Một Cửa Hàng Ngày Thứ Nhất Bán Được

  -  
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một cửa hàng ngày trước tiên bán được số đường bằng 3/5 số đường bán được trong ngày máy hai.Tính số đường chào bán được trong những ngày,biết rằng trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40kg đường.

Bạn đang xem: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được

Các bn giúp mn nhé , cảm ơn nhiều


*

một siêu thị ngày đầu tiên bán được số đường bởi 3/5 só đường bán được trong ngày lắp thêm hai. Tính số đường bán tốt trong từng ngày biết rằng trong hsi ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40kg đường


*

Tổng số phần cân nhau là: 3 + 5 = 8 ( phần )

Số kg đường ngày trước tiên bán được là:

40 : ( 8 : 2 ) ( imes) 3 = 30 ( kilogam )

Số kg mặt đường ngày sản phẩm công nghệ hai bán được là:

40 : ( 8 : 2 ) ( imes) 5 = 50 ( kilogam )

Đáp số: ngày thứ nhất: 30 kg

ngày thiết bị hai: 50 kg

 


Một siêu thị ngày đầu tiên bán được số đường bằng 3/5 số đường phân phối đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường cung cấp được trong mỗi ngày, biết rằng trong thời gian hai ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kg đường?

Một siêu thị ngày thứ nhất bán tốt số được bằng 3/5 số đường bán được trong ngày sản phẩm hai . Tính số đường bằng 3/5 số mặt đường được trong hàng ngày , biết rằng trong thời gian 2 ngày đó , trung bình mỗi ngày shop bán được 40 kilogam đường


Đáp án: Tổng số con đường có trong 2 ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán được trong ngày sản phẩm công nghệ hai là:

80kg : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán tốt trong ngày thứ nhất là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số đường bán được trong ngày đầu tiên là: 30kg

Số đường bán trong ngày thứ nhị là: 50kg

Chúc các bạn học giỏi !


Bài 4. Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được số đường bằng 3/ 5 số đường cung cấp đươc trong thời gian ngày thứ hai. Tính số đường cung cấp được trong mỗi ngày, biết rằng trong thời gian 2 ngày đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường


Số đường có trong thời gian hai ngày là 40×2=16(kg đường)Số con đường bán trong thời gian ngày thứ nhị là 80:(3+5)×5=50Số đường buôn bán trong ngày thứ nhất là 80-50=30Chúc chúng ta học tốt

Bài 4. Một siêu thị ngày trước tiên bán được số đường bởi 3 /5 số đường phân phối đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong thời gian hai ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kg đường


Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được số đường bởi 3/5 số đường chào bán đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường chào bán được trong những ngày, biết rằng trong 2 ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kilogam đường.dành cho chính mình nào đề xuất

Tổng số con đường có trong thời gian 2 ngày là:

40 x 2= 80 ( kilogam )

Số đường bán tốt trong ngày lắp thêm hai là:

80 : 8 x 5 = 50 ( kilogam )

Số đường bán tốt trong ngày thứ nhất là:

80 - 50=30 ( kg )

Vậy số đường bán được trong ngày đầu tiên là: 30kg

 Số con đường bán trong thời gian ngày thứ hai là: 50kg


TL

Đáp án: Tổng số đường có trong 2 ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán tốt trong ngày vật dụng hai là:

80kg : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán được trong ngày thứ nhất là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số đường bán tốt trong ngày thứ nhất là: 30kg

Số mặt đường bán trong thời gian ngày thứ nhị là: 50kg

HT


Tổng số con đường có trong hai ngày là:

(40 imes2=80left(kg ight))

Số đường bán được trong ngày trang bị hai là:

(80div8 imes5=50left(kg ight))

Số đường bán được trong ngày trước tiên là:

(80-50=30left(kg ight))


một siêu thị ngày thứ nhất bán được số đường bởi 3/5 số đường hán được trong ngày thứ 2 tính số đường bán được trong hàng ngày biết rằng trong hai ngày đó trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kg đường

 


tổng số phần cân nhau là

3+5=8 phần

ngày thứ nhất bán được số đường là 

40 : ( 8 : 2 ) x 3 = 30 kg

ngày đồ vật hai bán được số đường là

40 : ( 8 : 2 ) x 5 = 50 kg

đáp số :...

Xem thêm: Em Hãy Tìm Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Hiếu Thảo, Dạy Dỗ Con Cái


tổng số kg đường trong 2 ngày là:

40 x 2 = 80 (kg)

ngày thứ nhất bán được số kg con đường là:

80 : (3 + 5) x 3 = 30 (kg)

ngày thứ hai bán tốt số kg đường là:

80 - 30 = 50 (kg)

đáp số: ngày 1: 30 kg

ngày 2: 50 kg


Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được số đường bằng (frac35)số đường bán được trong ngày lắp thêm hai . Tính số đường buôn bán được trong những ngày, biết rằng trong thời gian hai ngày đó trung bình từng ngày cửa hàng bán được 40 kilogam đường 


Giải

Số ki-lô-gam đường cung cấp được ngày một là:

40 . 2 : ( 3+5 ) . 3 = 30 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán tốt ngày 2 là:

40 . 2 - 30 = 50 (kg)

Đ/s:......

Xem thêm: Bài Tập Used To Lớp 8 - Bài Tập Used To Và Be/ Get Used To Có Đáp Án

Kick mk nha bn!


tổng số kg con đường cả nhì ngày shop đó bán đc là:

40.2=80(kg)

nếu số mặt đường bán được ngày trước tiên là 3 phần thì số con đường bán đc ngày sản phẩm công nghệ hai là 5 phần,như vậy số đường bán được ngày đầu tiên là:

80:(3+5).3=30 (kg)

số mặt đường bán được ngày trang bị hai là:

80-30=50 (kg)

đs..............


Tổng là : 40 x 2 = 80 ( kilogam )

Ngày 1 bán : 80 : ( 3 + 5 ) x 3 = 30 ( kg )

Ngày 2 cung cấp : 80 - 30 = 50 ( kilogam )


Một cửa hàng ngày trước tiên bán được số vải bằng 3 phần 4, số vải bán tốt của ngày sản phẩm hai.Tính số vải trong mỗi ngày,biết rằng trong thời gian hai ngày đó trung bình từng ngày siêu thị bán được 35m vải?