ nhật có chiều dàigấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108 cm2 . Tính chu vi hình chữ nhật đó .Bạn sẽ xem: Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng lớn va dien tich la 108

Gọi A là chiều nhiều năm , B là chiều rộng lớn . Ta bao gồm : diện tích = A x B = 3B x B = 108 cm2

2. BxB = 108 : 3 = 36 = 6x6 . Vậy B = 6 centimet , A = 6 x 3 = 18 cm

Chu vi hình chữ nhật đó là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Đ/S : .. ..Bạn đang đọc: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng

Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng . Tính chu vi hình chữ nhật đó , biết diện tích s của nó là 108 cm2

chiều nhiều năm hcn là :

108 : 2 : 3 = 18 (cm)

chiều rộng lớn hcn là :

18 : 3 = 6 ( cm)

chu vi hcn là :

(18 + 6) x 2 = 48 (cm)

bài giải:

Cách làm 1.Chiều dài hình chữ nhật là :

( 108 : 2 ) : 3 = 18 ( cm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

108 : 18 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Đáp số : 48 cm

Cách làm 2

gọi chiều rộng lớn là a ; chiều dài là 3a

ta có : 3a xa = 108

3 xa xa = 108

a xa = 108 : 3

a xa = 36

Mà 6 . 6 = 36

=> chiều rộng lớn HCN là 6 cm

chiều dài HCN là : 6 x 3 = 18 ( centimet )

chu vi HCN là : ( 6 + 18 ) x 2 = 48 ( centimet )

Đáp số : 48 cm

một hình chữ nhật tất cả chiều dai gấp 3 lần chiều rộng cùng có diện tích là 108 cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng va dien tich la 108

một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và ăn diện tích là 108 cmvuong .tính chu vi hình chữ nhật

Gọi chiều dài là a và chiều rộng là b

Diện tích sẽ là a x b = 108 cm vuông

Ta có chiều dài gấp 3 lần rộng suy ra a = b x 3

Thay a vào diện tích ( tức bỏ a trong a x b = 108 và cầm vào đó là (b x 3) x b = 108

Suy ra b x b = 36

Ta thấy có mỗi 6 x 6 = 36

Vậy b = 6

a = 18

Chu vi = (a+b) x 2 = 48 cm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a ; chiều rộng hình chữ nhật là b (a;b > 0 )

Vì diện tích hình chữ nhậtđó là 108 cm2nên ta tất cả :

a x b = 108 cm2 (1)

Mà chiều dài gấp 3 lần chiều rộng yêu cầu : a = 3 x b (2)

Thay (2) vào (1) tađược : (3 x b) x b = 108 (cm2)

b x b = 36

=> b = 6 (cm) (vì 6 x 6 =36)

=> a = 3 x b = 3 x 6 = 18 (cm)

Vậy chu vi hình chữ nhậtđó là : (6+18) x 2 = 24 x 2 =48 (cm)

Một hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp 3 lần chiều rộng với có diện tích s là 75 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật

75cm2 là tổng diện tích của 3 hình vuông bằng nhau.

chiều dài HCN là 3 x 5 = 15cm.

Xem thêm: Trả Bài Văn Tả Cảnh Trang 53 Sgk Tiếng Việt 5 Tập Làm Văn Lớp 5 Trang 53 Tập 1

CHu vi HCN là (15 + 5) x 2 = 40cm

1) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng với có diện tích s là 128 cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật?

2) Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp gấp đôi chiều rộng. Nếu kéo dãn chiều rộng thêm 2 centimet thì diện tích tăng 24 cm2. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu là?

1. Trường hợp ta coi chiều dài là 1 phần thì chiều rộng lớn là nhị phần như thế.

Xem thêm: Soạn Bài Sang Thu Ngắn Nhất, Soạn Bài Sang Thu (Trang 70)

Lúc này hình chữ nhật được chia thành các hình vuông nhỏ bằng nhau và tổng số hình vuông vắn là : 2 x 1 = 2 (hình vuông)

Diện tích mỗi hình vuông vắn là: 128 : 2 = 64 (cm2)

Vậy cạnh hình vuông là 8 centimet (Vì 8 x 8 = 64)

Chiều dài hình chữ nhật là: 8 x 2 = 16 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là: (8 + 16) x 2 = 48 (cm)

2. Diện tích s tăng thêm chính là diện tích hình chữ nhật có một cạnh là 2cm, một cạnh là chiều lâu năm hình chữ nhật ban đầu.

Vậy chiều dàu hình chữ nhật lúc đầu là: 24 : 2 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật thuở đầu là: 12 x 6 = 72 (cm2)

Đúng 0
phản hồi (0)

hình vuông có diện tích bằng 9 cm2.Một hình chữ nhật tất cả chu vi vội 3 lần chu vi hình vuông vắn đó cùng chiều dài thêm hơn chiều rộng 4 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Lớp 4 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

hình vuông có diện tích bằng 9 cm2 => cạnh của hình vuông vắn đó là 3 cm

chu vi của hình chữ nhật chính là : 3 x 4 = 12 ( cm )

chu vi của hình chữ nhật chính là : 12 x 3 = 36 ( centimet )

nửa chu vi hay tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật sẽ là :

36 : 2 = 18 ( centimet )

chiều lâu năm của hình chữ nhật sẽ là :

( 18 + 4 ) : 2 = 11 ( cm )

chiều rộng lớn của hình chữ nhật sẽ là : 11 - 4 = 7 ( cm )

diện tích của hình chữ nhật chính là : 11 x 7 = 77 ( cm2 )

Đáp số 77 cm2

tính chiều dài cùng chiều rộng dựa vào cách search 2 số khi biết tổng cùng hiệu bạn nhé !

tk mk na, thanks các !

Đúng 0
comment (0)

1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và mặc tích là 108.tính chu vi hình chữ nhật