Khô Dầu Dừa Thuộc Nhóm Phân Nào

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 7.

Bạn đang xem: Khô dầu dừa thuộc nhóm phân nào

đội phân nào dưới đây thuộc đội phân hữu cơ?

A. Phân NPK, lục bình dâu, supe lấn B. Supe lân, ráo dầu dừa, phân trâu bò

C. Phân ure, cây muồng muồng , 6 bình dâu D. Phân trâu bò, khô dầu dừa, lộc bình dâu


*

*

Dựa vào sơ đồ gia dụng 2, em hãy thu xếp vào vở bài xích tập những loại phân bón sau đây các nhóm tương thích theo mẫu bảng sau:

A. Cây điền thanh

B. Phân trâu bò

C. Supe lân

D. DAP(diamon photphat): phân bón cất N, P

E. Phân lợn (heo)

G. Cây muồng muồng

H. Phân NPK

I. 6 bình dâu

K. Nitragin(chứa vi sinh vật đưa hoá đạm)

L. Hết dầu dừa

M. Khô dầu đậu tương (đậu nành)

N. Urê ( phân bón cất N)


Nhóm phân bón Loại phân bón
Phân hữu cơ A, B, E, G, I, M, L
Phân hóa học D, H, C, N
Phân vi sinh K

Nhóm phân nào sau đây thuộc đội phân hữu cơ:A. Supe lân, phân heo, urê.B. Urê, NPK, supe lân.C. Phân trâu, bò, 6 bình dâu, NPK.D. Cây muồng muồng, khô dầu dừa, bèo.


Câu 4. Vào dãy những loại phân sau, hàng nào bao gồm toàn các loại phân thuộc đội phân hoá học?

A. Phân lân; phân heo; phân urê.

B. Phân đạm, lân, kali.

C. Phân trâu, bò; bèo dâu; phân kali.

D.Cây muồng muồng; khô dầu dừa; phân NPK.


Câu 1: những loại phân bón sau đây thuộc nhóm phân vi sinh là

A. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat).

C. Nitragin (chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm).

D. Phân trâu, cây lục bình dâu, thô dâu đậu tương, cây rau muống.

Câu 2: những loại phân bón dưới đây thuộc team phân bón chất hóa học là

A. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat): phân bón chứa N với P.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat): phân bón chứa N và P, phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

Câu 3: những loại phân bón sau đây thuộc đội phân bón cơ học là

A. Phân gà, cây lộc bình dâu, thô dâu dừa, cây rau xanh muống.

B. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat), phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

 


Lớp 7 technology Bài 3: một trong những tính hóa học của khu đất trồng
2
0
Gửi diệt

Câu 1: những loại phân bón tiếp sau đây thuộc team phân vi sinh là

A. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat).

C. Nitragin (chứa vi sinh vật đưa hóa đạm).

D. Phân trâu, cây 6 bình dâu, thô dâu đậu tương, cây rau muống.

Câu 2: các loại phân bón tiếp sau đây thuộc nhóm phân bón hóa học là

A. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat): phân bón chứa N cùng P.

Xem thêm: Vài Nét Về Hồ Xuân Hương Là Ai? Khái Quát Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat): phân bón chứa N cùng P, phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

Câu 3: những loại phân bón tiếp sau đây thuộc nhóm phân bón hữu cơ là

A. Phân gà, cây lục bình dâu, khô dâu dừa, cây rau muống.

B. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat), phân bò.

 

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

 


Đúng 2
comment (0)

.


Đúng 0
phản hồi (0)

Câu 9. Nhóm phân như thế nào sau đây là phân hóa học?

A. Supe lân, phân heo, urê.

C. Cây muồng muồng, hết dầu dừa, NPK.

B. Phân trâu, bò; bèo dâu; DAP.

D. Urê, NPK, Lân.


Lớp 7 technology
3
1
Gửi hủy

D nha

 


Đúng 2

bình luận (1)

tick nha

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Câu D nha Bạn


Đúng 0
bình luận (0)

Nhóm phân bón nào tiếp sau đây thuộc team phân hóa học ?A. Lục bình dâu, ráo dầu dừa, cây muồng muồng. B. Phân lân, kali, đạm.C. Phân xanh, phân rác, đạm. D. Phân NPK, supe lân, phân lợn. 


Lớp 7 technology
2
0
giữ hộ Hủy

B


Đúng 1

bình luận (0)

B

 


Đúng 0
bình luận (0)

Dãy nào sau đây, gồm những loại phân hữu cơ?

A. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân lân.

b. Cây điền thanh, ráo dầu dừa, phân trâu bò, phân heo.

C. Cây điền thanh, lục bình hoa dâu, phân đạm, phân heo.

D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.


Lớp 7 công nghệ
2
0
Gửi diệt

D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.


Đúng 0
comment (1)

Dãy làm sao sau đây, gồm các loại phân hữu cơ?

A. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân lân.

b. Cây điền thanh, ráo dầu dừa, phân trâu bò, phân heo.

C. Cây điền thanh, bèo hoa dâu, phân đạm, phân heo.

D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.

Xem thêm: Nghị Luận Sống Trên Đời Cần Có Một Tấm Lòng " (Lớp 9) Hay Nhất


Đúng 0
bình luận (0)

 Loại phân bón nào sau đây thuộc đội phân vi sinh: *

25 điểm

C. Nitragin (chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm)

B. Phân xanh (cây xanh)

D. Phân đạm, lân, kali, NPK.

A. Phân chuồng (trâu, bò, gà, lợn…)


Lớp 7 công nghệ
2
0
Gửi hủy

khoan đã sao lại có chữ "25 điểm"


Đúng 0

bình luận (0)
Đúng 0
bình luận (3)

Nhóm phân làm sao sau đấy là phân hóa học:

A. Supe lân, phân heo, ure

B. Ure, NPK, Supe lân

C. Phân trâu, lục bình dâu, DAP

D. Muồng muồng, NPK, Ure

D. Giải pháp sinh học


Lớp 7 công nghệ
4
1
Gửi bỏ

B


Đúng 1

bình luận (1)

B


Đúng 0
comment (0)

B


Đúng 1
phản hồi (1)
olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn