LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH

     

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực Culông: F = 9.109

*
 (trong điện môi lực giảm đi ε lần so với vào chân không).

Bạn đang xem: Lực tương tác giữa hai điện tích

- Hai điện tích có độ lớn đều bằng nhau thì: |q1| = |q2|

Hai điện tích tất cả độ lớn bằng nhau nhưng trái vệt thì: q1 = -q2

Hai điện tích cân nhau thì: q1 = q2

Hai năng lượng điện tích thuộc dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = q1q2.

Hai điện tích trái dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = -q1q2.

- Áp dụng hệ thức của định luật Coulomb để tìm ra |q1.q2| tiếp nối tùy đk bài toán bọn chúng ra sẽ kiếm được q1 và q2.

- nếu như đề bài chỉ yêu mong tìm độ bự thì chỉ cần tìm |q1|;|q2|

► Bài toán mang lại tích độ mập 2 đt và tổng độ to 2 đt thì AD hệ thức Vi-ét:

*
 thì q12 – Sq1 + p. = 0.

► những công thức trên được áp dụng trong số trường hợp:

+ những điện tích là điện tích điểm.

+ các quả ước đồng chất, tích điện đều, khi ấy ta coi r là khoảng cách giữa hai trung khu của trái cầu.

*Ví dụ

Ví dụ 1: Ví dụ 1: Hai năng lượng điện điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt bí quyết nhau đôi mươi cm trong ko khí. Xác minh lực ảnh hưởng giữa chúng?

Hướng dẫn:

*

Lực địa chỉ giữa hai điện tích điểm q1 và q2 là F→12 và F→21 có:

+ Phương là mặt đường thẳng nối hai năng lượng điện điểm.

+ Chiều là lực hút

+ Độ lớn 

*
 = 4,5.10-5 N.

Ví dụ 2: Ví dụ 2: Hai năng lượng điện đặt phương pháp nhau một khoảng tầm r trong không gian thì lực hệ trọng giữa bọn chúng là 2.10-3 N. Nếu khoảng tầm cách đó mà đặt trong môi trường điện môi thì lực cửa hàng giữa chúng là 10-3 N.

a. Xác định hằng số năng lượng điện môi.

b. Để lực liên hệ giữa hai điện tích đó lúc để trong năng lượng điện môi bởi lực tác động giữa hai điện tích khi đặt trong không khí thì khoảng cách giữa hai điện tích là bao nhiêu? Biết khoảng cách giữa hai điện tích này trong không gian là đôi mươi cm.

Hướng dẫn:

*

a. Ta gồm biểu thức lực thúc đẩy giữa hai điện tích trong ko khí với trong năng lượng điện môi được xác định bởi

*

b. Để lực liên can giữa hai điện tích lúc để trong điện môi bởi lực liên hệ giữa hai điện tích khi ta đặt trong không khí thì khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích hiện thời là r"

*

Ví dụ 3: Ví dụ 3: trong nguyên tử Hidro, electron hoạt động tròn những quanh hạt nhân theo hành trình tròn có nửa đường kính 5.10-9 cm.

a. Khẳng định lực hút tĩnh năng lượng điện giữa electron với hạt nhân.

b. Xác định tần số hoạt động của electron. Biết trọng lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

Hướng dẫn:

*

a. Lực hút tĩnh điện giữa electron cùng hạt nhân:

*

b. Tần số chuyển động của electron:

Electron chuyển động tròn quanh hạt nhân, yêu cầu lực tĩnh điện đóng mục đích là lực hướng tâm

*
 = 4,5.1016 rad/s

Vật f = 0,72.1026 Hz

Ví dụ 4: Ví dụ 4: Hai năng lượng điện q1 và q2 đặt bí quyết nhau trăng tròn cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = -6.10-6 C và |q1| > |q2|. Xác định dấu của năng lượng điện q1 và q2. Vẽ những vecto lực điện tác dụng lên các điện tích. Tính q1 và q2.

Hướng dẫn:

*

Hai năng lượng điện đẩy nhau yêu cầu chúng cùng dấu, còn mặt khác tổng hai điện tích này là số âm cho nên có hai năng lượng điện tích đều âm:

*

+ Kết hợp với giả thuyết q1 + q2 = -6.10-6 C, ta gồm hệ phương trình

*
 vì |q1| > |q2| ⇒ 
*

Ví dụ 5: Ví dụ 5: Hai năng lượng điện điểm gồm độ lớn đều nhau được để trong không khí phương pháp nhau 12 cm. Lực liên quan giữa hai năng lượng điện đó bằng 10 N. Đặt hai năng lượng điện đó trong dầu với đưa bọn chúng lại cách nhau 8 centimet thì lực liên tưởng giữa chúng vẫn luôn là 10 N. Tính độ lớn của những điện tích với hằng số điện môi của dầu.

