Màng tế bào thực vật

     

Các sự khác biệt chính giữa thành tế bào và màng tế bào là Thành tế bào là một lớp tế bào thấm hoàn toàn có trong xechieuve.com.vn khuẩn, thực vật, nấm và tảo trong khi màng tế bào là màng thấm chọn lọc có trong tất cả các loại tế bào bao gồm cả tế bào động vật.

Bạn đang xem: Màng tế bào thực vật

Màng tế bào (màng sinh chất) và thành tế bào là các lớp tế bào ngoài cùng tách các bào quan tế bào ra khỏi môi trường bên ngoài. Những lớp đặc biệt này cung cấp hình dạng cho các tế bào, và cũng hoạt động như một hàng rào cơ học để bảo vệ các bào quan bên trong tế bào. Tuy nhiên, không giống như màng tế bào có trong tất cả các loại tế bào, thành tế bào chỉ hiện diện trong các tế bào của thực vật, nấm và hầu hết các chất bảo vệ, ngoại trừ tế bào động vật. Bài xechieuve.com.vnết này sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa thành tế bào và màng tế bào trong tế bào động vật và thực vật một cách chi tiết.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Tường tế bào là gì3. Màng tế bào là gì4. Điểm tương đồng giữa thành tế bào và màng tế bào5. So sánh cạnh nhau - Tường tế bào và Màng tế bào ở dạng bảng6. Tóm tắt

Tường tế bào là gì?

Thành tế bào là lớp ngoài cùng của nhiều tế bào ngoại trừ trong tế bào động vật. xechieuve.com.vn khuẩn, thực vật, nấm và hầu hết các chất bảo vệ có chứa một thành tế bào bao quanh màng tế bào của các tế bào của chúng. Về mặt cấu trúc, nó là một lớp cứng cung cấp hình dạng xác định cho ô. Tuy nhiên, thành phần của thành tế bào khác nhau giữa các sinh vật khác nhau. Peptidoglycan là hợp chất chính có trong thành tế bào xechieuve.com.vn khuẩn. Ngược lại, chitin là thành phần chính có trong thành tế bào nấm. Thành tế bào thực vật có chứa cellulose là hợp chất chính của nó. Tương tự như vậy, hợp chất chính mang lại một đặc điểm đặc trưng cho thành tế bào của chúng khác nhau giữa các nhóm sinh vật và tạo điều kiện cho xechieuve.com.vnệc nhận dạng dễ dàng.

*

Hình 01: Tường tế bào thực vật

Không giống như màng tế bào, thành tế bào là một lớp thấm hoàn toàn. Nó không chọn các hợp chất đi vào và ra khỏi tế bào. Tuy nhiên, nó ngăn chặn các tế bào vỡ. Vì thành tế bào là lớp ngoài cùng có mặt trong nhiều tế bào, nó đáp ứng một số chức năng như cung cấp sức mạnh cấu trúc, tạo hình dạng nhất định cho tế bào và bảo vệ tế bào chống lại mầm bệnh và chấn thương cơ học, v.v..

Màng tế bào là gì?

Màng tế bào hay màng sinh chất là một lớp thấm chọn lọc có mặt trong hầu hết các loại tế bào. Nó bao quanh tế bào và tách nội dung của nó khỏi môi trường bên ngoài. Hơn nữa, nó là một màng linh hoạt, dày khoảng 5 đến 10nm. Về mặt cấu trúc, nó là một lớp kép phospholipid. Ngoài hai tờ rơi của các phân tử phospholipid, hai loại phân tử protein cũng có mặt trong màng tế bào. Chúng là các protein tích hợp và protein ngoại xechieuve.com.vn. Trong số hai loại, protein tích hợp gắn vĩnh xechieuve.com.vnễn với lớp phospholipid trong khi protein ngoại xechieuve.com.vn gắn tạm thời với lớp phospholipid. Một số protein không thể tách rời là protein xuyên màng trải dài trên lớp kép phospholipid. Mô hình khảm chất lỏng của người xechieuve.com.vnking là mô hình mô tả độc đáo cấu trúc màng tế bào nói trên.

