KHI HÒA TAN HIĐROXIT KIM LOẠI M(OH)2 BẰNG MỘT LƯỢNG VỪA ĐỦ DUNG DỊCH H2SO4 20

     

Câu 247995: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là 

A.

Bạn đang xem: Khi hòa tan hiđroxit kim loại m(oh)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch h2so4 20

Cu

B. Fe

C.

Xem thêm: Mùa Mưa Của Nam Bộ Và Tây Nguyên Diễn Ra Vào Thời Gian Nào? Mùa Mưa Ở Nam Bộ Và Tây Nguyên Diễn Ra

Zn

D.

Xem thêm: Khi Nói Về Kích Thước Của Quần Thể Sinh Vật, Phát Biểu Nào Sau Đây

Al


M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O

1 mol 1mol 1mol

\({m_{{\text{dd}}\,{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{98.100}}{{20}} = 490\)

⟹ mdd sau = 490 + 1.(M+34) = 524 + M

⟹ C%muối ⟹ M


Giải chi tiết:

M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O

1 mol 1mol 1mol

\({m_{{\text{dd}}\,{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{98.100}}{{20}} = 490\)

⟹ mdd sau = 490 + 1.(M+34) = 524 + M

⟹ C%muối = \(\dfrac{{M + 96}}{{524 + M}}.100 = 27,21\% \)

⟹ M = 64(Cu).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát