LÚC ĐẦU THÙNG THỨ NHẤT CÓ NHIỀU HƠN THÙNG THỨ 2 LÀ 5 LÍT DẦU NGƯỜI TA ĐÃ BÁN ĐI 10L Ở THÙNG THỨ 2 VÀ 5 LÍT Ở THÙNG THỨ N

  -  
Home/ Toán học/Toán Lớp 5: Có bố thùng dầu . Thùng trước tiên bán 13,5 lít thì thùng này còn 77,5 lít . Thùng lắp thêm hai nhiều hơn thế nữa thùng thứ nhất 22,4 lít và thấp hơn th


Bạn đang xem: Lúc đầu thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ 2 là 5 lít dầu người ta đã bán đi 10l ở thùng thứ 2 và 5 lít ở thùng thứ n

Toán Lớp 5: Có bố thùng dầu . Thùng thứ nhất bán 13,5 lít thì thùng này còn 77,5 lít . Thùng trang bị hai nhiều hơn nữa thùng đầu tiên 22,4 lít và thấp hơn th
Xem thêm: Giải Tiếng Anh 9 Unit 8 Communication, Communication Unit 8 Trang 24

Toán Lớp 5: Có ba thùng dầu . Thùng thứ nhất bán 13,5 lít thì thùng này còn 77,5 lít . Thùng trang bị hai nhiều hơn thế thùng đầu tiên 22,4 lít và thấp hơn thùng thứ tía 5,6 lít . Hỏi thuở đầu cả ba thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?, chỉ dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và chúng ta nhiều.
Xem thêm: Điều Chế H2S Từ S - Điều Chế H2S Trong Phòng Thí Nghiệm

*

Giải đáp:

Lời giải và lý giải chi tiết:

Thùng vật dụng nhất ban đầu có:

13,5+77,5=91(lítdầu)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">13,5+77,5=91 ( l dầu )

Thùng trang bị hai thuở đầu có

91+22,4=113,4(lítdầu)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">91+22,4=113,4(l dầu )

Thùng trang bị ba ban đầu có :

113,4+5,6=119(lítdầu)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">113,4+5,6=119 ( l dầu )

113,4+5,6=119(lítdầu)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Số lít dầu ban sơ cả tía thùng bao gồm là :