Xem thêm: Vai Trò Của Quá Trình Nội Sinh Đóng Vai Trò Của Quá Trình Nội Sinh Và Ngoại Sinh

Hướng dẫn:

*

+ Lực can hệ giữa hai điện tích lúc để trong ko khí

*

+ lúc để trong điện môi cơ mà lực shop vẫn ko đổi phải ta có: 

*

Ví dụ 6: Ví dụ 6: nhị quả cầu bé dại giống giống hệt bằng kim loại A và B đặt trong không khí, gồm điện tích lần lượt là q1 = -3,2.10-7 C, q2 = 2,4.10-7 C, biện pháp nhau một khoảng 12 cm.

 a. Xác minh số electron thừa cùng thiếu nghỉ ngơi mỗi quả cầu và lực liên quan giữa chúng.

b. Mang đến hai quả ước tiếp xúc năng lượng điện với nhau rồi đặt về vị trí cũ. Xác minh lực xúc tiến tĩnh năng lượng điện giữa nhị quả mong đó.

Hướng dẫn:

*

a. Số electron thừa sinh hoạt quả mong A là: 

*
 = 2.1012 electron

Số electron thiếu sống quả ước B là 

*
 = 1,5.1012 electron

Lực địa chỉ tĩnh năng lượng điện giữa nhị quả mong là lực hút, tất cả độ lớn 

*
 = 48.10-3 N.

b. Lực liên can giữa chúng hiện thời là lực hút 

*
 = 10-3 N.

B. Bài xích tập

Câu 1: phương pháp của định qui định Culông là

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Đồ thị diễn lực thúc đẩy Culông giữa hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện là đường:

A. Hypebol. B. Trực tiếp bậc nhất. C. Parabol. D. Elíp

Câu 3: xác định nào dưới đây không đúng khi nói đến lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện điểm trong chân không?

A. Tất cả phương là đường thẳng nối hai năng lượng điện tích

B. Gồm độ khủng tỉ lệ với tích độ mập hai điện tích

C. Bao gồm độ béo tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích

D. Là lực hút khi hai điện tích trái dấu.

Câu 4: khoảng cách giữa một proton cùng một electron là r = 5.10-9 cm, coi rằng proton và electron là các điện tích điểm. Tính lực điện tương tác giữa chúng

A. 9,216.10-12 N. B. 4,6.10-12 N. C. 9,216.10-8 N. D. 4,6.10-10 N.

Câu 5: Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 μC và q2 = -3 μC, để trong dầu ( ε = 2) phương pháp nhau một khoảng tầm r = 3 cm. Lực tác động giữa hai điện tích đó là

A. 5N B. 25N C. 30N D. 45N

Câu 6: Hai điện tích điểm bằng nhau được để trong nước ( ε = 81) bí quyết nhau 3cm. Lực đẩy thân chúng bằng 0,2.10-15 N. Hai năng lượng điện đó là

A. 4,472.10-8 C. B. 4,472.10-9 C. C. 4,025.10-8 C. D. 4,025.10-9 C.

Câu 7: nhì quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi trang bị thừa một electron. Tìm khối lượng mỗi quả cầu để lực tĩnh điện bởi lực hấp dẫn giữa chúng. Mang đến G = 6,67.10-11 m3/kg.s

A. 2,86.10-9 kg B. 1,86.10-9 kg C. 4,86.10-9 kg D. 9,86.10-9 kg

Câu 8: Tính lực can hệ điện, lực cuốn hút giữa electron cùng hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa bọn chúng là 5.10-9 cm, trọng lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron.

A. Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-48 N. B. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51 N.

C. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-48 N. D. Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51 N.

Câu 9: Hai năng lượng điện điểm nằm lặng trong chân không chúng địa chỉ với nhau một lực F. Người ta thay đổi yếu tố q1, q2, r thấy lực thúc đẩy đổi chiều nhưng mà độ phệ không đổi. Hỏi những yếu tố trên chuyển đổi như nắm nào?

A. Q1’ = -q1, q2’ = 2q2, r’ = r/2 . B. Q1’ = q1/2, q2’ = -2q2, r’ = 2r.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Mẫu Tả Cảnh Biển Quê Em Hay Nhất, 67 Bài Văn Tả Cảnh Biển Hay Chọn Lọc

C. Q1’ = -2q1, q2’ = 2q2, r’ = 2r. D. Các yếu tố ko đổi.

Câu 10: nhị quả mong kim loại nhỏ tích điện phương pháp nhau 2,5 m trong không gian chúng liên quan với nhau bởi lực 9 mN. Mang đến hai quả ước tiếp xúc nhau thì năng lượng điện của mỗi quả cầu bởi -3 μC. Tìm điện tích của các quả ước ban đầu: