Khối Lượng Quặng Photphorit Chứa 65

     

Ta có: nCa3(PO4)2= 0,5.nP= 0,5.150/31= 75/31 (kmol) → mCa3(PO4)2= (75/31).310= 750 (kg)

→ trọng lượng Ca3(PO4)2 thực tiễn cần có: 750.100/97=773,2 kg

→Khối lượng quặng photphoric đề xuất lấy là: 773,2.100/65= 1189 kg= 1,189 tấn
Bạn đang xem: Khối lượng quặng photphorit chứa 65

Cho 200ml dd H3PO4 1,5M chức năng với 250ml dd NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối gì cùng có khối lượng là bao nhiêu?


Một loại phân kali bao gồm thành phần đó là KCl (còn lại là những tạp chất không cất kali) được chế tạo từ quặng sinvinit bao gồm độ bồi bổ 55%. Phần trăm khối lượng của KCl tất cả trong loại phân kali kia là:


Phân kali (KCl) được thêm vào từ quặng sinvinit thường chỉ có 50% K2O. Lượng chất % của KCl vào phân bón đó là:


Phân lạm supephotphat kép thực tiễn sản xuất được thường xuyên chỉ có 40% P2O5. Các chất % của canxi đihiđrophotphat vào phân bón kia là:


Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, sót lại gồm những chất không chứa photpho. Độ bổ dưỡng của các loại phân lấn này là


Một chủng loại supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam đựng 35,43% Ca(HPO4)2 còn sót lại CaSO4. Độ bổ dưỡng của loại phân bón bên trên là:


Người ta pha trộn supephotphat đơn từ một loại bột quặng tất cả chứa 73% Ca3(PO4)2 , 26% CaCO3, cùng 1% SiO2. Khối lượng dung dịch H2SO4 65% đầy đủ để công dụng với 100kg bột quặng là:
Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Lớp 11 Bài 3 Trang 115 Hóa 11, Giải Bài Tập Hóa Học 11

Hòa rã 3,82 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được hỗn hợp Y. Trung hòa trọn vẹn Y nên 50ml hỗn hợp KOH 1M thu được hỗn hợp Z. Trọng lượng kết tủa thu được khi mang đến Z tác dụng hết với hỗn hợp AgNO3 dư là:


Cho 2,13 gam P2O5 tác dụng hết cùng với V ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chỉ cất 4,48 gam muối. Quý giá của V là:


Quá trình tổng thích hợp supephotphat kép ra mắt theo sơ đồ gia dụng sau:

Ca3(PO4)2 →H3PO4 →Ca(H2PO4)2

Tính khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng làm điều chế được 351kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa trên. Biết hiệu suất của quá trình là 70%.


Lấy V(ml) hỗn hợp H3PO4 35% ( d = 1,25gam/ml ) đem trộn với 100ml hỗn hợp KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam tất cả hổn hợp 2 muối bột K3PO4 với K2HPO4. Tính V?


Khi mang lại khí NH3 chức năng vừa đầy đủ với 1,96 tấn axit photphoric khan theo tỉ lệ thành phần mol khớp ứng là 3:2. Cân nặng phân amophot nhận được là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam p. Bằng oxi rồi hòa tan hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 thu được hỗn hợp X. Cho 0,5 mol KOH vào X, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn cô cạn dung dịch thu được 943m/62 gam chất rắn. Cực hiếm của m là:


Cho 20g hỗn hợp H3PO4 37,11% chức năng vừa đủ với NH3 thì nhận được 10g muối hạt photphat amoni A. Phương pháp của muối hạt A là:
Xem thêm: Cách Vẽ Con Người Đội Mũ Bảo Hiểm Xinh, Vẽ Tranh Đội Mũ Xinh

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam