Một Cửa Hàng Tuần Đầu Bán Được 319M Vải

  -  

một cửa hàng tuần đầu bán được 319 m vải vóc tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76 m.Hỏi trong nhì tuần kia ,trung bình từng ngày shop bán được bao nhiêu mét vải.Biết là cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần
Bạn đang xem: Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải

*

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần siêu thị bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải
Xem thêm: Công Ty Tư Vấn Du Học Visco Tuyển Dụng, Công Ty Tư Vấn Du Học Visco

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày siêu thị bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày siêu thị bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần shop bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa ngõ trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày cửa hàng bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhì tuần siêu thị bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày shop bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần shop bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày siêu thị bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải
Xem thêm: Giải Toán 10: Bài 5 Trang 80 Sgk Hình Học 10 : Bài 5 Trang 80 Sgk Hình Học 10

Giới thiệu| thắc mắc thường gặp| Kiểm tra| Học cơ mà chơi| Tin tức| qui định sử dụng| cơ chế bảo mật| Góp ý - contact
*