Unit 6 Lớp 12: Language Focus

     

Unit 6: Future Jobs – tiếng Anh Lớp 12

E. Language Focus

E. Language Focus Unit 6 Trang 69 SGK tiếng Anh Lớp 12

Pronunciation: Weak và strong forms of some conjunctions and prepositions (dạng táo tợn và yếu của một vài liên từ với giới từ)Grammar: Relative clauses. (mệnh đề quan tiền hệ)Pronunciation (Ngữ âm)

Listen và repeat (Nghe và nhắc lại)

https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/e-language-focus-unit-6-trang-69-sgk-tieng-anh-lop-12.mp3

*

Practise reading these sentences. (Luyện tập đọc phần đa câu sau)

https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/e-language-focus-unit-6-trang-69-sgk-tieng-anh-lop-12-1.mp3

1. What are you looking at? (Bạn đang quan sát gì đó?)

2.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 12: language focus

I want khổng lồ go but I don’t know when. (Tôi mong muốn đi mà lại tôi phân vân khi nào.)

3. She bought a book and two pens. (Cô cài một cuốn sách với hai cây viết.)

4. Thanks for coming. (Cảm ơn do đã đến.)

5. Where is it from? (Nó từ đâu đến?)

6. I’m from Hanoi. (Tôi đến từ Hà Nội.)

7. She’s the one I’m fond of. (Cô ấy là bạn mà tôi yêu thương thích.)

8. First of all, I want khổng lồ thank you for coming. (Trước hết, tôi ao ước cảm ơn chúng ta đã đến.)

9. The letter was khổng lồ him, not from him. (Bức thư gửi mang đến anh ta, chưa hẳn từ anh ta.)

10. I want to ask you a question. (Tôi ý muốn hỏi các bạn một câu hỏi.)

Grammar (Ngữ pháp)

Exercise 1. địa chỉ who, whoever, whose, whom or which to complete the following sentences. (Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để chấm dứt các câu sau.)

1. There is one person to lớn ____________ I owe more than I can say.

2. It was the kind of accident for ____________ nobody was really khổng lồ blame.

3. ____________ leaves last should turn off the lights.

4. Mary was late yesterday, ____________ was unusual for her.

5. At 6.00 pm, ____________ was an hour before the plane was due, thick fog descended.

6. I don’t know ____________ told you that, but they were wrong.

7. Mrs Brown was the first owner ____________ dog won three prizes in the same show.

8. I’ve just spoken to lớn Sally, ____________ sends you her love.

9. On Sunday, ____________ was my birthday, we went out for a meal.

10. The success of a shared holiday depends on ____________ you share it with.

Hướng dẫn giải

1. There is one person lớn ____________ I owe more than I can say.

Trả lời: There is one person to lớn whom I owe more than I can say.Giải thích: bởi vì chỗ trống phải điền đứng trước nhà ngữ “I” với whom là sửa chữa cho “one person” trước đóTạm dịch: bao gồm một bạn mà tôi chịu ơn nhiều hơn tôi hoàn toàn có thể nói.

2. It was the kind of accident for ____________ nobody was really khổng lồ blame.

Trả lời: It was the kind of accident for which nobody was really khổng lồ blame.Giải thích: which thay thế cho “the kind of accident” (1 các loại tai nạn) ở trước đóTạm dịch: Đó là một trong loại tai nạn thương tâm mà ko ai hoàn toàn có thể đổ lỗi.

3. ____________ leaves last should turn off the lights.

Trả lời: Whoever leaves last should turn off the lights.Giải thích: nên 1 đơn vị chỉ bạn nên sử dụng whoever (bất kể ai)Tạm dịch: bất kỳ ai tránh khỏi ở đầu cuối nên tắt đèn.

4. Mary was late yesterday, ____________ was unusual for her.

Trả lời: Mary was late yesterday, which was unusual for her.Giải thích: which gắng thế cho tất cả vế “Mary was late yesterday” đằng trước.Tạm dịch: ngày qua Mary đang đi tới trễ, đó là vấn đề bất thường so với cô ấy.

5. At 6.00 pm, ____________ was an hour before the plane was due, thick fog descended.

Trả lời: At 6.00 pm, which was an hour before the plane was due, thick fog descended.Giải thích: which thay thế sửa chữa cho 6.00 p.m trước đóTạm dịch: thời điểm 6 giờ đồng hồ chiều, là một trong giờ trước lúc máy bay hạ cánh, sương mù dày đặc.

6. I don’t know ____________ told you that, but they were wrong.

Trả lời: I don’t know who told you that, but they were wrong.Giải thích: đề nghị 1 cửa hàng chỉ người, dùng whoTạm dịch: Tôi đắn đo ai nói với các bạn điều đó, nhưng mà họ đã sai.

7.

Xem thêm: Cách Dùng Cấu Trúc This Is The First Time Trong Tiếng Anh, Cấu Trúc This Is The First Time

Mrs Brown was the first owner ____________ dog won three prizes in the same show.

Trả lời: Mrs Brown was the first owner whose dog won three prizes in the same show.Giải thích: đề xuất 1 trường đoản cú chỉ quan tiền hệ thiết lập của danh trường đoản cú “dog” đứng sau, cần sử dụng whoseTạm dịch: Bà Brown là chủ sở hữu thứ nhất mà bé chó của bà vẫn giành được tía giải trong cùng chương trình.

