KIM LOẠI SẮT KHÔNG PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI

     

Sắt bị tiêu cực hóa trong hỗn hợp H2SO4 sệt nguội hoặc dung dịch HNO3 sệt nguội


Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự thay đổi của đồ vật chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng chất hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học đôi khi được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" vày nó là mong nối những ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như thiết bị lý học, địa hóa học học cùng sinh học.

Lớp 11 - Năm vật dụng hai ở cung cấp trung học phổ thông, gần cho năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe nhiều đến lý thuyết sau này rồi học đại học. Ôi đôi lúc thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy từ tin với tìm dần điều mà bạn thích là về sau nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng phù hợp mã giảm giá