Listening Unit 6: Future Jobs Công Việc Tương Lai

     

Bài học Unit 6 Lớp 12 Future Jobs phần Listening giúp các em rèn luyện tài năng nghe và điền thông tin không đủ trong sơ đồ mang đến sẵn.

Bạn đang xem: Listening unit 6: future jobs công việc tương lai


1. Before You Listen Unit 6 Lớp 12

2. While You Listen Unit 6 Lớp 12

2.1.Unit 6 Lớp 12 Listening Task 1

2.2.Unit 6 Lớp 12 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 6 Lớp 12

4. Tapescript Listening Unit 6 Lớp 12

5. Bài xích tập trắc nghiệm

6. Hỏi đáp Listening Unit 6 Lớp 12


Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question: Which is the most popular job in Vietnam?(Dưới đấy là những nghề nghiệp thịnh hành nhất sinh sống Mỹ. Thao tác làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi: công việc và nghề nghiệp nào phổ cập nhất sống Việt Nam?)

accountant (kế toán)lawyer (luật sư)computer programmer (lập trình viên)nurse (y tá)teacher (giáo viên)Guide khổng lồ answer

A: What job vì chưng you think is the most popular in Vietnam?B: As I see, it’s computer programmer because this job is in great need for the development. We are in the IT age.A: OK. And what’s the next?B: Jobs in the economic area, specially manufacturing jobs.


2. While You Listen Unit 6 Lớp 12


2.1. Unit 6 Lớp 12 Listening Task 1

Listen to lớn the passage và fill in the missing words in the boxes.

(Lắng nghe bài đọc cùng điền rất nhiều từ còn thiếu vào ô trống)

*

Guide to answerManufacturingServiceTransportationFinanceServices
2.2. Unit 6 Lớp 12 Listening Task 2

Listen again and decide whether the statements are true (T) or false (F)

(Lắng nghe lại và chọn câu đúng (T) hoặc không đúng (F))

American workers have changed from manufacturing jobs to service jobs. (Những người công nhân Mỹ đã biến đổi từ ngành nghề sản xuất sang ngành nghề dịch vụ)Manufacturing jobs are jobs in which workers make something. (Ngành nghề tiếp tế là hồ hết nghề cơ mà công nhân sản xuất một vài ba thứ)Personal services are one of the five service jobs. (Những dịch vụ cá nhân là 1 trong các năm ngành nghề dịch vụ)70% of workers produced goods one hundred years ago. (70% công nhân đã chế tạo hàng hóa từ thời điểm cách đây 100 năm)80% of workers will work in the service sector by the year 2020. (80% công nhân sẽ làm việc trong nghành nghề dịch vụ trước năm 2020)Guide khổng lồ answerTTTF ---> 80%of workers produced goods one hundred years ago.F ---> nine out of every ten workerswill work in the service sector by the year 2020.

3. After You Listen Unit 6 Lớp 12


Work in groups. Summarise the passage using the information in Tasks 1 & 2.

(Làm vấn đề theo nhóm. Bắt tắt đoạn văn, dùng tin tức phần 1 cùng 2)

Guide lớn answerA. From the listening passage, I see American workforce has changed from manufacturing jobs to lớn service jobs.B. In manufacturing jobs, people make something or produce things, và in service jobs people only provide service.C. Service jobs are grouped into 5 categories: transportation, wholesale, finance và personal services.D. The percentage of people in service jobs mounts to more than 70%.A. By the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

4. Tapescript Listening Unit 6 Lớp 12


Let"s look at some of the recent changes in the US job market và see if we can make some predictions for future jobs.

A good way khổng lồ begin is to lớn look at the American workforce và how it is changing. The most important change has been the shift from manufacturing jobs to lớn service jobs.