8. I’ve just spoken khổng lồ Sally, ____________ sends you her love.

Trả lời: I’ve just spoken to Sally, who sends you her love.Giải thích: sửa chữa thay thế cho “Sally” tín đồ trước đóTạm dịch: Tôi đã thì thầm với Sally, bạn mà dành riêng tình yêu của cô ấy mang đến bạn.

9. On Sunday, ____________ was my birthday, we went out for a meal.

Trả lời: On Sunday, which was my birthday, we went out for a meal.Giải thích: thay thế sửa chữa cho “Sunday”Tạm dịch: vào trong ngày Chủ nhật, đó là sinh nhật của tôi, cửa hàng chúng tôi đã đi ra ngoài để ăn.

10. The success of a shared holiday depends on ____________ you giới thiệu it with.

Trả lời: The success of a shared holiday depends on whom you giới thiệu it with.Giải thích: đứng trước chủ ngữ “you” yêu cầu phải sử dụng whomTạm dịch: Sự thành công xuất sắc của một kỳ nghỉ chia sẻ phụ thuộc vào bạn đi cùng rất ai.

Exercise 2. Join the following sentences in two ways. (Kết hợp hồ hết câu sau theo hai cách.)

1. I read a book. It was written by a friend of mine.

________________________________________________________

2. A man got on the bus. He was carrying a lot of money in a box.

________________________________________________________

3. In the street there were several people. They were waiting for the cửa hàng to open.

________________________________________________________

4. Britain imports many cars. They were made in Japan.

________________________________________________________

5. There are a lot of people in your office. They want to lớn talk khổng lồ you.

________________________________________________________

6. The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow.

________________________________________________________

7. Most of the people recovered quickly. They were injured in the crash.

________________________________________________________

8. John looked anxiously at his watch. He wished he hadn’t come to the party.

________________________________________________________

9. The children were playing football in the schoolyard. They were my students.

________________________________________________________

10. Vietnam exports a lot of rice. It is grown mainly in the south of the country.

________________________________________________________

Hướng dẫn giải

1. I read a book. It was written by a friend of mine. (Tôi đọc một quyển sách bởi một người bạn viết.)

Đáp án: a. I read a book that was written by a friend of mine.

b. I read a book written by a friend of mine.

2. A man got on the bus. He was carrying a lot of money in a box. (Một người lũ ông mang không hề ít tiền trong một hộp vẫn lên xe buýt.)

Đáp án: a. A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

b. A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3. In the street there were several people. They were waiting for the cửa hàng to open. (Trên mặt đường phố, đã tất cả một vài người chờ đợi cửa hàng nhằm mở.)

Đáp án: a. In the street there were several people who were waiting for the siêu thị to open.

b. In the street, there were several people waiting for the shop to open.

4. Britain imports many cars. They were made in Japan. (a. Anh nhập khẩu nhiều đời xe được phân phối tại Nhật Bản)

Đáp án: a. Britain imports many cars which were made in Japan,

b. British imports many cars made in Japan.

5. There are a lot of people in your office. They want lớn talk lớn you. (Trong văn phòng của bạn có rất nhiều người muốn rỉ tai với bạn.)

Đáp án: a. In your office there are a lot of people who want to lớn talk khổng lồ you.

b. In your office there are a lot of people wanting khổng lồ talk lớn you.

6. The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow. (Người cao bồi bị thương vì một mũi tên rơi xuống ngựa của mình.)

Đáp án: a. The cowboy who had been wounded by an arrow fell off his horse,

b. The cowboy wounded by an arrow fell of his horse.

7. Most of the people recovered quickly. They were injured in the crash. (Hầu hết những người bị thương vào vụ tai nạn đã hồi phục nhanh chóng.)

Đáp án: a. Most of the people who were injured in the crash recovered quickly,

b. Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8. John looked anxiously at his watch. He wished he hadn’t come to the party. (John, người không muốn đến dự bữa tiệc, lo lắng nhìn vào đồng hồ.)

Đáp án: a. John, who wished he hadn’t come to the party, looked anxiously khổng lồ his watch,

b. John, wishing he hadn’t come to the party, looked anxiously khổng lồ his watch.

9. The children were playing football in the schoolyard. They were my students. (Những đứa trẻ chơi đá bóng trong sân trường là những học sinh của tôi.)

Đáp án: a. The children who were plavina foootball in the schoolyard were my students,

b. The children playing football in the schoolyard were my students.

10. Vietnam exports a lot of rice. It is grown mainly in the south of the country. (Việt phái mạnh xuất khẩu không ít gạo chủ yếu ở miền Nam.)

Đáp án: a. Vietnam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country,

b. Vietnam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.

Xem thêm: Sinh Học 7 Bài 6: Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét, So Sánh Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét

Các bạn Vừa coi Qua ngôn từ E. Language Focus – Unit 6 Trang 69 SGK giờ Anh Lớp 12. Bài bác Học bao hàm Pronunciation, Grammar, Sau bài học Này Các các bạn sẽ Đến demo Yourself B – Unit 6: Future Jobs, các bạn Cùng theo dõi Nhé.