Tiếng Anh 9

     

Bài học tập Unit 9 Lớp 9 Natural Disasters phần Language Focus phía dẫn những em điểm ngữ pháp về đại từ quan hệ nam nữ và không ngừng mở rộng thêm con kiến thức về mệnh đề quan lại hệdùng trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Tiếng anh 9


Video bài xích giảng

Tóm tắt bài xích giảng

1.Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 1

2.Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 2

3. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Exercise

3.1. Unit 9 Language Focus Exercise 1

3.2.Unit 9 Language Focus Exercise 2

3.3.Unit 9 Language Focus Exercise 3

3.4.Unit 9 Language Focus Exercise 4

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 9


Trong tiếng Anh, đại từ quan hệ tình dục được dùng làm thay vậy cho nhà ngữ vào câu. Chúng tất cả những đại từ quan hệ giới tính cơ phiên bản được phân một số loại như sau

a. Who

làm chủ từ trong mệnh đề quan lại hệthay ráng cho danh trường đoản cú chỉ người….. N (person) + WHO + V + OEx: The woman who is standing next khổng lồ the door is my English teacher.

b. Which

làm nhà từ hoặc tân ngữ vào mệnh đề quan liêu hệthay nuốm cho danh từ bỏ chỉ vật….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + VEx:The book which you borrowed me yesterday is one of the best seller.The dog which has a short tail is the most intelligent.

c. That

​có thể thay thế sửa chữa cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề tình dục quan hệ xác địnhCác trường hợp thường được sử dụng “that”:khi đi sau các vẻ ngoài so sánh nhấtkhi đi sau các từ: only, the first, the lastkhi danh trường đoản cú đi trước bao hàm cả fan và vậtkhi đi sau những đại từ bỏ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little,none.Ex:He was the most interesting person that I have ever met.It was the first time that I heard of it.These books are all that my sister left me.She talked about the people and places that she had visited.

2. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Part 2


Relative clauses (continued) Mệnh đề quan tiền hệ

Trong bài học kinh nghiệm Language Focus Unit 8, các em đã làm quen với mệnh đề tình dục xác định. Ở bài học này tập trung ra mắt và hướng dẫn những em về mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

Trái cùng với mệnh đề dục tình giới hạn, mệnh đề quan liêu hệ giới hạn max chỉ cungcấp thêm thông tin phụ và không cần thiết để xác minh danh tự đi trước nó, vì bạn dạng thân danh từ kia rõ ràng, đang được khẳng định rồi.Ex: This business man, who works hard, always succeeds in life.Một số chú ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ không xác địnhDanh từ bỏ đứng trước mệnh đề tình dục (antecedent) hay được xác minh khi:danh tự đó là 1 trong những danh từ riêng (proper noun).Ex: Mr. Carter, who(m) I spoke on the phone last night, is very interested in our plan.danh từ đó có chỉ định tự (demonstrative) this/that/these/those đứng trước. Ex: This boy, who(m) I told you about, is very good at maths.danh từ tất cả tính từ thiết lập đứng trước (possessive adjective). Ex:My father, who gave you a gift last night, is going lớn England next week.danh trường đoản cú đó gồm nhóm từ bỏ đi sau nhằm phụ nghĩa. Ex:The strike at the oto factory, which lasted 10 days, is now over.Trước và sau một mệnh đề quan hệ không xác minh bắt buộc phải có dấu phẩy (comma)Đại từ quan hệ "That" quan trọng dùng trong số mệnh đề quan hệ tình dục không xác định. "That" không bao giờ đứng sau vệt phẩy, ta bắt buộc dùng đại từ quan hệ tình dục who(m) xuất xắc which nuốm thế."That" cùng "who" tất yêu theo sau một preposition (giới từ)

3. Unit 9 Lớp 9 Language Focus Exercise


3.1. Unit 9 Language Focus Exercise 1

Use your knowledge lớn answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers và start your answers with the words given. (Sửdụng kiến thức của người sử dụng để vấn đáp những câu hỏi. Cần sử dụng “who”, “which” hoặc “that” vào câu vấn đáp của em và ban đầu câu trả lời với những từ mang lại sẵn)

a) Which đô thị in japan was struck by a huge earthquake in 1995? (Thành phố làm sao của Nhật phiên bản bị hủy diệt bởi trận cồn đất mập năm 1995?)

b) Which country won the 1998 Tiger Cup? (Đất nước như thế nào giành cúp vô địch Tiger năm 1998?)

c) Which animal has one or two horns on its snout? (Con trang bị nào gồm một hoặc nhì sừng?)

d) Which explorer discovered America? (Nhà thám hiểm nào tìm ra châu Mỹ?)

e) Which planet is closest khổng lồ the Earth? (Hành tinh nào sát Trái Đất nhất?)

f) Which animal in Viet nam was chosen to be the biểu tượng logo of SEA Games 2003? (Con đồ dùng nào được chọn làm hình tượng cho SEA Games 2003?)

g) Which ASEAN country is divided into two regions by the sea? (Đất nước nào trong Hiệp hội các nước Đông nam Á bị biển chia làm 2 phần?)

h) Which food you can chew but you cannot swallow và which one you can swallow but you cannot chew? (Đồ ăn nào chúng ta có thể nhai mà cần yếu nuốt và món ăn nào bạn cũng có thể nuốt mà lại không cần nhai?)

