Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh 10 Unit 1

     
Bạn vẫn xem tư liệu "Kiểm tra 15 phút môn giờ đồng hồ Anh Lớp 10 - Unit 1", để download tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút tiếng anh 10 unit 1

Tài liệu đính thêm kèm:

*
kiem_tra_15_phut_mon_tieng_anh_lop_10_unit_1.docx

Nội dung text: chất vấn 15 phút môn tiếng Anh Lớp 10 - Unit 1

KIỂM TRA 15’ - UNIT 1 (2 chạy thử – CÓ KEY) chạy thử 1 I. Choose the best answer. 1. You need some help, I’ll come over this afternoon. A. Unless B. While C. Since D. Although 2. I felt he was wrong, I decided to lớn trust him. A. By the time B. Although C. As D. When 3. You get this letter, I will have left for New York. A. By the time B. While C. Even though D. Though 4. Anna went to lớn Hue đô thị she could take some beautiful photos. A. When B. Although C. While D. So that 5. He isn’t available, we’ll look for another consultant. A. Unless B. In the case that C. While D. When 6. My mom didn’t recognize her brother he took off his glasses. A. So that B. Because of C. Until D. As if 7. “Have you emailed John?” - “Yes, I had done it I came here”. A. Before B. After C. As soon as D. Since 8. It was sunny, it was quite a cold day. A. Although B. Even though C. Because D. A or B 9. I couldn’t sleep at all they were making a lot of noise. A. But B. Because C. Still D. Until 10. She drank coffee lớn keep herself warm she dislikes it. A. Although B. Because C. Because of D. Despite II. Join each pair of sentences using the words in brackets. 1. I’ll send you the brochure. You can decide which tour to take (so that) 2. It might rain. Take an umbrella with you. (in case) 3. Huy didn’t notice the sign. It was right in front of him.

Xem thêm: Ngữ Văn 7 Tập 2 Trang 127 - Bài 1 Trang 127 Sgk Ngữ Văn 7 Tập 2 (Luyện Tập)Xem thêm: Cho Biết Trạng Thái Lớp Vỏ Trái Đất : Lỏng Từ Lỏng Tới Quánh Dẻo

