KHI TRỜI TRONG GIÓ NHẸ SỚM MAI HỒNG DÂN TRAI TRÁNG BƠI THUYỀN ĐI ĐÁNH CÁ

  -  

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá


*

- Biện pháp nghệ thuật:

+ So sánh "Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã", "Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng"

+ Nhân hóa "Phăng mái chèo", "Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..."

- Tác dụng:

+ Tăng tính gợi hình, gợi tả, gợi cảm cho đoạn thơ

+ Giúp hình ảnh được nhân hóa "con thuyền" thêm sinh động, cụ thể, mang những hành động như con người.

Xem thêm: Đúng, Lê Hoàng Lên Ngôi Vua Vào Năm Nào ? Đúng, Lê Hoàn Lên Ngôi Năm 39 Tuổi

+ Nhấn mạnh khung cảnh người dân chài ra khơi đánh bắt cá.

Xem thêm: Lý Thuyết Văn 10 Bài Cảnh Ngày Hè, Cảnh Ngày Hè


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

Khi trời trong,gió nhẹ,sớm mai hồng

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...

Nêu biện pháp nghệ thuật và nêu giá trị biểu đạt của biện pháp đó

=> Trong đoạn thơ trên đã sử dụng BPNT so sánh ( như con tuấn mã , như mảnh hồn làng )

=> Tác giả đã miêu tả vô cùng sinh động hình ảnh chiếc thuyền và hình ảnh cánh buồm , hình ảnh chiếc thuyền hiện lên trong đoạn thơ thật đẹp , thật giàu giá trị tạo hình biết bao . Tác giả đã ví chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã , cánh buồm giương to như mảnh hồn làng cho thấy được vẻ đẹp của chiếc thuyền trong buổi sáng đánh bắt cá .

=> Trong đoạn thơ trên đã sử dụng BPNT nhân hóa ( mạnh mẽ , rướn thân trắng bao la thâu góp gió )

=> Kiểu nhân hóa : dùng những từ vốn chỉ hoạt động , tính chất của người để chỉ hoạt động , tính chất của vật

=> Hình ảnh chiếc thuyền tưởng chừng như vô tri , vô giác nhưng dưới ngòi bút miêu tả đầy đặc sắc của tác giả , nó hiện lên vô cùng sinh động , chiếc thuyền có thể vượt muôn trùng khơi , mạnh mẽ vượt qua trường giang , mặc cho sóng to , gió lớn , nhưng con thuyền của những người chài vẫn rướn thân trắng , vượt qua mọi khó khăn , nguy hiểm để giăng được những mẻ cá lớn

=> Tác dụng : Cho thấy được vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền qua ngòi bút miêu tả đặc sắc của tác giả