Guide to lớn answer

a. The đô thị which was struck by a huge earthquake in 1995 is Kobe.

b. The country which won the 1998 TigerCup is Singapore.

c. The animal which has one or two horns on its snout is the rhinoceros.

d. The explorer who discovered America is Columbus Christopher.

e. The planet which is closest khổng lồ the Earth is Mars.

f. The animal in Viet nam was chosen to lớn be the hình ảnh of SEA Games 2003 is the buffallo.

g. The ASEAN country which is divided into two regions by the sea is Malaysia.

h. The food và the food which we can swallow but we can"t chew is water which we can chew but we can"t swallow is chewing - gum.


3.2. Unit 9 Language Focus Exercise 2

Match each of the sentences in column A with a related sentence on column B. Then use a suitable relative pronoun to join the two sentences. (Kết hợp gần như câu vào cột A với gần như câu có liên quan trong cột B. Kế tiếp dùng một đại từ quan lại hệ tương thích để nối nhì câu cùng với nhau)

*

*

Guide khổng lồ answer

(1 - e) Andrew is flying to Sacramento, which is the capital thành phố of California.

(2 - g) It snowed in Lang Son, which is on the Ky Cung River, in the winter of 2002.

(3 - f) Pompeii, which is an ancient thành phố of Italy, was completely destroyed inAD 79 by an eruption of Mount Vesuvius.

(4 - a) Hurricane Andrew, which swept through southern Florida in August1992, killed 41 people và made more than 200,000 homeless.

(5 - c) The cyclone of November 1970 in Bangladesh, which is bordered by theBay of Bengal on the south, was one of the worst natural disasters of the 20lh century.

(6 - d) The most disastrous earthquake in Japanese history, which occurred in1923, damaged Tokyo and Yokohama & killed about 150,000 people.

(7 - b) The October 1989 Loma Prieat earthquake, which measured 7.1 on theRichter scale, caused extensive damage khổng lồ older buildings in San Francisco cất cánh Area.

Xem thêm: Bài 5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác : Góc, Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác Góc Cạnh


3.3. Unit 9 Language Focus Exercise 3

Underline the relative clause in the sentence. Then showroom comma to lớn separate the non - defining relative clause from the rest of the sentence. (Gạch bên dưới mệnh đề dục tình trong câu. Sau đó thêm lốt phẩy để bóc tách mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định cùng với phần còn sót lại của câu)

a) Viet phái mạnh which is in the south-east Asia exports rice.

b) Kangaroos which come from australia have long tails.

c) tía who lives in Trang Tien Street likes playing guitar.

d) The novel that you gave me on my birthday has been lost.

e) Neil Amstrong who first walked on the moon, lived in the USA.

f) The chair that I bought yesterday is broken.

g) Miss Lien who sings very well is my English teacher.

Guide to lớn answer

a. Viet Nam, which is in the south-east Asia, exports rice.

b.Kangaroos, which come from Australia, have long tails.

c.Ba, who lives in Trang Tien Street, likes playing guitar.

d.Defining relative clause.

e. Neil Amstrong, who first walked on the moon, lived in the USA.

f. Defining relative clause.

g. Miss Lien, who sings very well, is my English teacher.


3.4. Unit 9 Language Focus Exercise 4

Rewrite the sentences in Exercise 3. Replace each underlined clause with a clause you have written. You may use facts or your imagination.(Viết lại các câu ở bài bác tập 3. Thay các mệnh đề được gạch men chân bằng những mệnh đề do chúng ta viết. Chúng ta có thể sử dụng các sự khiếu nại hoặc trí tưởng tượng của mình.)

Guide lớn answer

a.Vietnam, which is a country thành viên of ASEAN, exports rice.

b.Kangaroos, which stand for Australia, have long tails.

c.Ba, whose house is on Trang Tien Street, likes playing the guitar.

d.The novel that I forgot on the table has been lost.

e.Neil Armstrong, who was the first man walking on the moon, was an American.

f.The chair which is in her room is broken.

Xem thêm: Bài 2 Trang 156 Sgk Đại Số Và Giải Toán Đại 11 Trang 156, 157 Chính Xác Nhất

g.Miss Lien, who is the youngest & loveliest in our school, is my English teacher.