(even though) 4. He’s learning khổng lồ run the family workshop. His father is too old. (because) 5. They were reading. Their mother was watching TV. (while) chạy thử 2 I. Underline the correct adverb or preposition. 1. Jim seems not lớn get (on/ off/ in) well with his classmate. 2. Bởi vì you think James will find (out/ up/ on) the truth? 3. Someday the world will run (out/ up/ on) of natural resources 4. Please turn (on/ off/ up) the light when you leave the room. 5. Please fill (in/ up/ off) the form & post it as soon as possible. 6. The flight was cancelled (in/ on/ off) due lớn the storm. 7. After graduation she set (up/ off/ for) a fashion business in a quite suburb of London. 18. Unexpectedly he turned (up/ down/ off) with a bunch of flowers for Jane and then left. II. There is at least one mistake in each sentence. Suggest appropriate corrections. 1. We have already worked up a new way of doing it. 2. Jim wants to lớn be a successful writer when he grows out. 3. I cant keep up to all the changes in giải pháp công nghệ nowadays. 4. The nearby cửa hàng will be closed up next month. 5. The team scored another goal and made sure about the championship Soạn bài xích tập và bài kiểm tra chỉ vào một nốt nhạc! có rất nhiều tài liệu, đề thi và sách giờ đồng hồ Anh trung học phổ thông và thcs file word bao gồm key – giá chỉ rẻ, đầy đủ LIÊN HỆ ZALO O982.352.156 combo bộ giáo án WORD 3 khối 10, 11, 12 chương trình mới chỉ 150k (mua lẻ 70k/1 khối) combo GIÁO ÁN power POINT KHỐI 10, 11, 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CHỈ 500K (mua lẻ 200k/khối) giúp tiết kiệm ngân sách thời gian sức lực soạn giảng full bộ sách BT lớp 10 new (250K) rất có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT tiếng Anh 10 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT kiến thức trọng tâm 10 của Nguyễn Thị chi 3 BT tiếng Anh 10 của lưu Hoằng Trí 4 BT tiếng Anh 10 của Đại Lợi 5 BT giờ Anh 10 của Bùi Văn Vinh 6 Luyện nâng cao NP với BTTA 10 – Dương hương 7 BT Trắc nghiệm TA 10 – Nguyễn Thị đưa ra 8 BT TA 10 cơ bản và nâng cấp – Nguyễn Ngọc Châu 9 BT TA 10 – trằn Ái Thanh 10 Luyện giải cỗ đề bình chọn định kì TA 10 11 Giáo án TA 10 full bộ lớp 11 new (250K) hoàn toàn có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 Luyện sâu sát NP và BTTA 11 – Dương hương thơm 2 Giáo án TA 11 (sưu tầm) 3 BT trung tâm TA 11 4 BT Trắc nghiệm TA 11 _ Hoàng Thị Xuân Hoa 5 BT TA 11 cơ bạn dạng và nâng cao – Nguyễn Ngọc Châu 6 BTTA 11 – giữ Hoằng Trí 27 BT TA 11 – trằn Ái Thanh 8 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị chi 9 từ bỏ vựng TA 11 – Lê Công Đức 10 100 đề soát sổ TA 11 – Nguyễn Thanh Hoàng 11 BT giờ đồng hồ Anh 11 của Bùi Văn Vinh 12 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 13 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi combo lớp 12 mới (250K) có thể mua lẻ (50K/1 quyển) 1 BT tiếng Anh 12 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT TA 12 cơ phiên bản và nâng cao 3 BT giờ đồng hồ Anh 12 của lưu giữ Hoằng Trí 4 BT tiếng Anh 12 của Bùi Văn Vinh 5 từ vựng 12 của Lê Công Đức 6 BT bám đít theo SGK 7 Luyện sâu sát NP cùng BTTA 12 – Dương mùi hương 8 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 9 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi 10 