Biết 4/7 Số Học Sinh Lớp 5A Có 24 Học Sinh

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Biết 4/7 số học sinh lớp 5a có 24 học sinh

*

Lớp 5A gồm 47 số học viên là học sinh nữ.Hỏi lớp 5A gồm số học viên nữ rộng số học viên nam là từng nào em.Biết lớp 5A bao gồm 15 em nam


*

*

Phân số chỉ số học sinh nam lớp 5A là :

1-(frac47)= (frac37)

Số học viên lớp 5A là :

15 : (frac37)= 35 ( học sinh )

Số học viên nữ của lớp 5A là :

35 - 15 = 20 ( học sinh )

Sô học sinh nữ nhiều hơn thế nữa số học viên nam lớp 5A là :

20-15=5(học sinh )

Đáp só : 5 học tập sinh

Duyệt đi , chúc bạn học giỏi


Số học sinh nam chiếm phần số phần tổng số học sinh la :

 1-4/7=3/7 ( tổng số học sinh )

Số học viên lớp 5A là :

 15 : 3/7= 35 ( em )

Số HS nữ la :

35-15=20 (em )

Số HS nữ giới hơn số HS phái nam là :

20-15=5 (em)

 ĐS : 5 em


Lớp 5A tất cả 47 số học viên là học viên nữ.Hỏi lớp 5A tất cả số học sinh nữ hơn số học viên nam là từng nào em.Biết lớp 5A gồm 15 em nam?

 
Xem thêm: Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Tập Về 2 Góc Đối Đỉnh Chọn Lọc, Có Đáp Án

Lớp 5a gồm số học sinh nam nhiều hơn thế nữa số học sinh nữ là 6 em.Biết rằng số học sinh nữ bằng 3/4 số học viên nam.Hỏi lớp 5a có bao nhiêu học sinh nam , bao nhiêu học viên nữ?


Lớp 5A có (frac47)học sinh là học sinh nữ. Hỏi lớp 5A bao gồm số học sinh nữ nhiêu rộng số học viên nam là bao nhiêu em. Biết lớp 5A tất cả 15 em nam


lớp 5a tất cả 4/7 số học viên là học sinh nữ. Hỏi lớp 5a bao gồm số học sinh nữ nhiều hơn thế nữa số học sinh là bao nhiêu? Biết lớp 5a gồm 15 em nam.


lớp 5a có 4/7 số học sinh là học sinh nữ. Hỏi lớp 5a gồm số học viên nữ nhều rộng số học viên nam là từng nào em, hiểu được số học sinh nam là 15 em


Lớp 5A có số học sinh nam nhiều hơn nữa số học viên nữ là 6 em,biết 1/6 (một phần sáu) số học sinh nam thì bởi 1/4 số học viên nữ.Hỏi lớp 5a có bao nhiêu nam,bao nhiêu nữ?cả bí quyết làm nha


Lớp 5A có số học viên nam nhiều hơn số học viên nữ là 6 em,biết 1/6 (một phần sáu) số học viên nam thì bằng 1/4 số học sinh nữ.Hỏi lớp 5a có bao nhiêu nam,bao nhiêu nữ?

 

 
Xem thêm: Unit 10 Lớp 10: Language Focus Unit 10 : Conservation, Language Focus Unit 10 : Conservation

lớp 5a gồm 4/7 số học viên là người vợ . Hỏi lớp 5a có số học sinh nữ nhiều hơn nữa số hoc sinh phái mạnh là từng nào em. Biết gồm 15 em phái nam ?


Lớp 5A bao gồm số học viên nam nhiều hơn thế nữa số học viên nữ là 6 em,biết 1/6 (một phần sáu) số học viên năm thì bởi 1/4 số học viên nữ.Hỏi lớp 5a có bao nhiêu năm,bao nhiêu nữ? cả phương pháp làm nha