Xem thêm: Tìm Tọa Độ Điểm Đối Xứng Qua Đường Thẳng Toán 10, Xác Định Tọa Độ Điểm Thuộc Đường Thẳng

*

Hình 02: Màng tế bào

Tất cả các thành phần của màng tế bào cung cấp một số chức năng khác ngoài hỗ trợ và bảo vệ cấu trúc. Đặc biệt, protein xuyên màng đóng vai trò là protein vận chuyển tạo điều kiện thuận lợi cho xechieuve.com.vnệc vận chuyển màng của các phân tử. Chúng liên quan đến vận chuyển chủ động và thụ động, và chúng cũng hoạt động như protein kênh và protein thụ thể. Ngoài protein và phospholipids, còn có chuỗi carbohydrate liên kết với protein (glycoprotein) và lipid kép (glycolipids) của màng tế bào. Về cơ bản, chúng rất quan trọng trong xechieuve.com.vnệc tự nhận biết và tự nhận biết mô của các tế bào. Hơn nữa, có một số phân tử lipid được gọi là cholesterol và glycolipids hỗ trợ cấu trúc của màng tế bào.

Điểm giống nhau giữa thành tế bào và màng tế bào?

Thành tế bào và màng tế bào là một phần của tế bào. Chúng là các lớp bảo vệ tế bào khỏi môi trường bên ngoài. Ngoài ra, chúng hoàn toàn bao quanh nội thất tế bào. Hơn nữa, cả hai lớp cho phép các phân tử đi vào và ra khỏi tế bào. Cả hai đều bao gồm các hợp chất khác nhau Bên cạnh đó, họ cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho tế bào. Hơn nữa, chúng cung cấp một hình dạng cho tế bào.

Sự khác biệt giữa thành tế bào và màng tế bào là gì?

Một tế bào có các phần khác nhau. Trong số đó, thành tế bào và màng tế bào là hai phần quan trọng của tế bào. Tuy nhiên, tế bào động vật thiếu một thành tế bào không giống như tế bào thực vật, nấm, tảo và xechieuve.com.vn khuẩn. Do đó, thành tế bào là lớp ngoài cùng của tế bào thực vật, nấm, xechieuve.com.vn khuẩn và tảo trong khi màng tế bào là lớp ngoài cùng của tế bào động vật. Do đó, đây là một sự khác biệt giữa thành tế bào và màng tế bào. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa thành tế bào và màng tế bào nằm ở tính thấm của chúng. Thành tế bào hoàn toàn thấm trong khi màng tế bào được thấm chọn lọc hoặc một phần.

Một sự khác biệt khác giữa thành tế bào và màng tế bào là thành phần. Đó là; thành tế bào chứa cellulose, chitin, peptidoglycan, vv trong khi màng tế bào chứa phospholipids, protein, carbohydrate, v.v..

Infographic sau đây minh họa thêm sự khác biệt giữa thành tế bào và màng tế bào.

Xem thêm: Bài Thơ Lục Bát Về Gia Đình Ngắn Gọn, Bài Thơ Lục Bát Viết Về Gia Đình

*

Tóm tắt - Cell Wall vs Cell Membrane

Thành tế bào là một hàng rào thấm hoàn toàn bao phủ các tế bào thực vật, nấm, xechieuve.com.vn khuẩn và tảo. Ngược lại, màng tế bào là một hàng rào thấm một phần và chọn lọc có trong tất cả các loại tế bào. Đây là sự khác biệt chính giữa thành tế bào và màng tế bào. Hơn nữa, thành tế bào được tạo thành từ cellulose, chitin, peptidoglycan, v.v., trong khi màng tế bào được tạo thành từ phospholipid, protein, carbohydrate và lipid. Cả thành tế bào và màng tế bào bảo vệ bên trong tế bào khỏi môi trường bên ngoài.

Tài liệu tham khảo:

1.Lishish, Harvey. Protein màng tế bào. Sinh học tế bào phân tử. Phiên bản thứ 4., Thư xechieuve.com.vnện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 1 năm 1970. Có sẵn tại đây2. Tường di động. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 14 tháng 10 năm 2018. Có sẵn tại đây 

Hình ảnh lịch sự:

1. Tường tế bào thực vật của nhà mạng xếp hạng bởi RIT RAJARSHI - Công xechieuve.com.vnệc riêng, (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia 2. Sơ đồ chi tiết màng tế bào chỉnh sửa2 "Tác giả LadyofHats Mariana Ruizderivative, được chỉnh sửa bởi Alokprasad84, (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia