KIỂU DỮ LIỆU NUMBER TRONG ACCESS

     

Kiểu tài liệu Large Number lưu trữ giá trị số phi chi phí tệ và cân xứng với kiểu dữ liệu SQL_BIGINT vào ODBC. áp dụng kiểu dữ liệu này để đo lường các Large Number một biện pháp hiệu quả.

Bạn đang xem: Kiểu dữ liệu number trong access

*

Bạn hoàn toàn có thể thêm Large Number dưới dạng một trường vào bảng Access. Bạn cũng có thể liên kết cho hoặc nhập từ bỏ cơ sở tài liệu có kiểu tài liệu tương ứng, ví dụ như kiểu dữ liệu bigint SQL Server. Để thêm kiểu tài liệu Large Number, bạn cần phải có Access năm nhâm thìn (16.0.7812 trở lên).

Thêm một ngôi trường Large Number vào bảng

Kiểu tài liệu Large Number (tám byte) cung cấp cho bạn phạm vi đo lường lớn hơn tương đối nhiều so cùng với kiểu tài liệu Number (bốn byte). Ví dụ: kiểu dữ liệu Number gồm phạm vi trường đoản cú -2^31 cho 2^31-1 nhưng kiểu tài liệu Large Number bao gồm phạm vi từ bỏ -2^63 mang lại 2^63-1. Để hiểu thêm thông tin, hãy coi mục reviews về những kiểu tài liệu và nằm trong tính trường.

Khi bạn thêm một trường Large Number vào bảng, rồi lưu xây cất bảng đó, các bạn đã bật kiểu dữ liệu Large Number một giải pháp hiệu quả, đồng thời đại lý dữ liệu không hề tương ham mê với phiên bạn dạng Access trước đó. Trước lúc lưu xây cất bảng, các bạn sẽ được thông tin bằng một thông báo cảnh báo trong trường hợp chúng ta cần bảo trì tính tương hợp của đại lý dữ liệu.

Liên kết cho hoặc nhập từ đại lý dữ liệu bên ngoài có sự hỗ trợ của kiểu tài liệu SQL_BIGINT

Bạn cũng rất có thể sử dụng kiểu tài liệu Large Number để làm việc công dụng với tài liệu được links hoặc được nhập, ví dụ như một cơ sở dữ liệu SQL Server áp dụng kiểu tài liệu bigint. Trước khi cung cấp kiểu dữ liệu Large Number, Access đã chuyển đổi kiểu dữ liệu tương đương thành kiểu tài liệu Văn bản Ngắn.

Khi đã bật kiểu dữ liệu Large Number mang đến các làm việc liên kết với nhập, bạn có thể liên kết cho và nhập từ các nguồn tài liệu bên ngoài bằng phương pháp sử dụng trình tinh chỉnh ODBC cung cấp kiểu dữ liệu SQL_BIGINT, gồm 1 khóa chính dựa trên kiểu dữ liệu đó. Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng trình tinh chỉnh và điều khiển ODBC đã thiết đặt với Windows để liên kết với những nguồn dữ liệu bên ngoài này hoặc bạn có thể kết nối với các cơ sở tài liệu khác ở định hình tệp Access năm nhâm thìn (.accdb) với các trường Large Number.

Bật kiểu dữ liệu Large Number

Theo mặc định, kiểu tài liệu Large Number không được nhảy cho các thao tác làm việc liên kết cùng nhập. Mặc dù nhiên, chúng ta cũng có thể bật cung ứng một bí quyết rõ ràng bằng phương pháp đặt tùy lựa chọn Hỗ trợ Kiểu tài liệu Bigint mang đến Bảng được Liên kết/Nhập của Access. Khi bạn tìm phương pháp đặt tùy chọn này, bạn sẽ được thông tin bằng một thông tin cảnh báo trong trường hợp bạn cần duy trì tính cân xứng của cơ sở dữ liệu. Sau khoản thời gian đặt tùy chọn, cơ sở dữ liệu sẽ không thể tương ưa thích ngược với những phiên bản Access trước đó.

Các bảng hiện tất cả không tự động chuyển đổi

Việc bật cung ứng kiểu tài liệu Large Number không tự động hóa thay đổi kiểu tài liệu của bảng hiện tại có. Trước đó, có thể bạn đã link đến hoặc nhập xuất phát từ 1 nguồn dữ liệu nào đó bằng phương pháp sử dụng trình tinh chỉnh và điều khiển ODBC hỗ trợ kiểu dữ liệu SQL_BIGINT (chẳng hạn như kiểu dữ liệu bigint SQL Server). Vào cả nhị trường hợp, Access gần như đã biến đổi trường thành kiểu dữ liệu Văn phiên bản Ngắn. Để biến đổi kiểu tài liệu đó thành Large Number, hãy thực hiện như sau:

Bảng được liên kết bật tùy chọn cung cấp BigInt, rồi làm mới những bảng được liên kết bằng phương pháp sử dụng Trình làm chủ Bảng được Nối kết (Chọn Dữ liệu bên ngoài > Trình làm chủ Bảng được Nối kết, chọn các bảng liên quan, rồi chọn OK). Làm việc này sẽ thay đổi cột từ bỏ Văn bạn dạng Ngắn quý phái kiểu dữ liệu Large Number.

