KHI THỰC HIỆN PHẢN ỨNG ESTE HÓA 1 MOL

     

Khi triển khai phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH yêu cầu số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá tiến hành ở cùng nhiệt độ)


+) Tính KC của phản bội ứng:$ m K_C = frac2/3.2/31/3.1/3 = 4$

Hiệu suất đạt cực to H = 90% => nCH3COOH làm phản ứng = 1.90% = 0,9 mol

Gọi số mol C2H5OH buộc phải dùng = x mol

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol x mol

P/ứ: 0,9 → 0,9 → 0,9 → 0,9

CB: 0,1 x – 0,9 0,9 0,9

Vì 2 phản bội ứng triển khai ở cùng nhiệt độ => KC không đổi


CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol 1 mol

P/ứ: 2/3 2/3 2/3 2/3

CB: 1/3 1/3 2/3 2/3

$ = > m K_C = frac2/3.2/31/3.1/3 = 4$

Hiệu suất đạt cực lớn H = 90% => nCH3COOH phản bội ứng = 1.90% = 0,9 mol

Gọi số mol C2H5OH đề xuất dùng = x mol

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O

BĐ: 1 mol x mol

P/ứ: 0,9 → 0,9 → 0,9 → 0,9

CB: 0,1 x – 0,9 0,9 0,9

Vì 2 phản nghịch ứng triển khai ở cùng ánh sáng => KC ko đổi

$ = > m K_C = frac0,9.0,90,1.(x-0,9) = 4,, = > ,,x = 2,925$


Đáp án yêu cầu chọn là: b


...

Bạn đang xem: Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập phản ứng este hóa Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cách nào sau đây dùng làm điều chế etyl axetat ?


Este phenyl axetat CH3COOC6H5được điều chế bởi phản ứng nào ?


Cho phản nghịch ứng este hóa : RCOOH + R’OH$oversetleftrightarrows$ R-COO-R’ + H2O

Để phản nghịch ứng chuyển dời ưu tiên theo chiều thuận người ta hay :


Dầu chuối là este mang tên isoamyl axetat, được pha trộn từ


Đun nóng 24 gam axit axetic cùng với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Công suất của phản ứng este hóa là


Đun 12 gam axit CH3COOH với 13,8 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) cho đến khi phản ứng đạt trạng thái cân đối thu được 11 gam este. Năng suất của phản bội ứng este hoá là


Hỗn đúng theo X bao gồm axit HCOOH cùng axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). đem 5,3 gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam tất cả hổn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bởi 80%). Quý giá của m là


Cho 24,0 gam axit axetic chức năng với 18,4 gam glyxerin (H2SO4đặc và đun nóng) chiếm được 21,8 gam glixerin triaxetat. Năng suất của phản ứng là


Cho 0,1 mol glixerol bội phản ứng cùng với 0,15 mol axit axetic bao gồm H2SO4 sệt (H = 60%) chiếm được m gam este B. Quý hiếm m là


Hỗn vừa lòng A tất cả axit axetic cùng etanol. Chia A thành ba phần bởi nhau.

+ Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy tất cả 3,36 lít khí thoát ra.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Sông Nước Cà Mau, Tóm Tắt Sông Nước Cà Mau Hay Nhất (4 Mẫu)

+ Phần 2 chức năng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 bay ra. Các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc.

Xem thêm: Language Focus Unit 1 Lớp 10, Language Focus Unit 1: A Day In The Life Of

+ Phần 3 được cung ứng vài giọt dung dịch H2SO4, kế tiếp đun sôi láo lếu hợp một thời gian. Biết năng suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Trọng lượng este chế tạo ra thành là bao nhiêu?


Cho 0,3 mol axit X đối kháng chức trộn cùng với 0,25 mol ancol etylic đem tiến hành phản ứng este hóa thu được thu được 18 gam este. Bóc lấy lượng ancol và axit dư cho công dụng với na thấy bay ra 2,128 lít H2(đktc). Vậy cách làm của axit và năng suất phản ứng este hóa là


Chia 26,96 gam hỗn hợp X tất cả 3 axit solo chức thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với NaHCO3dư chiếm được 4,48 lít khí CO2(đktc). Phần 2 cho công dụng hết cùng với etylen glicol chỉ nhận được nước và m gam 3 este tạp chức. Quý hiếm của m là


Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO vào điều kiện tương thích thu được hợp chất hữu cơ X. Đun nóng láo hợp bao gồm một mol X với 1 mol ancol metylic cùng với xúc tác H2SO4 đặc thu được 2 este Z cùng Q (MZ Q­) với tỷ lệ khối lượng mZ : mQ = 1,81. Biết chỉ tất cả 72% ancol gửi thành este. Số mol Z và Q thứu tự là


Cho biết hằng số cân đối của phản ứng este hoá:

CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O (KC = 4)

Nếu cho các thành phần hỗn hợp cùng số mol axit và ancol tính năng với nhau thì lúc phản ứng đạt mang đến trạng thái thăng bằng thì phần trăm ancol và axit đã trở nên este hoá là


CH3COOH + C2H5OH $oversetleftrightarrows$ CH3COOC2H5 + H2O (KC = 4)

Khi cho một mol axit tác dụng với 1,6 mol ancol, lúc hệ đạt đến trạng thái cân đối thì công suất của bội nghịch ứng là


Khi triển khai phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực to là 90% (tính theo axit) khi thực hiện este hoá 1 mol CH3COOH đề xuất số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá triển khai ở thuộc nhiệt độ)


X là axit đối kháng chức, mạch hở; Y là ancol đối chọi chức, mạch hở. Đung tất cả hổn hợp X, Y cùng với H2SO4 đặc thu được este Z. Biết vào Z gồm chứa 54,54% khối lượng cacbon. Số cặp chất phù hợp với X, Y là


Tổng thích hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit với ancol ưa thích hợp, hiệu suất của bội phản ứng este hóa là 30% với phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit buộc phải dùng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.