Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Đáp án A

*


1 Nguyên tử X nặng trĩu gấp 2 lần phân tử Nitơ. Nguyên tử khối cùng kí hiệu chất hóa học của X là: A 7đvC, Li B 32 đvC, SC 23đvC, na D 56đvC, Fe2 phân tử khí oxi nặng hay nhẹ nhàng hơn phân tử khí CO2 bao nhiêu lần:A Oxi nhẹ hơn CO2 0,73 lầnB Oxi nặng rộng CO2 0,75 lầnC CO2 nặng hơn Oxi 0,6 lầnD CO2 nhẹ nhàng hơn O2 0,75 lầnGiúp mk với mk cảm ơn hết sức nhìu ạ

: Khí oxi so với khí hiđro thì

 A. Nặng hơn 18 lần B. Nhẹ hơn 18 lần

 C. Nặng rộng 32 lần D. Nặng rộng 16 lần


Có đầy đủ khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , teo , SO2.

Bạn đang xem: Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần

Hãy đến biết:

a) Những khí như thế nào nặng hay nhẹ nhàng hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

b) Những khí làm sao nặng rộng hay khối lượng nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?


Câu 1.Nguyên tử khí Nitơ nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn nguyên tử khí Oxi bởi bao nhiêu lần:

a.0,65 lần b.1,25 lần c.0,875 lần d.0,78 lần

Câu 2. Nguyên tử Cacbon có trọng lượng bằng 1,9926.10-23 gam.Vậy trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử Magie là: 

a.3,98.10-23 gam b. 2,82 . 10-23 gam c.3,82 . 10-23 gam. D. 4,5 . 10-23 gam.

Xem thêm: Bài Tập 3 Sgk Trang 9 Địa Lí 11, Hướng Dẫn Giải Bài 1 2 3 Trang 9 Sgk Địa Lí 11

Câu 3.Hợp chất X tạo nên bởi kim loại M hóa trị III và nơi bắt đầu sunfat (SO4) hóa trị II .CTHH của X là:

a.MSO4 b.M3(SO4)2 c. M2(SO4)3 d. M2SO4

Câu 4.Một hợp hóa học được cấu tạo bởi Cacbon và Hiđro bao gồm phân tử hợp chất nặng hơn phân tử hiđro 15 lần . Cách làm hóa học của hợp chất là :

 a . CH4 b. C2H4 c. C2H6 d. C6H6

Câu 5.Khối lượng của ba phân tử kali cacbonat 3K2CO3 là :

a. 153 đvC b.318đvC c. 218đvC d. 414 đvC

Câu 6. Cho các chất gồm công thức sau : Cl2 , H2 , CO2 , Zn , H2SO4 , O3 , H2O , CuO . Team chỉ gồm những hợp hóa học là:

a. H2 , O3 , Zn , Cl2 b. O3 , H2 , CO2 , H2SO4

c. Cl2 , CO2 , H2 , H2O d. CO2 , CuO , H2SO4 , H2O

Câu 7. Trong một nguyên tử :

a. Số proton = số nơtron b. Số electron = số nơtron

c. số electron = số proton d. Số electron = số proton + số nơtron

Câu 8.Hợp hóa học Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342 đvC . Giá trị của x là :

a. 1 ; b. 2 ; c. 3 ; d. 4

Câu 9. Cho các cụm từ bỏ sau, dãy nào chỉ hóa học ?

A. Nhôm, sắt, than củi, chảo gang.

B. Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng.

Xem thêm: Danh Sách Đảo Việt Nam Có Bao Nhiêu Quần Đảo Của Việt Nam, Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa Có Bao Nhiêu Đảo

C. Muối ăn, mặt đường kính, nước cất, bột sắt.

D. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than củi.

Câu 10. Có các nguyên tố hóa học sau : Nhôm, clo, hidro, natri, brom, vàng. Nguyên tố chất hóa học nào là kim loại :

A. Nhôm, natri, xoàn B. Nhôm, natri, clo

C. Clo, hidro, brom D. Nhôm, brom, natri

Câu 11. Trong 1 phân tử nước gồm :

A. 1H, 1O B. 1H2, 1O C. 2H, 1O D. 2H, 2O

Câu 12. Hợp hóa học X2O3 có phân tử khối là 102, hợp hóa học YH3 có phân tử khối là 17. X, Y lần lượt là :