Bảng được Nhập chuyển đổi trường có chứa kiểu dữ liệu Văn phiên bản Ngắn thành kiểu dữ liệu Large Number (Mở bảng trong chính sách xem Thiết kế, chọn trường trong cột Kiểu Dữ liệu, lựa chọn Large Number từ danh sách các kiểu dữ liệu, rồi lưu thay đổi của bạn).

Hiểu rõ về ảnh hưởng của cung ứng kiểu dữ liệu Large Number

Trước khi bắt đầu sử dụng kiểu dữ liệu Large Number, một điều rất đặc biệt là chúng ta phải nắm rõ tác động có thể có của kiểu tài liệu Large Number lên những cơ sở tài liệu Access của bạn.

Đóng lốt định dạng tệp Access 2007-2016 (.accdb) thành Access 2016

Để bắt tắt, chúng ta có thể bật hỗ trợ cho kiểu tài liệu Large Number bởi hai cách: khi chúng ta thêm trường vào bảng toàn cục với kiểu tài liệu Large Number và khi bạn tùy chỉnh tùy chọn Hỗ trợ Kiểu tài liệu Bigint mang lại Bảng được Liên kết/Nhập của Access. Dù các bạn bật cung ứng kiểu dữ liệu Large Number theo phong cách nào thì kia vẫn là một trong sự chuyển đổi vĩnh viễn so với cơ sở dữ liệu và không thể hòn đảo ngược được. Trong từng ngôi trường hợp, Access sẽ hiển thị thông báo cảnh báo trước khi bạn tiến hành cầm cố đổi.

Việc nhảy kiểu dữ liệu Large Number sẽ lặng lẽ đóng vết định dạng tệp Access 2007-2016 (.accdb) thành Access 2016. Việc đóng dấu định dạng tệp đại lý dữ liệu có nghĩa là bạn đã triển khai một sự thay đổi cụ thể đối với định dạng tệp, phiên phiên bản cơ sở dữ liệu đã tăng lên nhưng khía cạnh khác, định dạng tệp vẫn giữ nguyên. Khi bạn tìm bí quyết mở cơ sở tài liệu trong Access 2013 hoặc Access 2016, Access đang đọc vết đó theo cách sau đây:

Nếu phiên bản cơ sở tài liệu thấp hơn 16.7 thì kiểu dữ liệu Large Number sẽ không được bật, đồng thời chúng ta cũng có thể mở đại lý dữ liệu. Trường hợp phiên bạn dạng cơ sở tài liệu là 16.7 trở lên thì kiểu dữ liệu Large Number sẽ tiến hành bật, các bạn chỉ có thể mở cơ sở dữ liệu trong Access 2016.

Tóm tắt cung cấp kiểu tài liệu Large Number cho các phiên bản sản phẩm

Bảng tiếp sau đây tóm tắt những trường hợp gồm thể chạm chán phải khi thực hiện kiểu tài liệu Large Number cho những phiên bạn dạng sản phẩm khác nhau. để ý rằng vấn đề bật đang xảy ra khi chúng ta thêm kiểu dữ liệu Large Number vào bảng với lưu xây đắp hoặc để tùy lựa chọn bật liên kết và nhập.

Trạng thái Kiểu tài liệu Large Number

Phiên bản sản phẩm: Access 2013 cùng Access 2016 có số phiên bản thấp rộng 16.0.7812

Phiên phiên bản sản phẩm: Access 2016 có số phiên phiên bản 16.0.7812 trở lên

Đã bật

Bạn thiết yếu mở cửa hàng dữ liệu, đồng thời, các bạn sẽ nhận được một thông tin lỗi cùng với liên kết trợ giúp.

Để tránh trường hợp này, hãy coi mục "Loại bỏ cung ứng kiểu tài liệu Large Number khỏi một cơ sở tài liệu trong format tệp Access 2007-2016"

Bạn có thể mở cửa hàng dữ liệu.

Trường bảng toàn bộ đã khẳng định với kiểu dữ liệu Large Number được giải pháp xử lý như Large Number.

Bạn có thể làm mới những bảng được liên kết. Nếu như trước đó, những cột vẫn được giải pháp xử lý dưới dạng kiểu dữ liệu Văn bạn dạng Ngắn thì những cột kia sẽ tự động chuyển thay đổi kiểu dữ liệu Large Number.

Không bật

Bạn hoàn toàn có thể mở đại lý dữ liệu.

