Bài nghe tiếng anh lớp 11 unit 7 listening

  -  

Unit 7: World Population C. Listening (Trang 84-85 SGK giờ đồng hồ Anh 11) Before you listen ( Trước khi chúng ta nghe ) - Work in pairs. Discuss the following questions. ( làm việc theo cặp. Bàn thảo các câu hỏi sau. ) 1. Vì chưng you think that our world is ...

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh lớp 11 unit 7 listening


Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

- Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm câu hỏi theo cặp. Thảo luận các thắc mắc sau.)

1. bởi you think that our world is overpopulated? (Bạn tất cả nghĩ rằng nạm giới chúng ta hiện sẽ quá đông dân?)

=> Yes, I do.

2. What continent has the largest population? (Châu lục như thế nào có dân sinh đông nhất?)

=> Asia has the largest population.

- Listen and repeat.

Latin America: Mỹ La tinhparticularly: sệt biệt
inexpensive: ko đắt, rẻdeveloping countries: những nước đang phát triển
punishment: sự trừng phạtrank: hạng
improvement: sự cải thiệnshortage: sự thiếu
generation: cố hệ

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about ... . (Bạn đã nghe tiến sĩ Brown, một chuyên viên dân số thế giới, nói đến dân số ráng giới. Nghe cuộc vấn đáp và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Choose the best answer A, B, C or D for the following statements & questions. (Chọn lời giải A, B, C hoặc D đúng nhất cho các phát biểu và thắc mắc sau.)

Gợi ý:

1. A2. D3. C4. D5. A6. B

Task 2. Listen again và answers the following questions. (Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi sau.)

1.

Xem thêm: Các Loại Hình Giao Thông Vận Tải Ở Việt Nam, Nước Ta Có Những Loại Hình Giao Thông Vận Tải Nào

According to lớn experts, what will the population of the world be by the year 2015? (Theo những chuyên gia, đến năm năm ngoái dân số quả đât là bao nhiêu?)

=> According khổng lồ ihe experts, by the year 2015, the population of the world will be over 7 billion.

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world? (Chuyên gia nói gì về tỉ lệ cải cách và phát triển dân số ở một vài nơi trên nắm giới?)

=> He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.


3. According khổng lồ the expert, what is the reason for a fall in the death rates? (Theo chuyên gia, bởi vì sao tỉ lệ thành phần tử vong giảm?)

=> According to lớn the expert, the reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services và medical care.

4. According to the expert, what problems does population explosion cause to the world, particularly khổng lồ developing countries? (Theo chuyên gia, sự bùng nổ dân số gây ra vấn đề gì cho vắt giới, đặc biệt là các nước đang phát triển?)

=> The problems population explosion causes khổng lồ the world, particularly lớn developing countries are shortage of foods, lack of hospitals và schools, illiteracy, and poor living conditions.

5.

Xem thêm: Các Loại Rễ Biến Dạng Và Chức Năng Của Chúng ? Nêu Chức Năng Của Các Loại Rễ Biến Dạng

How many solutions did the expert offer và what are they? (Chuyên gia đã giới thiệu bao nhiêu chiến thuật và những chiến thuật đó là gì?)

=> The expert offered 4 solutions. They are:


After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen again. Work in groups and summarise the main ideas of the passage. (Nghe lại. Thao tác nhóm cùng tóm tắt các ý bao gồm của đoạn văn.)

Gợi ý:

The world population today is over 6.7 billion. A year the world population increases by about 76 million. By the year 2015, the world population will be over 7 billion. The number of problems which the expert mentions is 4. The number of solutions which the expert offers is 4.