MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA GIUN ĐŨA LÀ

  -  

A.hệ thống phổi với ống khí.B.hệ thống tấm mang.C.bề phương diện cơ thể.D.hệ thống ống khí.

Bạn đang xem: Môi trường sống của giun đũa là

A.Trùng biến chuyển hình nằm trong ngành động vật nguyên sinh.B.Tim chưa xuất hiện tâm nhĩ, vai trung phong thất.C.Thần ghê dạng mạng lưới.D.Hô hấp bằng da.

A.Trùng roiB.Tập đoàn Vôn vốcC.Trùng giàyD.Trùng đổi thay hình

A.Cơ thể trùng trở nên hình luôn biến đổi hình dạngB.Chất thải của trùng đổi mới hình được các loại ra ở vị trí bất kì bên trên cơ thểC.Tế bào trùng giầy đã phân hóa thành nhiều cỗ phận, mỗi bộ phận đảm nhấn một công dụng nhất địnhD.Chất thải của trùng giầy được các loại ra ở phần bất kì bên trên cơ thể

A.Không bào co bóp.B.Nhân.C.Không bào tiêu hóa.D.Bề khía cạnh cơ thể

A.Chân giảB.Không bào teo bópC.Không bào tiêu hoáD.Nhân

1. Những chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ ko bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng rẽ phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải thoát ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

2. Màng tế bào lõm dần dần vào, hình thành không bào tiêu hóa. Những enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa cùng thủy phân những chất dinh dưỡng phức hợp thành những chất dinh dưỡng đơn giản.


3. Lizoxom tích hợp không bào tiêu hóa. Những enzim của lizoxom vào ko bào tiêu hóa và thủy phân những chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

Trình tự những giai đoạn của quy trình tiêu hóa nội bào:

A.1 2 3.B. 2 3 1.C. 2 1 3.D.3 2 1

A.(1) Nhân lớn, (2) Nhân nhỏB.(1) ko bào teo bóp, (2) không bào tiêu hóaC.(1) mặt phẳng cơ thể, (2) ko bào co bópD.(1) bề mặt cơ thể, (2) ko bào tiêu hóa

A.(1) ko bào co bóp, (2) không bào tiêu hóaB.(1) không bào tiêu hóa, (2) Lỗ thoát thải bãC.(1) Lỗ thoát thải bã, (2) Lỗ miệngD.(1) ko bào co bóp, (2) Lỗ miệng

A.(1) ko bào teo bóp, (2) ko bào tiêu hóaB.(1) ko bào tiêu hóa, (2) Lỗ thoátC.(1) hóa học nguyên sinh, (2) Lỗ thoátD.(1) hóa học nguyên sinh, (2) không bào tiêu hóa

A.bấtcứvịtrínàotrêncơthểnhưở trùngbiếnhình.B.khôngbàotiêuhoá.C.khôngbàoco bóp.D.lỗthoátở thànhcơthể.

A.Trùng roiB.Tập đoàn Vôn vốcC.Trùng giàyD.Trùng biến hình

(2) Trùng vươn lên là hình gồm không bào co bóp hình bông hoa thị, trùng giày có ko bào co bóp hình tròn(3) ko bào trùng biến hóa hình tại vị trí cố định, không bào trùng giầy không thế định(4) không bào teo bóp của trùng giầy có sinh sống cả nửa trước với sau, trùng biến hình có một không bào co bó(5) Trùng trở nên hình là thay mặt tiêu biểu của lớp Trùng chân giả, trùng giày là đại diện thay mặt của lớp Trùng cỏ

A. 1B. 2C. 3D. 4

A.Không bào của trùng giầy co bóp hình hoa thị, không bào teo bóp của trùng phát triển thành hình hình trònB.Không bào co bóp của trùng biến hóa hình gồm vị trí núm định, không bào của trùng giầy không cầm cố địnhC.Không bào co bóp của trùng biến hình tất cả ở cả nửa trước cùng sau, ko bào của trùng giầy chỉ gồm mộtD.Không bào teo bóp của trùng trở thành hình vẫn rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo khăng khăng trong quy trình tiêu hóa thức ăn


A.0,1 0,5 mmB.0,2 0,8 mmC.0,01 0,05 mmD.0,02 0,08 mm


*

A.2- nhân; 3 Miệng; 4 không bào co bóp; 7 ko bào tiêu hoáB.1 ko bào tiêu hoá, 3 miệng; 5 lỗ thoát hóa học thải; 7 không bào teo bópC.1 nhân con; 3 miệng; 6- lỗ thoát chất thải; 7 không bào co bópD.1 không bào tiêu hoá, 2 miệng; 5 lỗ thoát chất thải; 6 ko bào teo bóp


*

A.Bạn chú thích đúngB.Ban ghi chú sai 1 vị tríC.Ban chú giải sai 2 vị tríD.Ban chú giải sai 3 vị trí

A.Do chúng có nhân.B.Do chúng tiêu hóa nội bào.C.Do chúng có chân giả.D.Do cấu tạo cơ thể của chúng là một khối chất nguyên sinh lỏng.

A.Thức ăn được tiêu hóa vào tế bào.B.Lấy thức ăn nhờ lông bơi.C.Thức nạp năng lượng được tiêu hóa trong ko bào tiêu hóa.D.Thải bã qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

1. Di chuyển.

2. Dồn thức nạp năng lượng về lỗ miệng.

Xem thêm: Soạn Language Focus Unit 10 Lớp 12 Language Focus Sgk Tiếng Anh Trang 114

3. Tiến công con mồi.

4. Phân biệt các thành viên cùng loài.

Phương án đúng là:

A. 1,2B. 2,3C. 3,4D. 1,4


A.Đối xứngB.Không đối xứng.C.Dẹp như chiếc giàyD.Có hình khối như loại giày

A.Đối xứngB.Không đối xứng.C.Dẹp như loại giàyD.Có hình khối như cái giày

(1) : nhì chân giả kéo dãn nuốt mồi vào sâu trong hóa học nguyên sinh.

(2) : mau chóng hình thành chân giả thiết bị hai vây rước mồi.

(3) : ko bào tiêu hoá tạo thành bao mang mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.

(4) : lúc một chân đưa tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ).

Em hãy sắp tới xếp những giai đoạn bên trên theo trình tự thích hợp lý.

A.(4) - (2) - (1) - (3).B.(4) - (1) - (2) - (3).C.(3) - (2) - (1) - (4).D.(4) - (3) - (1) - (2).

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 98 Sgk Hóa 12, Bài 2 Trang 98 Sgk Hóa Học 12

Bạn vui mắt đăng nhập trước khi sử dụng tác dụng này.

1. Kết cấu của giun đũa:*Cấu tạo nên ngoài: _Cơ thể hình ống, bé nhỏ dài, đầu nhọn_Con đực nhỏ, ngắn, đuôi cong; con cháu to, dài_Lớp vỏ cuticun ngoài khung hình có tính năng chống men hấp thụ của vật chủ*Cấu sinh sản trong:_Lớp biểu so bì và cơ dọc sinh hoạt thành cơ thể phát triển_Có khoang khung người chưa bao gồm thức_Ống tiêu hóa thẳng, bao gồm hậu môn_Tuyến sinh dục dài, cuộn khúc

2. Môi trường thiên nhiên sống: Giun đũa ham mê nghi với cuộc sống kí sinh vào ruột non người vì:_Có vỏ cuticun_Dinh chăm sóc khỏe_Đẻ nhiều trứng_Có kĩ năng phát tán rộng