Xem thêm: Chức Năng Chính Của Hạt Là Gì? Nêu Các Bộ Phận Của Hạt Và Chức Năng Của Chúng

Bạn rất có thể làm mới những bảng được liên kết. Nếu các cột trong bảng links được dựa trên kiểu tài liệu BigInt với đã được biến đổi thành kiểu tài liệu Văn phiên bản Ngắn thì các cột đó vẫn không thay đổi như vậy.

Phiên bạn dạng tệp cơ sở dữ liệu vẫn giữ lại nguyên.

Bạn rất có thể mở đại lý dữ liệu.

Bạn rất có thể làm mới các bảng được liên kết. Nếu các cột trong bảng links được dựa trên kiểu tài liệu BigInt cùng đã được thay đổi thành kiểu dữ liệu Văn phiên bản Ngắn thì các cột đó vẫn giữ nguyên như vậy.

Phiên bạn dạng tệp cơ sở tài liệu vẫn duy trì nguyên.

Lưu ý:Kiểu tài liệu Large Number không được cung ứng trong bất cứ trường thích hợp nào với format tệp Access (.mdb) trước định dạng tệp Access 2007-2016.

Xác định xem cơ sở dữ liệu Access đang được nhảy kiểu dữ liệu Large Number tốt chưa

Bạn có thể kế thừa cơ sở dữ liệu Access và muốn khẳng định xem liệu kiểu dữ liệu Large Number được nhảy hay không. Bạn có thể thực hiện thao tác làm việc sau đây:

Kiểm tra thanh tiêu đềNếu cơ sở tài liệu đã được đóng dấu, thanh tiêu đề cho thấy (Access 2016). Giả dụ không, thanh tiêu đề cho biết (Access 2007-2016).

Kiểm tra theo lịch trình Xem số phiên phiên bản cơ sở dữ liệu hiện tại. Nhận CTRL+G nhằm hiển thị cửa sổ Tức thời Visual Basic, nhập ?CurrentDb().Version, rồi dìm Enter. Nếu giá trị trả về nhỏ tuổi hơn 16.7 thì cung ứng không được bật. Nếu quý hiếm trả về là 16.7 trở lên trên thì hỗ trợ được bật.

Những điều cần xem xét về Backward Compatibility

Quan trọng là các bạn phải hiểu rõ môi trường các đại lý dữ liệu của chính mình nếu bạn có nhu cầu duy trình tính tương xứng ngược với các định dạng tệp không giống nhau.

Dưới đấy là ba lựa chọn thay thế sửa chữa để các bạn cân nhắc.

Duy trì môi trường thiên nhiên định dạng tệp cơ sở dữ liệu dùng chung lúc này của bạn

Để duy trì môi trường định dạng tệp cơ sở dữ liệu dùng tầm thường với cơ sở tài liệu trong định hình tệp Access 2007-2016 (.accdb) với định dạng tệp trước kia (.mdb), hãy có tác dụng như sau:

Không thêm kiểu dữ liệu Large Number bên dưới dạng cột vào bất cứ bảng nào.

Thêm hỗ trợ kiểu dữ liệu Large Number vào cơ sở dữ liệu trong format tệp Access 2007-2016

Để thêm hỗ trợ kiểu dữ liệu Large Number vào cơ sở tài liệu trong format tệp Access 2007-2016 (.accdb), hãy làm cho như sau:

Mở cơ sở dữ liệu trong Access năm 2016 (16.0.7812 trở lên).Làm mới những bảng được liên kết bằng cách sử dụng Trình quản lý Bảng được Nối kết (Chọn Dữ liệu Ngoài > Trình làm chủ Bảng được Nối kết, chọn những bảng liên quan, rồi chọn OK).

HOẶC

Thêm một trường với kiểu dữ liệu Large Number vào bảng và lưu kiến thiết bảng.

Kết quả là các trường gồm kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn được thay đổi thành kiểu tài liệu Large Number.

Loại bỏ cung ứng kiểu tài liệu Large Number khỏi cơ sở dữ liệu trong định hình tệp Access 2016

Bạn quan yếu mở một cơ sở tài liệu trong format tệp Access 2016 từ những phiên bản Access trước Access 2016. Để tránh trường hợp này, hãy có tác dụng như sau:

Trong cơ sở dữ liệu mới, nhập đối tượng người dùng mà bạn có nhu cầu từ cơ sở dữ liệu ban đầu.Trong cơ sở dữ liệu mới, link đến những bảng từ cơ sở dữ liệu ban đầu.

Xem thêm: Soạn Bài Thuyết Minh Về Một Thứ Đồ Dùng ", Luyện Nói Thuyết Minh Về Một Thứ Đồ Dùng

Kết trái là phần lớn trường gồm kiểu tài liệu Large Number được thay đổi thành kiểu dữ liệu Văn bản Ngắn, đồng thời cơ sở tài liệu mới tương hợp ngược với đa số định dạng tệp Access 2007-2016 (.accdb).