Manufacturing jobs are jobs in which people make something or produce things. For example, people produce cars. Service jobs are those in which workers provide service, or we may say, they vị something, lượt thích washing people"s cars. Generally, service jobs are grouped into five categories:

One: Transportation companiesTwo: Wholesale companiesThree: Retail companiesFour: Finance companiesFive: Personal services, such as hotels, cars repair, accounting, education và medicine

Now the point here is that people have change from manufacturing jobs khổng lồ service jobs. For example, one hundred years ago, 80% of workers produced goods, today only 30% do. Economists predict that by the year 2020, nine out of every ten workers will work in service jobs.

Phần dịch

Hãy cũng nhìn vào trong 1 vài chuyển đổi trong thị trường nghề nghiệp vừa mới đây ở Mỹ với hãy xem một vài dự đoán với nghề nghiệp và công việc trong tương lai.

Xem thêm: Nêu Kết Quả Của Cách Mạng Tân Hợi, Nêu Kết Quả Của Cm Tân Hợi

Một cách xuất sắc để bước đầu là hãy nhìn vào lực lượng nhân công fan Mỹ với xem nó đang chuyển đổi thế nào. Sự đổi khác quan trọng nhấy là luân chuyển từ phần nhiều ngành nghề cấp dưỡng sang ngành nghề dịch vụ.

Ngành nghề thêm vào là phần lớn ngành nghề mà nhỏ người sản xuất và cấp dưỡng ra đều thứ. Ví dụ, con tín đồ sản xuất các cái xe hơi. Các ngành nghề dịch vụ là phần đa nghề mà công nhân cung cấp dịch vụ hay bạn cũng có thể nói chúng ta làm một vài việc như rửa xe hơi. Chú ý chung, đông đảo ngành thương mại & dịch vụ được nhóm với 5 nhiều loại sau:

Nhóm 1: Những doanh nghiệp vận tảiNhóm 2: những công ty mua sắm sỉNhóm 3: đầy đủ công ty bán buôn lẻNhóm 4: Những doanh nghiệp tài chínhNhóm 5: Dịch vụ cá thể như khách hàng sạn, sửa chữa thay thế xe hơi, kế toán, giáo dục và y tế.

Hiện tại bao gồm một điểm biến hóa là con tín đồ đã đổi khác từ ngành nghề thêm vào sang ngành nghề dịch vụ. Ví dụ, từ thời điểm cách đây 100 năm, 80% công nhân sản xuất sản phẩm & hàng hóa thì ngày nay chỉ với 30%. Các nhà tài chính học dự kiến rằng, đến năm 2020, cứ 9 trong các 10 công nhân sẽ làm ngành nghề dịch vụ.


Câu 1:Choose the option that best completes each of the following sentencesComputer programmer David Jones earns £35,000 a year designing new computer games, yet he cannot find a ngân hàng prepared to let him have a cheque card. Instead, he has been told to lớn wait another two years, until he is 18.

The 16-year-old works for a small firm in Liverpool, where the problem of most young people of his age is finding a job. David"s firm releases two new games for the expanding home computer market each month.

But David"s biggest headache is what to vì with his money.

Despite his salary, earned by inventing new programs within tight schedules, with bonus payments và profit-sharing, he cannot drive a car, take out a mortgage, or obtain credit cards. He lives with his parents in their council house in Liverpool, where his father is a bus driver. His company has lớn pay £150 a month in taxi fares khổng lồ get him the five miles khổng lồ work and back every day because David cannot drive.

David got his job with the Liverpool-based company four months ago, a year after leaving school with six O-levels & working for a time in a computer shop. "I got the job because the people who run the firm knew I had already written some programs," he said.

Xem thêm: Thể Thơ Của Chinh Phụ Ngâm, Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

"I suppose £35,000 sounds a lot but actually that"s being pessimistic. I hope it will come lớn more than that this year." He spends some of his money on records and clothes, & gives his mother £20 a week. But most his spare time is spent working.

"Unfortunately, computing was not part of our studies at school," he said. "But I had been studying it in books và "magazines for four years in my spare time. I knew what I wanted lớn do and never considered staying on at school. Most people in this business are fairly young, anyway."

David added: "I would like to earn a million & I suppose early retirement is a possibility. You never know when the market might disappear."