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị bỏ ra 11 Giáo án TA 12 bộ 3 sách BT của Hoàng Thị Xuân Hoa dành cho lớp 10, 11, 12 bắt đầu (100k) bộ 3 sách bài tập của Bùi Văn Vinh giành cho lớp 10, 11, 12 mới (100K) cỗ tài liệu ôn thi trung học phổ thông (150K) 1 15 chuyên đề ôn trung học phổ thông (sưu tầm) 2 Ngữ pháp ôn tập trung học phổ thông (sưu tầm) 3 phân tích và lý giải ngữ pháp (Mai Lan Hương) 4 nâng tầm điểm thi THPTQG ( Vũ Thị Mai Phương) 5 từ bỏ học nâng tầm ngữ pháp tiếng Anh (Dương Hương) 6 Công phá đề thi THPTQG (love book) combo lớp 9 (mới với cũ) (200k) hoàn toàn có thể mua lẻ (50K/1 quyển) ĐỊNH Ghi STT TÊN TÀI LIỆU DẠNG chú 1 Giáo án tiếng anh 9 WORD 2 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh 9 trọng tâm - st PDF 3 bài bác tập tiếng anh 9 theo từng bài xích (tự soạn + sưu tầm) WORD 4 bài tập hỗ trợ và nâng cao Tiếng anh 9 WORD + 3PDF WORD + 5 bài bác tập tiếng anh 9 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + 6 bài tập tiếng anh 9 - lưu Hoằng Trí PDF 7 tu dưỡng học sinh xuất sắc Tiếng anh 9 theo chuyên đề PDF 8 bộ đề đánh giá Tiếng anh 9 - Tập 1&2 PDF Kèm 9 Em học tốt Tiếng anh 9 - The Langmaster - Tập 1&2 PDF CD 10 đoạt được ngữ pháp và bài bác tập giờ đồng hồ anh 9 - tập 1 PDF 11 bài tập cuối tuần Tiếng anh 9 - tập 1 - Đại Lợi PDF 12 bài bác tập tiếng anh 9 - tập 1 - Mai Lan mùi hương (Chương trình mới) PDF Diễn giải Ngữ pháp và ôn luyện trọng tâm kỹ năng và kiến thức theo siêng đề 13 giờ Anh 9 PDF 14 những đề luyện thi giờ anh cải thiện Tiếng anh 9 PDF 15 Tài liệu kỹ năng và kiến thức Tiếng Anh 9 - Hoàng Minh PDF 16 tu dưỡng Học sinh xuất sắc theo chăm đề tiếng anh lớp 9 PDF WORD + 17 Luyện sâu sát ngữ pháp và bài tập giờ đồng hồ anh 9 PDF WORD + 18 chăm đề bồi dưỡng Học sinh tốt Tiếng anh 9 PDF Kèm 19 Luyện nghe giờ anh thcs và thpt - CD - KEY Tập 1&2 WORD CD cỗ 4 sách BT của giữ Hoằng Trí dành riêng cho lớp 6,7,8,9 mới (100k) bộ sách ôn thi vào 10 (150k) full bộ ôn vào 10 - 200k 1 Công phá 8+ của Bùi Văn Vinh 2 Ôn thi vào 10 của Nguyễn Thị bỏ ra 3 25 đề thi vào 10 (sưu tầm) 4 Ôn thi vào 10 của Bùi Ánh Dương 5 chinh phục đề vào 10 của Dương mùi hương 6 Luyện sâu xa Tiếng Anh 9 của Tống Ngọc Huyền 7 tuyển chọn tập đề vào 10 (Đại Lợi - hương thơm Giang) cuốn sách BT với tài liệu dành riêng cho lớp 7 new (200k) rất có thể mua lẻ (50K/1 quyển) STT TÊN TÀI LIỆU ĐỊNH DẠNG 1 Giáo án giờ đồng hồ anh 7 thử nghiệm WORD 2 Tapescript bài nghe giờ anh 7 thí điểm PDF 3 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh 7 trung tâm - Hoàng Thạch PDF 44 từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh 7 - Lê Công Đức PDF TÀI LIỆU + SÁCH BÀI TẬP THAM KHẢO 5 bài xích tập giờ anh 7 theo unit (tự soạn) WORD 6 bài xích tập giờ Anh 7 - Bùi Văn Vinh WORD+PDF 7 bài bác tập giờ Anh 7 - lưu giữ Hoằng Trí WORD+PDF 8 bài tập giờ Anh 7 - Vũ Thị Phượng WORD+PDF 9 bài bác Tập giờ Anh 7-Tập 1 (Mai Lan hương thơm - Hà Thanh Uyên) WORD 10 giải đáp ôn tập và kiểm soát Tiếng Anh 7 - Đại Lợi (2 tập) PDF 11 Luyện sâu xa ngữ pháp và bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7 (tự soạn) WORD 12 bài xích tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 7 thử nghiệm - Nguyễn Thị bỏ ra PDF 13 bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 7 theo chuyên đề - Đại Lợi