Giải unit 14 lớp 8 sgk tiếng anh: wonders of the world

     

Phần "language focus" để giúp đỡ bạn học ôn tập từ vựng và ngữ pháp đang học bao hàm thể bị động, câu hỏi gián tiếp cùng với If với Whether, từ nhằm hỏi với to+V và động từ kèm theo sau nó là to+V. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Giải unit 14 lớp 8 sgk tiếng anh: wonders of the world

*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD

1. Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box. (Hoàn thành số đông câu sau, cần sử dụng thể bị động của cồn từ đến trong khung.)

Giải:

a. Sydney opera Housewas completedin 1973. (Nhà hát Opera Sydney được ngừng vào năm 1973.)b. The first & longest section of the Great Wall of Chinawas constructedbetween 221 và 204 BC. (Phần thứ nhất và dài nhất của Vạn Lý trường Thành được xây dựng từ năm 221 đến năm 204 trước công nguyên.)c.The Eiffel Towerwas designedby the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World"s Fair of 1889. (Tháp Eiffel có thiết kế bởi kỹ sư tín đồ Pháp Alexander Gustave Eiffel đến Hội chợ quả đât Paris năm 1889.)d. The Statue of Libertywas presentedto the United States by France in 1876. (Tượng thiếu phụ thần thoải mái được Pháp trưng bày trộn nước Mỹ vào thời điểm năm 1876.)e. The summit of Mount Everestwas reachedby two members of a British expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953. (Đỉnh Everest đã được hai thành viên của đoàn thám hiểm Anh và 1 phía dẫn viên của Nepal đạt đến vào ngày 29 mon 5 năm 1953.)

2.Yesterday, Nga và Nhi talked about My Son, one of theWorld Cultural Heritages of Viet Nam,Report the questions Nhi askedNga. (Hôm qua Nga cùng Nhi nói chuyện về Mỹ Sơn, trong số những di sản văn hoá cầm giói của Việt Nam. Hây thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.)

Giải:

a. Nhi asked Nga if/ whether she knew My Son. (Nhi hỏi Nga cô ấy có biết Mỹ Sơn xuất xắc không.)b. Nhi asked Nga if/ whether it was far from Ha Noi. (Nhi hỏi Nga nó tất cả xa thành phố hà nội không.)c. Nhi asked Nga if/ whether My Son was in Quang nam province. (Nhi hỏi Nga Mỹ Sơn sinh hoạt tỉnh tỉnh quảng ngãi phải không.)d. Nhi asked Nga if/ whether many people lived at My Son. (Nhi hỏi Nga có rất nhiều người sống làm việc Mỹ đánh không.)e. Nhi asked Nga if/ whether many tourists visited My Son every year. (Nhi hỏi Nga có nhiều du khách vãng lai Mỹ Sơn hàng năm không.)f. Nhi asked Nga if/ whether she wanted lớn visit My Son one day. (Nhi hỏi Nga cô ấy cũng muốn thăm Mỹ tô không.)

3.Nga answered Nhi’s questions.

Xem thêm: Mục Lục Giải Sbt Ngữ Văn 6 Tập 2 Cánh Diều, Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn 6 Hay Nhất


Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Cảnh Ngày Hè Thuộc Thể Loại Gì, Cảnh Ngày Hè


She then gave Nhi some additional information. Use the words lớn write about the information thatNga gaveto Nhi. (Nga đang trả lời thắc mắc của Nhi tiếp nối cô ấy cung ứng thêm một số thông tin. Sử dụng từ cho sẵn viết về những thông tin mà Nga nói với Nhi.)

Giải:

a. Nga told Nhi how to lớn go there. (Nga bảo Nhi đến đó.)b. Nga showed Nhi where lớn set tickets. (Nga chỉ đến Nhi nơi đặt vé.)c. Nga pointed out where to buy souvenirs. (Nga chỉ nơi cài đặt đồ giữ niệm)d. Nga advised Nhi how lớn go from My Son khổng lồ Hoi An. (Nga khuyên răn Nhi làm sao đi tự Mỹ Sơn mang lại Hội An.)e. Nga told Nhi what to vì chưng there during the visit. (Nga bảo Nhi làm phần nhiều gì trong veo chuyến đi.)

4. Complete the passage. Use either the to-infinitive or the bare infinitive khung of the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn bên dưới đây, cần sử dụng động từ trong ngoặc 1-1 ở dạng nguyên mẫu tất cả “to” hoặc ko “to”)

Giải:

Nhi & her parents are visiting Hoi A n and My Son. They are staying at a hotel near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided to lớn go for a run. She left the hotel and started (1)to jogin the direction of Cua dẻo beach. She thought she might (2)goalong the beach three times before heading the hotel. Unfortunately, after 10 minutes dark clouds began (3)to gatherand it started (4)to rain. Nhi tried (5)to reacha shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided (6)to continueher run because she couldn"t (7)becomewetter!

Dịch:

Nhi và phụ huynh đi thăm Hội An và Mỹ Sơn. Họ sẽ ở tại một khách sạn gần cửa Đại. Sáng sủa sớm hôm nay, Nhi đưa ra quyết định đi chạy. Cô ấy rời ra khỏi khách sạn và bắt đầu chạy bộ theo hướng bãi tắm biển Cửa Đại. Cô nghĩ cô ấy hoàn toàn có thể đi dọc bãi biển ba lần trước khi đi về khách hàng sạn. Thật ko may, sau 10 phút mây đen ban đầu kéo mang đến và sẵn sàng mưa. Nhi nỗ lực đến một nơi để trú, tuy thế chỉ trong vài giây cô ấy đã biết thành ướt. Vày vậy, cô quyết định thường xuyên chạy chính vì cô ấy tất yêu trở phải ướt rộng được nữa!