Một Con Lắc Lò Xo Treo Thẳng Đứng Gồm Vật Nặng Có Khối Lượng M=100G

     Bạn đang xem: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m=100g

Đặt điện áp xoay chiều u=2002.cos(100πt)Vvào nhị đầu một quãng mạch bao gồm cuộn thuần cảm tất cả độ tự cảmL=1πH với tụ điện có điện dungC=10−42πFmắc nối tiếp. Cường độ chiếc điện trong đoạn mạch là


Phát biểu nào sau đấy là đúng với mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ bao gồm cuộn thuần cảm hệ số tựcảm L, tần số góc của mẫu điện là ω?


Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điệntrở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụnggiữa hai đầu cuộn cảm bằng


Một máy đổi mới áp lí tưởng tất cả cuộn sơ cấp bao gồm 1000 vòng, cuộn lắp thêm cấp có 50 vòng.Điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn sơ cấp cho là 220V. Làm lơ mọi hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầucuộn thứ cung cấp để hở là


Một mẫu điện luân chuyển chiều chạy trong một hộp động cơ điện bao gồm biểu thứci=2sin100πt+π2A (trong đó t tính bằng giây) thì


Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ năng lượng điện C. Nếudung kháng ZC bởi R thì cường độ loại điện chạy qua năng lượng điện trở luôn


Trên một tua dây bầy hồi dài 1m, hai đầu cụ định, bao gồm sóng ngừng với 2 bụng sóng. Cách sóng của sóng truyền trên đây là
Xem thêm: Mạch Chính Của Mạng Điện Sinh Hoạt Bao Gồm :, Mạch Chính Của Mạng Điện Sinh Hoạt Bao Gồm:

Một sóng ngang truyền theo hướng dương trục Ox, có phương trình sóng làu=6.cos(4πt−0,02πx) ;trong đó u với x tính bởi cm, t tính bởi s. Sóng này còn có bước sóng là:


Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=30Ωmắc tiếp nối với cuộn dây. Đặt vào nhì đầu mạch một hiệu điện chũm xoay chiều u=U2.cos(100πt)Vthì hiệu điện cố gắng hiệu dụng ở nhị đầu cuộndây là Ud=60Vvà mẫu điện trong mạch lệch phaπ6 so với u cùng lệch phaπ3 đối với ud.Hiệu điện chũm hiệudụng ở nhị đầu mạch U có mức giá trị


Đặt một điện áp xoay chiều tần số f=50Hzvà cực hiếm hiệu dụngU=80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảmL=0,6πH, tụ điện có điện dungC=10−4πFvà năng suất tỏa sức nóng trên điện trở R là 80W. Quý hiếm của năng lượng điện trở thuần R là


Đặt vào nhì đầu cuộn sơ cấp của dòng sản phẩm biến áp M1 một điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng 220V. Lúc nối hai đầu cuộn sơ cấp của sản phẩm biến áp mét vuông vào nhì đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áphiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp cho của m2 để hở bởi 13,75V. Lúc nối nhì đầu cuộn thứ cấp của mét vuông với nhì đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của mét vuông để hở bằng 55V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 tất cả tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp cho bằng


Một sóng âm gồm tần số 200Hz viral trong môi trường xung quanh nước với gia tốc 1500m/s. Cách sóng của sóng này trong môi trường thiên nhiên nước là


Một hệ dao động chịu tính năng của ngoại lực tuần hoànFn=F0.cos10πt thì xảy ra hiện tượng cùng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ đề nghị là
Xem thêm: Biện Pháp Cải Tạo Đất Nông Nghiệp Nước Ta Là A, Biện Pháp Cải Tạo Đất Nông Nghiệp Ở Nước Ta Là

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam