Unit 10 lớp 12: listening

     

Phần listening hướng dẫn bí quyết làm bài bác nghe với chủ thể Endangered Species (Các chủng loại bị lâm nguy) . Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, kết cấu cần xem xét cũng như lưu ý giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


Listen và repeat Task 1. Listen khổng lồ the passage and choose the best answer A, B, C or D khổng lồ each question
*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work in pairs.Discuss & choose the best answer A, B or C.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 12: listening

(Làm bài toán theo cặp. Thảo luận và chọn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất.)

1. C : You can find gorillas in Africa. (Bạn rất có thể tìm thấy khỉ bất chợt ở Châu Phi.)2. B : The male gorilla may attain a height of 1.7 m and a weight of about 180 kg.(Khỉ hốt nhiên đực hoàn toàn có thể cao mang đến 1.7m cùng nặng khoảng chừng 180 kg.)3. B : The life span of a gorilla in the wild is about 40 years. (Tuổi thọ của một con khỉ thốt nhiên trong tự nhiên và thoải mái là khoảng 40 năm.)

Listen and repeat.(Nghe với nhắc lại.)

gorilla: khỉ độtsociable: hòa đồng, dễ gầnsub-adult: gần trưởng thànhnest: tổ, ổbared teeth: răng hởsilverback: sống lưng bạccivil war: nội chiếnforest rangers: người bảo vệ rừng

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.Listen khổng lồ the passage & choose the best answer A, B, C or D to each question.(Nghe đoạn văn và lựa chọn câu vấn đáp A, B, C hoặc D đúng nhất cho từng câu hỏi.)

Script:

For a long time the image most people had of a gorilla was a dangerous looking animal with big bared teeth. But researchers studying gorillas show a very different picture of mountain gorillas. The animals are peaceful, gentle, sociable, and mainly plant-eating creatures.

Xem thêm: Sơ Đồ Vòng Tuần Hoàn Máu - Sơ Đồ Cấu Tạo Hệ Tuần Hoàn Máu

Gorillas live in family groups. A typical group is led by the biggest và strongest grown-up male gorilla. He is called a silverback because the hair on a male’s back turn from đen to silver as he grows up. This happens when he is between 11 and 13 years old. A silverback"s group usually includes one or two sub-adult males và a few females & their young.

Mountain gorillas spend much of their time eating. Their food includes a variety of plants, along with a few kinds of insects & worms. Al night the animals make a nest to lớn sleep in. Many lightweight gorillas nest in trees. The heavier ones may nest in grasses on the ground. Babies sleep with their mothers at night.

Life for mountain gorillas is not always peaceful. They are endangered & threatened by civil war in a small area of Africa where they live. Hunters kill them for food. Their forests are cut down for farmland, fuel, & housing. But many scientists, forest rangers, & other concerned people are working hard to lớn protect mountain gorillas, their habitats.

Xem thêm: Top 7 Ý Tưởng Vẽ Tranh Vẽ Ô Nhiễm Môi Trường 2022, Top 9 Những Bức Tranh Về Bảo Vệ Môi Trường

1. A => The biggest và strongest adult male gorilla. (Con khỉ bất chợt đực to tốt nhất và dạn dĩ nhất.)2. B => Their mothers. (Mẹ của chúng.)3. D => For food. (Để làm thức ăn.)4. C => Life for mountain gorillas is peaceful. (Cuộc sống của những con khỉ bỗng nhiên ở trên núi vô cùng bình yên.)5. D => All of A, B & C are correct. (Tất cả A, B và C những đúng.)

Task 2.Listen again và complete the chart below.(Nghe lại và kết thúc biểu trang bị dưới đây.)

General features (Đặc điểm chung)(1) __peaceful__, gentle, sociable, and (2)__ plant-eating__ (hiền lành, nhã nhặn, hòa đồng với là động vật hoang dã ăn cỏ.)
Group members (Các member trong bầy)the silverback, one or two sub-adult males, (3)__ a few females & their young__(Lưng bạc, một hoặc hai nhỏ đực sát trưởng thành, vài con cái và nhỏ của chúng.)
Food (Thức ăn)(4)__ plants & a few insects __and worms (cây cỏ, vài loài côn trùng nhỏ và giun)
Place for sleeping (nơi ngủ)Nest (5)__ in trees__ or (6)__ in grasses__ (Ổ bên trên cây hoặc cỏ.)
Causes of being endangered (nguyên nhân có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng)(7)__ civil war__, hunters killing them for food, (8)__ forests being cut down__ (Nội chiến, bị săn bắt để triển khai đồ ăn, rừng bị chặt phá.)

After you listen(Sau khi chúng ta nghe)

Work in pairs.Summarize the main ideas of the passage, using the information và the answers in Tasks 1 & 2. (Làm vấn đề theo cặp. Cầm tắt gần như ý chủ yếu của đoạn văn, dùng thông tin và câu trả lời trong bài xích tập 1 với 2.)

For a long time, people used to lớn think gorillas are dangerous looking. Actually they are peaceful, gentle and sociable. (Một thời hạn dài, con tín đồ từng nghĩ khỉ hốt nhiên trông hết sức hung dữ. Thực tiễn là chúng rất hiền lành, trang nhã và hòa đồng.)Gorillas live in family groups led by the biggest and strongest grown-up male called a silverback. (Khỉ bỗng dưng sống thành bè lũ đàn cùng được đứng vị trí số 1 bởi bé đực to và vượt trội nhất được điện thoại tư vấn là sườn lưng bạc.)A silverback"s group usually includes one or two sub-adult males and a few females và their young. (Một bầy đàn khỉ đột nhiên luôn có một hoặc 2 con đực sát trưởng thành, vài con cái và con của chúng.)Mountain gorillas spend much of their time eating. Their main food is plants,a few kinds of insects & worms. (Khỉ bất chợt sống bên trên núi dành nhiều thời hạn cho bài toán ăn.)They sleep in nests in trees, và in grasses. Babies sleep with their mothers. (Chúng ngủ trong các ổ sinh sống trên cây và cỏ. Bé non ngủ với bà mẹ của chúng.)Gorilla"s life is not peaceful because they are endangered & threatened by civil war, hunting và the habitat destruction. (Cuộc sống của khỉ thốt nhiên không được yên bình bởi vì chúng đã có nguy cơ tuyệt chủng và bị rình rập đe dọa bởi nội chiến, bị săn bắt cùng sự hủy diệt môi trường sống.)