Lệnh Xóa Màn Hình Trong Pascal

     
" class="title-header">Câu lệnh xóa screen trong tủ sách CRT gồm dạng : A. Clear screen; B. Clear scr; C. Clrscr; D. Clr scr;
*

45 điểm

Trần Tiến


câu. Lệnh xóa màn hình trong tủ sách CRT có dạng :A. Clear screen;B. Clear scr;C. Clrscr;D. Clr scr;
*

Trả lời: vào pascal, sau thời điểm khai báo thư viện CRT, ta cần sử dụng lệnh Clrscr; nhằm xóa màn hình.Đáp án: C