KHỐI LƯỢNG BÌNH BROM TĂNG

     

Em ko cần hỏi tầm thường chung như vậy. Vì so với mỗi một vấn đề thì lại khác.Bạn đã xem: khối lượng bình brom tăng là gì

Ví dụ: Dẫn lếu láo hợp gồm 2 khí là metan với etilen trải qua bình đựng hỗn hợp nước brom. Sau phản bội ứng thấy khối lượng bình brom tăng lên m gam và tất cả V lít khí thoát ra...

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng

VẬY trong vấn đề này, m gam brom tăng lên là do đâu???

Chính là do khí etilen phản ứng với brom, nên đã bị giữ lại sinh hoạt trong bình brom. Khí metan ko phản ứng thì vẫn thoát ra ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín đáo chứa 0,04 mol C2H2, và 0,06 mol H2, một không nhiều bột Ni. Nung lạnh bình sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn toàn cục khí Y vào hỗn hợp brom dư thì có 0,896 lít hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 4,5. Vậy trọng lượng bình đựng hỗn hợp brom tăng thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam

Đáp án C

Một bình kín đáo chứa 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một không nhiều Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì gồm 0,04 mol hhZ bay ra. DZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam

Dẫn 2 mol một olefin X qua dung dịch brom dư, trọng lượng bình sau làm phản ứng tăng 56 gam. Vậy bí quyết phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.

35. Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X bao gồm etan,propan và propen qua dd brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu đc 6,48g nước. Vậy % thể tích etan , propan với propen theo lần lượt là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - 20 - 50 = 30%

Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm etan, propan và propen qua dung dịch brom dư, thấy cân nặng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy trọn vẹn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan và propen lần lượt là

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Communication Trang 11, Tiếng Anh 6 Unit 7: Communication

50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.

khối lượng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

gồm a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = một nửa

Đáp án D.

Cho axetilen vào trong bình dung dịch brom dư. Trọng lượng bình tăng thêm a gam, a là trọng lượng của

A. Hỗn hợp brom

B. Trọng lượng brom

C. Axetilen

D. Brom cùng khí axetilen

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ khối so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối so với H2bằng 11,5. Cân nặng bình brom đang tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ khối đối với He bởi 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối đối với H2 bằng 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam

Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ khối đối với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được tất cả hổn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối so với H2 bởi 11,5. Trọng lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chiếu Của Vật Thể Đơn Giản Trang 15 Sgk Công Nghệ 11

17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Dẫn 6,72 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí có CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy cân nặng bình đựng hỗn hợp Brom tăng 5,6 gam . Tính % về trọng lượng của mỗi hiddro cacbon tất cả trong các thành phần hỗn hợp ?