E

     

Task 2: Fill each blank with an -ing or lớn + infinitive size of the verbs in brackets.

Bạn đang xem: E

(Điền mỗi nơi trống với dạng -ing tốt nguyên mẫu mã của động từ vào ngoặc.)

Dear Lisa,

I have been expecting (1)____(hear) from you. I hope you are OK.

I"m busy, but happy.

Last night I went khổng lồ a party at one of my classmates’ home. I was really nervous. You know how I usually avoid (2)____ (go) to lớn parties because I have trouble (3)____(remember) people"s names. Well, last night things were different. Before the party, I read a book about improving memory. I practised (4)____(do) some of the memory exercises. They really helped. As a result. I stopped (5)____(worry) about what people think about me and I tried (6)____(pay) attention to what people were saving. Và guess what? I had a good time!

I"m even planning (7)____(go) dancing with a guy from my class.

Why don"t you consider (8)____ (visit) me? I really miss (9)____ (see) you. Please write. I always enjoy (10)____(hear) from you.

Best wishes.

Sonia.

Lời giải chi tiết:

1. Lớn hear

2. Going

3. Remembering

4. Doing

5. Worrying

6. To lớn pay

7. Lớn go

8. Visiting

9. Seeing

10. Hearing

Dear Lisa,

I have been expecting (1) to hear from you. I hope you are OK.

I"m busy, but happy.

Last night I went khổng lồ a buổi tiệc nhỏ at one of my classmates’ home. I was really nervous. You know how I usually avoid (2) going to parties because I have trouble (3) remembering people"s names. Well, last night things were different. Before the party, I read a book about improving memory. I practised (4) doing some of the memory exercises. They really helped. As a result, I stopped (5) worrying about what people think about me and I tried (6) to pay attention khổng lồ what people were saying. Và guess what? I had a good time!

I"m even planning (7) to go dancing with a guy from my class.

Why don"t you consider (8) visiting me? I really miss (9) seeing you. Please write. I always enjoy (10) hearing from you.

Best wishes.

Sonia.

Tạm dịch: 

Lisa thân mến,

Tôi đã ước ao được nghe tin từ bỏ bạn. Tôi hi vọng bạn vẫn ổn.

Tôi bận rộn, dẫu vậy hạnh phúc.

Đêm qua tôi đang đi vào một buổi tiệc tại nhà của một người bạn cùng lớp. Tôi đang thực sự lo lắng. Chúng ta biết tôi hay tránh đi mang đến các bữa tiệc vì tôi có vụ việc về ghi nhớ tên của đa số người. Ừm, về tối qua số đông thứ đang khác. Trước bữa tiệc, tôi gọi một cuốn sách về việc nâng cao trí nhớ. Tôi tập luyện một số trong những bài tập về trí nhớ. Chúng thực sự giúp đỡ. Công dụng là, tôi ngừng băn khoăn lo lắng về hồ hết gì mọi fan nghĩ về tôi với tôi nạm gắng chú ý đến đa số gì mọi fan đang nói. Với đoán xem? Tôi đã có một thời gian tốt đẹp! 

Tôi thậm chí còn còn định đi dancing với một chàng trai trong lớp của tôi.

Tại sao các bạn không suy nghĩ đến bài toán thăm tôi? Tôi thực sự nhớ bạn. Có tác dụng ơn hãy viết thư. Tôi luôn luôn thích nghe từ bạn.

Lời chúc giỏi nhất. 

Sonia.

Xem thêm: - Số Nguyên Tố Lớn Nhất Có 3 Chữ Số Là Số Nào


Task 3

Task 3: Complete the following sentences, using an -ing or to lớn + infinitive khung of the verbs in the box.

(Điền rất nhiều câu sau, dùng dạng -ing giỏi nguyên chủng loại của hễ từ trong khung.)

watch make gọi have lend

wait live talk go post find

1. It was a nice day, so we decided_____ for a walk.

2. I"m not in a hurry. I don"t mind_____.

3. They were hungry, so she suggested_____dinner early.

4. I"m still looking for a job, but I hope_____something soon.

5. We must vì chưng something. We can"t go on_____like this.

6. Could you please stop_____ so much noise?

7. Our neighbour threatened _____the police if we didn"t stop the noise.

8. Lan was in a difficult situation, so I agreed______her some money.

9. Suddenly everybody stopped_____ .

10. Don"t forget_____the letter I gave you.

Lời giải đưa ra tiết:

1. It was a nice day, so we decided to go for a walk.

(Đó là một ngày đẹp, do vậy chúng tôi quyết định đi dạo.)

2. I’m not in a hurry. I don’t mind waiting.

(Tôi không vội vàng. Tôi không bận tâm chờ đợi.)

3. They were hungry, so she suggested having dinner early.

(Họ đói, nên cô ý kiến đề xuất ăn buổi tối sớm.)

4. I’m still looking for a job but I hope to find something soon.

(Tôi vẫn đang săn lùng việc nhưng lại tôi hi vọng sớm tìm được việc.)

5. We must bởi vì something. We can’t go on living like this.

(Chúng ta phải làm cái gi đó. Họ không thể liên tiếp sống như vậy này được.)

6. Could you please stop making so much noise?

(Bạn bao gồm thể kết thúc làm ồn không ít không?)

7. Our neighbor threatened to call the police if we don’t stop the noise.

Xem thêm: Suy Nghĩ Về Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành Nghị Luận Về Phép Học

(Người hàng xóm của chúng tôi đe dọa sẽ gọi công an nếu shop chúng tôi không xong xuôi tiếng ồn.)

8. Lan was in a difficult situation, so I agreed to lend her some money.

(Lan đã ở trong một trường hợp khó khăn, bởi vì vậy tôi đã gật đầu cho cô mượn một số trong những tiền.)