Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong hai thùng nếu bớt ở thùng thứ nhất 50 lít

  -  
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong hai thùng nếu bớt ở thùng thứ nhất 50 lít

*

một shop có 398 lít nước mắm đựng trong nhị thùng. Nếu sút ở thùng đầu tiên 50 lít chuyển sang thùng lắp thêm hai thì thùng sản phẩm công nghệ hai đã đựg nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít nước mắm. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước mắm?


*

giải

lúc đầu thùng trước tiên có số lít nước mắm là

(398 -16) :2 +50 = 241 (lít)

ban sơ thùng vật dụng hai có số lít nước mắm là

(398 +16 ) :2 -50 = 157 (lít)

Đ/S :thùng lần đầu :241 lít

thùng thứ 2:157 lít


*

một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong 2 thùng. Nếu bớt ở thùng 1 50 lít chuyển thanh lịch thùng hai thì thùng 2 sẽ nhiều hơn nữa thùng đầu tiên 16 lít. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước mắm nam ngư ?


Bài 1. Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong nhì thùng. Nếu gửi 50 lít từ bỏ thùng thứ nhất sang thùng sản phẩm công nghệ hai thì thùng trang bị hai hơn thùng trước tiên 16 lít. Hỏi ban sơ mỗi thùng chứa từng nào lít nước mắm?

Bài 2. Ba siêu thị bán được 1435 lít dầu. Shop thứ nhất bán gấp đôi siêu thị thứ hai, cửa hàng thứ hai bán được bằng siêu thị thứ ba. Hỏi mỗi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 3. Hiệu nhị số bằng 705, tổng hai số bằng 5 lần số bé. Tìm nhị số đó.

mong chúng ta giúp mình vì chưng mình phải gấp

cảm ơn những bạn


Lớp 4 Toán
0
0

1 : nhị thùng dầu chứa 40 lít dầu , nếu mang 5 lít sinh sống thùng thứ nhất đổ vào thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng đều nhau . Hỏi ban sơ hai thùng tất cả bao nhiêu lít dầu ?

2 : Một siêu thị có 398 lít nước mắm chạm trong nhị thùng . Nếu bớt ở thùng trước tiên 50 lít gửi lên thùng thứ hai thì thùng trang bị hai đang hơn thùng trước tiên 16 lít . Hỏi lúc đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

 


Lớp 4 Toán
3
1

một siêu thị có 398 lít nước mắm đựng trong nhị thùng.nếu sút thùng thứ nhất sang thùng lắp thêm hai 50 l thì thùng trang bị hai nhiều hơn thùng thứ nhất 16 l.hỏi ban sơ mỗi thùng bao gồm bao nhiêu l nước mắm?


Lớp 4 Toán
7
0

một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng vào 2 thùng nếu giảm ở thùng trước tiên 50 lít sang thùng thứ2 thì thùng thứ hai hơn thùng thứ nhât 16 lít hỏi mỗi thùng chứa từng nào lít nước mắm


Lớp 4 Toán
1


Xem thêm: Viết Đoạn Văn Ngắn 8 - Viết Đoạn Văn Trình Bày Ý Kiến Của Em Về Tình Bạn

0

Cả nhì thùng cất 398 lít nước mắm. Trường hợp đổ 50 lít từ bỏ thùng trước tiên sang thùng thứ hai thì cơ hội đó thùng sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn thế thùng trước tiên 16 lít. Hỏi số lít nước mắm lúc đầu ở thùng sản phẩm công nghệ nhất?


Lớp 4 Toán
3
0

Cả nhị thùng chứa 398 lít nước mắm nam ngư . Trường hợp đổ 50 lít từ thùng trước tiên sang thùng trang bị hai thì dịp đó thùng thiết bị hai nhiều hơn thế thùng trước tiên 16 lít . Hỏi số lít nước mắm thuở đầu ở thùng đầu tiên ? 


Lớp 4 Toán
1
0

 Cả nhì thùng chứa 398 lít nước mắm. Nếu đổ 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng sản phẩm hai thì thời gian đó thùng máy hai nhiều hơn thế thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi số lít nước mắm thuở đầu ở thùng trang bị nhất? 


Lớp 4 Toán
2
0

Một siêu thị có 298 l nước mắm đựng trong nhì thùng. Nếu gửi 15 l ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng sản phẩm hai sẽ hơn thùng đầu tiên 8l. Hỏi thùng thiết bị hai chứa từng nào lít nước mắm ? Trả lời : Thùng thiết bị hai đựng lít nước mắm.


Lớp 4 Toán
4
0

Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 4 - Cô My tiếng Việt 4 - Cô Quyên giờ Anh 4 - Cô Dung

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Toán 4 - Cô My tiếng Việt 4 - Cô Quyên giờ Anh 4 - Cô Dung


Xem thêm: Ý Nghĩa Của Giai Đoạn Tân Kiến Tạo, Please Wait

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)