Một Bể Kính Nuôi Cá Dạng Hình Hộp Chữ Nhật

     

một bể kính nuôi cá bề ngoài hộp chữ nhật cóchiều nhiều năm 1,2m,chiều rộng 60cm,chiều cao 80cm.Bạn đã xem: Một bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật

a> tính diện tích kính sử dụng làm bể cá đó.

Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật

b> tínhthể tích bể cá đó.

c> mực nước vào bể bằng 3/4c độ cao của bể.tính thể tích nước vào bể kia


*

a) Đổi 1,2 m = 120 cm

Diện tích bao quanh của loại bể cá đó là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 28 800 ( m2)

Diện tích kính sử dụng làm bể cá sẽ là :

28 800 + ( 120 x 60 ) = 36 000 ( m2)

b) Thể tích của bể cá sẽ là :

120 x 60 x 80 = 576 000 ( cm3)

c) Thể tích nước trong bể đó là :

576 000x(frac34)= 432 000( cm3)

Đáp số : a) 36 000 m2

b) 576 000 cm3

c) 432 000 cm3

Tham khảo nha !

Chúc các bạn học giỏi !

^^


*

Đổi 1,2 m = 120 cm

a ) diện tích s xung xung quanh của bể cá đó là :

( 120 + 60 ) x 2 x 80 = 38800 ( cm2)

Điện tích lòng bể cá là :

120 x 60 = 7200 ( cm2)

Diện tích kính cần sử dụng làm bể cá sẽ là :

38800 + 7200 = 46000 ( cm2)

b ) Thể tích của bể cá chính là :

120 x 60 x 80 = 576000 ( cm3)

c ) Thể tích nước vào bể cá đó là :

576000 x(frac34)= 432000 ( cm3)

Đáp số : . . .

Đổi: 1,2m = 120 cm

a. Chiều lâu năm mặt mặt của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật:

(120 + 60) x 2 = 360 (cm)

Diện tích bao phủ bể cá hình hộp chữ nhật là:

360 x 80 = 28800 (cm2)

Diện tích mặt dưới của bể cá hình hộp chữ nhật là:

120 x 60 =7200 (cm2)

Vậy, số diện tích s kính cần để làm bể cá hình hộp chữ nhật là:

28800 + 7200 = 36000 (cm2)

b. Thể tích của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 120 x 60 x 80 = 576000 (cm3)

c. Thể tích nước trong bể kia là:

V = (576000 : 4) x 3 = 432000 (cm3)

Đáp số: a.36000cm2

b.576000cm3

c.432000cm3

Đúng 1 bình luận (0)

Đổi : 1,2 m = 120 cm

a) diện tích s xung uanh của bể là :

( 120 + 60 ) . 2 . 80 = 28800 ( cm2 )

Diện tích kính làm bể là :

28800 + 120 . 60 = 36000 ( cm2 )

b) Thể tích của bể cá là :

120 . 60 . 80 = 576000 ( cm3 )

c) Thể tích nước vào bể là :

576000 :4 . 3 = 432000 ( cm3 )

Đáp số : a) 36000 cm2

b) 576000 cm3

c) 432000 cm3

mọi tín đồ k cho khách hàng nha !

Đúng 1
phản hồi (0) Các câu hỏi tương từ bỏ một bể kính nuôi cá kiểu dáng hộp chữ nhật gồm chiều dài bằng 1,2m,chiều rộng lớn 60cm, chiều cao 80cm.a.tính diện tích s kính dùng làm bể cá độ bể cá không có nắp .b.tính thể tích bể cá đó.c.mực nước trong bể cá bởi 3phan4 chiều cao của bể.tính thể tích nước trong bể đó độ dày kính không đáng kể Lớp 5 Toán 0 0

một bể kính nuôi cá ngoại hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 1,2m,chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.

a.tính diện tích kính dùng làm bể cá độ (bể cá không tồn tại nắp).

b.tính thể tích bể cá đó.

c.mực nước trong bể cá bởi 3phan4 độ cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể)

Lớp 5 Toán 15 0

Một bể kính nuôi cá có ngoài mặt hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm. Tính:

a) diện tích s kính sử dụng làm bể cá đó (không bao gồm nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước vào bể cao bằng 3 4d cao bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không đáng kể)


*

Lớp 5 Toán 1 0

a) Tính diện tích s kính dùng làm bể cá đó (bể cá không có nắp đậy ).

Xem thêm: Tin Học 9 Bài Thực Hành 9 Bài Thực Hành 9: Thực Hành Tổng Hợp

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) nút nước trong bể bởi 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó ( độ dày kính không đáng kể ).

Lớp 5 Toán 3 0

Một bể kính nuôi cá kiểu dáng hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,2m chiều rộng lớn 60cm, độ cao 80cm.

a. Tính diện tích s kính dùng để gia công bể cá kia (bể cá không tồn tại nắp)

b. Tính thể tích bể cá đó

c. Mực nước trong bể bằng3/4chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không xứng đáng kể).

giup mk nhe

Lớp 5 Toán 1 0

Một bể kính nuôi cá có bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

Xem thêm: Soạn Anh Lớp 8 Unit 10 Getting Started Unit 10 Lớp 8 Communication

a) Tính diện tích kính sử dụng làm bể cá kia ( bể không tồn tại nắp)

b) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể)

Lớp 5 Toán 8 0

một bể kính nuôi cá ngoài mặt hộp chữ nhật tất cả chiều dài 1,2m chiều rộng lớn 60cm, độ cao 80cma)Tính diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó(bể cá không có nắp)B)Tính thể tích bể cá đó.c)Mức nước vào bể cá bởi 3 phần 4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dài kính không xứng đáng kể)

Lớp 5 Toán 5 0

Một bể nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 60cm, độ cao 80cm.

a) Tính diện tích s kính có tác dụng bể cá kia (bể không tồn tại nắp)

b) Tính thể tích bể cá đó

c) nấc nước trong bể bằng 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó ( độ dày kính không đáng kể)

Lớp 5 Toán 17 0

1 bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật gồm chiều dài 1,2m chiều rộng lớn 60cm chiều cao80cm a tính S kính sử dụng làm bể cá đó (bể cá ko tất cả nắp) b tính thể tích bể cá kia mức nước vào bể = 3/4 độ cao của bể tính thể tích nước trong bể đó ( dộ dày kính không đáng kể

Lớp 5 Toán 0 0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)