PDF 14 Luyện nghe nói đọc viết giờ đồng hồ anh 7 thử nghiệm - Đại Lợi - tập 2 PDF 15 bài bác tập những chuyên đề ngữ pháp tiếng anh WORD ĐỀ THI - KIỂM TRA 16 bộ đề bình chọn tiếng anh 7 thử nghiệm - Đại Lợi và Hương Giang (2 tập) PDF 17 cỗ đề thi- kiểm tra Tiếng Anh (st: 12 đề 1 tiết, 4 đề HKI, 2 đề HKII) WORD 18 tuyển chọn tập đề thi HSG giờ anh 7 (6 đề) WORD 19 bộ 1000 câu ôn thi HSG chuyên đề Viết lại câu WORD BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚP 6 MỚI - CHỈ 200K (có thể download lẻ 50K/1 quyển) Giáo án giờ anh 6 WORD Full trường đoản cú vựng tiếng anh 6 trung tâm - st PDF Full bài bác tập giờ anh 6 theo từng bài - Kim hiền WORD Full WORD + Sách Big 4 - Tự bình chọn 4 khả năng lớp 6 PDF có Full Sách luyện nghe nói gọi viết tiếng anh 6 PDF có Full 121 bài xích tập tiếng anh 6 thí điểm PDF Full bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 6 thí điểm PDF Full WORD + bài bác tập tiếng anh 6 - Bùi Văn Vinh PDF Full WORD + bài xích tập giờ anh 6 - lưu lại Hoằng Trí PDF Full bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 6 theo chăm đề PDF Full Em học xuất sắc Tiếng anh 6 PDF bao gồm tập 1 và 2 WORD + Luyện nâng cao ngữ pháp và bài tập tiếng anh 6 PDF tập 1 và 2 WORD + bài xích tập giờ anh 6 - Vũ Thị Phượng (có đáp án) PDF Full từ bỏ vựng giờ anh 6 - Lê Công Đức PDF Full 5Bài tập giờ đồng hồ anh 6 - Mai Lan hương - Hà Thanh Uyên (Có WORD + đáp án) PDF tập 1 & 2 gồm Luyện nghe giờ đồng hồ anh thcs và trung học phổ thông - CD - KEY WORD CD Tập 1, 2 cỗ đề tu dưỡng HS tốt Tiếng anh toàn diện Lớp 6 - Linh WORD + 25 đề + Đan PDF Keys LISTENING ACTIVITIES giờ đồng hồ Anh 6 - Tập 1 - With CD - tất cả LÊ ĐỨC PDF Đẹp CD Tập 1 BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚP 8 MỚI - CHỈ 200K (có thể tải lẻ 50K/1 quyển) Giáo án giờ anh 8 WORD bao gồm Tapescript bài xích nghe giờ anh 8 PDF CD từ vựng tiếng anh 8 trung tâm - st PDF bài tập tiếng anh 8 theo từng bài WORD bài xích tập hỗ trợ và nâng cao Tiếng anh 8 PDF WORD + bài tập giờ anh 8 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + bài tập giờ đồng hồ anh 8 - lưu Hoằng Trí PDF bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng anh 8 theo siêng đề PDF bộ đề kiểm soát Tiếng anh 8 PDF chỉ dẫn ôn tập với kiểm tra nhận xét Tiếng anh 8 PDF tất cả Em học giỏi Tiếng anh 8 - The Langmaster PDF CD bài bác tập trắc nghiệm tiếng anh 8 PDF Luyện sâu xa ngữ pháp và bài tập giờ đồng hồ anh 8 WORD bài xích tập tiếng anh 8 - Đại Lợi - gồm đáp án WORD tự vựng giờ anh 8 - Lê Công Đức PDF bài Tập giờ đồng hồ Anh 8 - Tập 1 (Mai Lan hương - Hà Thanh Uyên) - tất cả đáp án WORD có Bộ đề kiểm soát HK1 tiếng anh 8 - WORD - CD WORD CD KEY kiểm tra 1 I. 1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. B 10. A II. 1. I’ll send you the brochure so that you can decide which tour to take. 2. Take an umbrella in case it rains. 63. Huy didn’t notice the sign, even though it was right in front of him. 4. He’s learning to lớn run the family workshop because his father is too old. 5. They were reading while their mother was watching TV. Kiểm tra 2 I. 1. On 2. Out 3. Out 4. Off 5. In 6. Off 7. Up 8. Up II. 1. Worked up  worked out 2. Grows out  grows up 3. Keep up lớn  keep up with 4. Closed up  closed down 5. Made sure about  made sure of 7