MỘT BỂ KÍNH NUÔI CÁ DẠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 1 M CHIỀU RỘNG 50 CM CHIỀU CAO 60 CM

  -  
*

Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài là 1m , chiều rộng lớn 50cm và độ cao 60cm

a)Tính diện tích kính dùng làm bể cá kia (bể không tồn tại nắp)

b)Tính thể tích bể cá

c) nấc nước trong bể cao bởi 3/4 chiều cao của bể . Tính thể tích nước vào bể


*

Đổi 1m=100cm

Diện tích bao quanh bể cá là:

(100+50)x2x60=18000(m2)

Diện tích lòng bể cá là:

100x50=5000(cm2)

Diện tích làm kính là:

18000+5000=23000(cm2)

Thể tích bể là:

100x50x60=300000(cm3)

Chiều cao mực nước bể là:

100:4x3=75(cm)

Thể tích nước bể là:

75x60x50=225000(cm3


*

a/ Đổi: 50 centimet = 0,5 m; 60 cm = 0,6 mDiện tích bao bọc của dòng bể cá đó là: (1 + 0,5) x 2 x 0,6 = 1,8 (m2)Diện tích kính sử dụng làm bể cá kia là: 1,8 + 1 x 0,5 = 2,3 (m2)b/ Thể tích bể cá kia là: 1 x 0,5 x 0,6 = 0,3 (m3)c/ Độ cao của mức nước vào bể là: 0,6 x 3/4 = 0,45 (m)Thể tích nước trong bể cá kia là: 1 x 0,5 x 0,45 = 0,225 (m3) Đáp số: a/ 2,3 m2 b/ 0,3 m3 ...

Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 m chiều rộng 50 cm chiều cao 60 cm


a/ Đổi: 50 centimet = 0,5 m; 60 centimet = 0,6 m

Diện tích bao bọc của loại bể cá kia là:

(1 + 0,5) x 2 x 0,6 = 1,8 (m2)

Diện tích kính dùng làm bể cá đó là:

1,8 + 1 x 0,5 = 2,3 (m2)

b/ Thể tích bể cá đó là:

1 x 0,5 x 0,6 = 0,3 (m3)

c/ Độ cao của nút nước trong bể là:

0,6 x 3/4 = 0,45 (m)

Thể tích nước trong bể cá đó là:

1 x 0,5 x 0,45 = 0,225 (m3)

Đáp số: a/ 2,3 m2

b/ 0,3 m3

c/ 0,225 m3


Một bể kính nuôi cá mẫu thiết kế hộp chữ nhật gồm chiều dài 1m, chiều rộng lớn 50cm, chiều cao 60cma Tính diện tích s dùng để triển khai bể kính kia (bể ko gồm nắp)b Tính thể tích của bể cá đóc mức nước trong bể cao bằng 3/4 độ cao của bể . Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính ko xứng đáng kể)


Bài 1: Một bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

 a, Tính diện tích dùng có tác dụng bể kính đó (bể không có nắp).

 b, Tính thể tích của bể cá đó.

c, nấc nước trong bể cao bằng 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính không xứng đáng kể).


một bể kính nuôi cá làm nên hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1m , chiều rộng lớn 50cm , chiều cao 60cm.

a/ tính diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó

b/ tính thể tích bể cá đó.

c/ nấc nước trong bể cao bởi 3/4 chiều cao của bể . Tính thể tích nước trong bể đó <độ dày kính không xứng đáng kể>


Một bể kính nuôi cá hình dạng hộp chữ nhật tất cả chiều dài 1m , chiều rộng 50cm , độ cao 60cm.

Xem thêm: Cho Ngũ Giác Đều Abcde Tâm O Chứng Minh Oa+Ob+Oc+Od+Oe=0, Cho Hình Ngũ Giác Đều Abcde Tâm O

a, Tính diện tích kính cần sử dụng làm bể cá đó ( bể không có nắp).

b, Tính thể tích bể cá đó.

c, nấc nước vào bể cao bằng 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia ( độ dày kính không đáng kể).


một bể kính nuôi cá ngoài mặt hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m ,chiều rộng 50cm, độ cao 60m a) tính diện tích s dùng có tác dụng bể cá đó(bể k gồm nắp). B)Tính thể tích bể cá đó. C) mức nước vào bể cao bằng 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia ( độ dày không tính đáng nhắc ⊕ vấn đáp giúp mình với
Một bể kính nuôi cá có những thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm. Tính:a) diện tích s kính sử dụng làm bể cá kia (không có nắp)b) Thể tích bể cá đóc) Mực nước vào bể cao bằng34chiều cao bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể)

Một bể kính nuôi cá có mẫu thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. Tính:

a) diện tích s kính sử dụng làm bể cá kia (không có nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước vào bể cao bằng34chiều cao bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không đáng kể)

*


Một bể kính nuôi cá hình trạng hộp chữ nhật tất cả chiều dài là 1m, chiều rộng là 50cm, chiều cao 60cm.

a) Tính diện tích s kính sử dụng làm bể đó ( bể ko có nắp )

b) Tính thể tích bể cá 

c) mức nước trong bể cao 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó ( độ dài kính ko đáng chú ý )


Một bể kính nuôi cá kiểu dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1m, chiều rộng lớn 50cm, chiều cao 60cm.

a) Tính diện tích s kính cần sử dụng làm bể cá đó ( bể ko có nắp)

b)Tính thể tích bể cá đó.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Giảm Học Phí 2022 Tiểu Học, Thcs, Thpt Mới Nhất, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí

c) nấc nước trong bể cao bằng 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước đó (độ dày kính ko xứng đáng kể)

 


Một bể kính nuôi cá hình dạng hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 50 cm chiều cao 60cm. A Tính diện tích kính dùng làm bể cá kia bể không cò nắp b nấc nước trong bể cao bằng 3 4 chiều cao của bể. Tính thể tích vào bể đó.